เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
LASTEST NEWS

17 ส.ค. 2561ก.ค.ศ.ถกวางแผนสอบครูภาค ก 17 ส.ค. 2561กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดสอบรับราชการ 32 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต 24ส.ค.-13ก.ย.2561 17 ส.ค. 2561กรมพลศึกษา เปิดสอบบรรจุรับราชการ วุฒิปวส.ทุกสาขา สมัคร 27 ส.ค. - 7ก.ย.2561 17 ส.ค. 2561มาแล้ว! เงินตกเบิกวิทยฐานะครู ประจำปีพ.ศ.2561 17 ส.ค. 2561เดินหน้าแก้ปัญหางานธุรการครบวงจร 17 ส.ค. 2561ไม่เว้นคนท้อง!สอบบรรจุ"ครู"ต้องสวม"เสื้อยืดสีขาว"เท่านั้น 17 ส.ค. 2561ด่วนที่สุด โครงการผู้นำเทคโนโลยีทางด้านการศึกษา (ICT Talent) ครั้งที่ 1 (แจ้งครู ICT เข้าทำแบบทดสอบ) 16 ส.ค. 2561อย่าพลาดโอกาส !! ก่อนลงสนามสอบต้องดู นักจิตวิทยาและแนวคิดที่ออกสอบ มีแต้มทุกคน 16 ส.ค. 2561ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว4832 แจ้งจัดสรรอัตราข้าราชการครูฯ ที่จะเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2561 16 ส.ค. 2561​น็อคเอ้า เข้าป้าย. น็อคข้อสอบก่อนลงสนาม. จำนวน 60 ข้อ พร้อม เฉลย....ก่อนลงสนาม

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

usericon


ชื่อเรื่อง    รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง แรงและความดัน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ผู้ศึกษา    ราเชต มูเก็ม
    ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านทุ่งมะปรัง
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
ปีที่ทำการศึกษา    ปีการศึกษา 2559

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) หาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง แรงและความดันชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ตามเกณฑ์ 80/802) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง แรงและความดันชั้นประถมศึกษาปีที่ 53) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง แรงและความดันชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา คือ ภาคเรียนที่ 5 ปีการศึกษา 2559 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านทุ่งมะปรังภาคเรียนที่ 2ปีการศึกษา 2559จำนวน17คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องแรงและความดันชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 6 ชุด แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 20แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชนิด 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ แบบประเมินความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องแรงและความดัน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษาพบว่า1)ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องแรงและความดันชั้นประถมศึกษาปีที่ 5มีประสิทธิภาพ 80.30/81.252) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องแรงและความดันชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .053) ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง แรงและความดันชั้นประถมศึกษาปีที่ 5อยู่ในระดับมากที่สุดกิตติกรรมประกาศ

รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง แรงและความดัน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สำเร็จได้ด้วยดีเพราะผู้ศึกษาได้รับความอนุเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญและผู้บริหารโรงเรียนที่ได้ให้การช่วยเหลือแนะนำ ให้ข้อเสนอแนะ ด้วยความกรุณาเป็นอย่างดียิ่ง
ขอขอบคุณ รศ.ดร.นิคม ชูศิริ ผศ.มารีนา มะหนิ คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ และ ดร.วรรณดี สุธาพานิชย์ (ข้าราชการบำนาญ) ที่ได้ให้ข้อเสนอแนะ ให้คำปรึกษาตรวจสอบการเขียนรายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง แรงและความดัน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จนแล้วเสร็จ
ขอขอบคุณ นางสาวพนิดา บินต่วน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สาขาวิทยาศาสตร์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล นางจริญญา อุสา ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ยมิตรภาพที่ 49 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล นางอรอนงค์สุขเนียมครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านคลองขุด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูลนางนิฟติมา หมาดทิ้ง ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านปาเต๊ะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล และนางซากีน๊ะ พันหวังครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านทุ่งมะปรังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูลที่ได้ให้ความกรุณาช่วยเหลือตรวจสอบในการพัฒนาเครื่องมือ ในการศึกษาจนแล้วเสร็จ
ขอขอบคุณผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งมะปรัง ที่ให้ความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาเป็นอย่างดี
ขอขอบคุณญาติพี่น้อง เพื่อนๆ และกำลังใจจากครอบครัว ที่เป็นกำลังสนับสนุนที่สำคัญยิ่ง และให้ความช่วยเหลือในทุกๆด้าน
คุณค่าและประโยชน์ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาขอมอบให้แก่การศึกษาของเยาวชนไทยที่เป็นพื้นฐานในการพัฒนาประเทศชาติต่อไปในอนาคต


ราเชต มูเก็ม
jzvvti24v 03 ต.ค. 2560 เวลา 21:56 น. 0 223
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^