LASTEST NEWS

27 เม.ย. 2561มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เปิดสอบพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวนหลายอัตรา 27 เม.ย. 2561โรงเรียนวัดคลองขุนศรี ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง 1 อัตรา (สมัคร2-9พ.ค.2561) 27 เม.ย. 2561สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 เปิดสอบครูอัตราจ้าง 2 อัตรา (สมัคร7-13พ.ค.2561) 27 เม.ย. 2561โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปิดสอบครูอัตราจ้าง 4 อัตรา สมัครบัดนี้-1พ.ค.61 27 เม.ย. 2561สพป.น่าน เขต 1 เปิดสอบครูธุรการ 6 อัตรา (วุฒิป.ตรีทุกสาขา) สมัคร30เม.ย.-6พ.ค.61 27 เม.ย. 2561หวั่นเด็กลด รร.เอกชนถอดใจปิดกิจการ 27 เม.ย. 2561“หมอธี” เผยไม่รีบร้อนทบทวนวิทยฐานะ ชี้เป็นเรื่องใหญ่ต้องฟังเสียงรอบด้าน 27 เม.ย. 2561ผู้บริหารต้องรับผิดชอบคะแนนโอเน็ตต่ำ 27 เม.ย. 2561สำนักงาน กศน.ระนอง เปิดสอบพนักงานราชการ สมัครบัดนี้-4พ.ค.2561 27 เม.ย. 2561"หมอธี"ชี้ยกเลิกวิทยฐานะครูเรื่องใหญ่ไม่ง่าย

ผลของการจัดประสบการณ์แบบโครงการ(The Project Approach )

usericon

หัวข้อการศึกษา ผลของการจัดประสบการณ์แบบโครงการ(The Project Approach ) โดยใช้
แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นที่มีต่อทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของ
เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 1
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) หาประสิทธิภาพของแผนการจัดประสบการณ์ แบบโครงการ (The Project Approach) โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 1ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 2) ศึกษาระดับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัยหลังได้รับการจัดประสบการณ์แบบโครงการ (The Project Approach) โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นที่มีต่อทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 1 3) เปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดประสบการณ์แบบโครงการ(The Project Approach) โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 1 ก่อนและหลัง การทดลองกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นเด็กปฐมวัยชาย - หญิงอายุ 4 ปีจำนวน 23 คน เป็นชาย 16 คน หญิง 7 คนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นอนุบาลปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจงเพื่อดำเนินการทดลอง โดยจัดให้เด็กได้รับการจัดประสบการณ์แบบโครงการ (The Project Approach) 5 โครงการ เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ 1) แผนการจัดประสบการณ์แบบโครงการ (The Project Approach ) โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 1 2) แบบประเมินความสามารถด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 1 ซึ่งมีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างพฤติกรรมกับจุดประสงค์ (IOC) เท่ากับ 1.00 และได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบประเมินทั้งฉบับเท่ากับ 0.845 การศึกษาครั้งนี้ ใช้แผนการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi Experimental Design) ผู้ศึกษาได้ดำเนินการทดลองโดยอาศัยแบบการทดลองกลุ่มเดียว มีการวัดผลก่อนการทดลองในช่วงการทดลอง และหลังการทดลองซึ่งประยุกต์มาจากการดำเนินการวิจัยแบบ One Group Time - Series กับแบบ One Group Pretest - Posttest design เข้าด้วยกัน วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาประสิทธิภาพของแผนการจัดประสบการณ์โดยใช้เกณฑ์ 80/80 วิเคราะห์คะแนนก่อนและหลังการทดลอง โดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ คะแนนเฉลี่ย (Mean) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค่าร้อยละ และทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ t-test
    ผลการศึกษาพบว่า
    1. แผนการจัดประสบการณ์แบบโครงการ (The Project Approach)โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 1มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ โดย / มีค่าเท่ากับ 83.13/82.90
    2. ระดับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัยหลังจากได้รับการจัดประสบการณ์แบบโครงการ (The Project Approach) โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นที่มีต่อทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 1 ในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 24.94 คะแนน เมื่อพิจารณาจำแนกเป็นรายทักษะพบว่า ทักษะการสังเกต ทักษะ
การจำแนกประเภท และทักษะการสื่อความหมายข้อมูล อยู่ในระดับดีมากทุกทักษะ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 8.30, 8.19 และ 8.44 ตามลำดับ
    3. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย หลังจากได้รับการจัดประสบการณ์แบบโครงการ (The Project Approach) โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นที่มีต่อทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 1 พบว่า เด็กปฐมวัยมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในภาพรวม สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และเมื่อพิจารณาจำแนกเป็นรายทักษะพบว่า เด็กปฐมวัยมีทักษะการสังเกต ทักษะการจำแนกประเภท และทักษะการสื่อความหมายข้อมูล สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
taitos1949 02 ม.ค. 2561 เวลา 09:21 น. 0 149
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^