LASTEST NEWS

24 ก.พ. 2560ด่วน! ราชกิจจานุเบกษา ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 24 ก.พ. 2560โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ รับสมัครครูอัตราจ้างและบุคลากรทางการศึกษา 11 อัตรา 24 ก.พ. 2560งานดีๆ มาแล้ว! อบจ.อุดรธานี เปิดสอบผู้ช่วยครู 32 อัตรา และบุคลากรสนับสนุนการสอนอีก 15 อัตรา 24 ก.พ. 2560เพิ่งจบหลักสูตรทางการศึกษา มีวิธีไหนบ้างที่จะได้ใบประกอบวิชาชีพแบบเร่งด่วน ให้ทันสมัครสอบบรรจุ 24 ก.พ. 2560รับสมัครด่วน! ครูขาดแคลนขั้นวิกฤต วุฒิป.ตรีทางการศึกษาทุกสาขา เงินเดือน 15,000.-บาท 24 ก.พ. 2560วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา 32 อัตรา บางตำแหน่งไม่ต้องใช้วุฒิครู เปิดสอบพนักงานราชการทั่วไป กศน.นราธิวาส 24 ก.พ. 2560เทศบาลเมืองท่าโขลง เปิดสอบผู้ช่วยครู 7 อัตรา สมัคร 7-17มีนาคม 2560 24 ก.พ. 2560สพป.สงขลา เขต 1 เปิดสอบพนักงานราชการครู 4 อัตรา 24 ก.พ. 2560สพฐ.คลอดปฏิทินใหม่รับลูกร่นเวลาสอบครูผู้ช่วย 23 ก.พ. 2560เปิดหลักเกณฑ์ ออมสิน-ธกส. ปล่อยกู้แก้หนี้นอกระบบ-ดอกเบี้ยถูก

รายงานการประเมินโครงการ “การเสริมสร้างวินัยนักเรียน โรงเรียนบ้าน

usericon

รายงานการประเมินโครงการ “การเสริมสร้างวินัยนักเรียน โรงเรียนบ้าน
ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการ “การเสริมสร้างวินัยนักเรียน
โรงเรียนบ้านกระโดนค้อ(กระโดนค้อผดุงวิทยา) อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์”
ผู้รายงาน นายบุญทิศ อุ้มบุญ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญการ
โรงเรียนบ้านกระโดนค้อ(กระโดนค้อผดุงวิทยา)

ปีที่รายงาน 2556

บทคัดย่อ

     รายงานการประเมินโครงการ “การเสริมสร้างวินัยนักเรียน โรงเรียนบ้านกระโดนค้อ(กระโดนค้อผดุงวิทยา) อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์” ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตัดสินคุณค่าของโครงการการเสริมสร้างวินัยนักเรียน โรงเรียนบ้านกระโดนค้อ(กระโดนค้อผดุงวิทยา) อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ และมีวัตถุประสงค์เฉพาะเพื่อประเมินโครงการ “การเสริมสร้างวินัยนักเรียนของโรงเรียนบ้านกระโดนค้อ(กระโดนค้อผดุงวิทยา) อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์” ในองค์ประกอบ 4 ด้าน คือ (1) การประเมินบริบท หรือสภาพแวดล้อม (Context Evaluation) ของโครงการ (2) การประเมินปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation) ของโครงการ (3) การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) ของโครงการ (4) การประเมินผลผลิต (Product Evaluation) ของโครงการ กลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูล ในการประเมินครั้งนี้ จำนวน 269 คน ได้แก่ ฝ่ายบริหาร คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียนโรงเรียนบ้านกระโดนค้อ(กระโดนค้อผดุงวิทยา) ปีการศึกษา 2556 ได้จากการสุ่มอย่างง่ายแบบเจาะจง(Purposive Sample) ประชากรทั้งหมด 747 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินในครั้งนี้เป็นแบบสังเกต (Observation) และแบบสอบถาม (Questionnaire) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ(Percentage) ค่าเฉลี่ย(Mean) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation)
ผลการประเมินโครงการสรุปว่า การประเมินตัดสินคุณค่าของโครงการจากการสังเกต และวิเคราะห์จากแผนปฏิบัติการ และรายการประเมินทั้งหมด พบว่า ด้านบริบทโครงการเหมาะสม และสามารถดำเนินการได้ ด้านปัจจัยมีความพอเพียง ด้านกระบวนการใช้ทรัพยากรและมีการกำกับติดตามให้เป็นไปตามแผน ด้านผลผลิตของโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ โครงการ “การเสริมสร้างวินัยนักเรียนโรงเรียนบ้านกระโดนค้อ(กระโดนค้อผดุงวิทยา) อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์” มีประสิทธิผล มีคุณค่าด้านความเหมาะสมในการดำเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนต่อไปได้ การประเมินโครงการการเสริมสร้างวินัยนักเรียนของโรงเรียนบ้านกระโดนค้อ(กระโดนค้อผดุงวิทยา ในองค์ประกอบ 4 ด้าน ผลโดยรวมของโครงการ “การเสริมสร้างวินัยนักเรียนของโรงเรียนบ้านกระโดนค้อ(กระโดนค้อผดุงวิทยา) อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์” อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านบริบท หรือสภาพแวดล้อม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.29 ด้านปัจจัยเบื้องต้น อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.27 ด้านกระบวนการ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.39 ด้านผลผลิตอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.35
     ผลที่ได้จากการประเมินโครงการ “การเสริมสร้างวินัยนักเรียนโรงเรียนบ้านกระโดนค้อ(กระโดนค้อผดุงวิทยา) อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์” ในครั้งนี้ สามารถนำไปใช้เป็นประโยชน์ต่อการวางแผน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ และการพัฒนาหรือ การปรับปรุงโครงการการเสริมสร้างวินัยนักเรียนให้บรรลุผลตามเจตนารมณ์ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีปัญญา มีความสุข และมีความเป็นไทย เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยในตนเอง ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่แต่ละคนนับถือ เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ นอกจากนี้การประเมินโครงการการเสริมสร้างวินัยนักเรียนในครั้งนี้ สามารถเป็นต้นแบบแก่โรงเรียนอื่นๆ เกี่ยวกับการประเมินโครงการการเสริมสร้างวินัยนักเรียนได้เป็นอย่างดี และยังเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียนในการดำเนินโครงการนี้ในโอกาสต่อไป
Samruang2532 06 ม.ค. 2558 เวลา 20:27 น. 0 117
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^