LASTEST NEWS

17 ม.ค. 2562สพม.12 รับสมัครพนักงานราชการครู และครูอัตราจ้าง 2 อัตรา สมัคร 21-27 มกราคม 2562 17 ม.ค. 2562สอศ.เปิดสอบพนักงานราชการครู 7 อัตรา สมัครบัดนี้เป็นต้นไป 17 ม.ค. 2562เช็ค 44 หลักสูตรพัฒนาครู ที่กคศ.รับรองฯ ที่นับชั่วโมงใช้ขอเลื่อนวิทยฐานะได้ 17 ม.ค. 2562ทปอ.เสนอปลดล้อก GAT/PATสอบเวลาไหนก็ได้เหมือนสอบSATของสหรัฐฯ   17 ม.ค. 2562"กมว."เปิดช่อง"ครูช่าง"ที่ไม่มีตั๋วครูสามารถสอนนักเรียนอาชีวะได้ 16 ม.ค. 2562สพม.1 รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 28 อัตรา สมัคร 22-30 ม.ค.2562 16 ม.ค. 2562โรงเรียนท่าทรายประชาอุปถัมภ์ รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ วุฒิปวช.ขึ้นไป ป.ตรีทุกสาขาสมัครได้ 16 ม.ค. 2562บริษัท กสท โทรคมนาคม รับสมัครงาน วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา จำนวนหลายอัตรา สมัคร 15 ม.ค. - 8 ก.พ. 2562 15 ม.ค. 2562ความแตกต่างของการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูฯ แบบเดิม และแบบใหม่ ตาม ว20/2561 15 ม.ค. 2562ธ.ก.ส.รับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงาน วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา บัดนี้-31ม.ค.62

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

usericon


ชื่อเรื่อง    รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง แรงและความดัน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ผู้ศึกษา    ราเชต มูเก็ม
    ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านทุ่งมะปรัง
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
ปีที่ทำการศึกษา    ปีการศึกษา 2559

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) หาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง แรงและความดันชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ตามเกณฑ์ 80/802) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง แรงและความดันชั้นประถมศึกษาปีที่ 53) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง แรงและความดันชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา คือ ภาคเรียนที่ 5 ปีการศึกษา 2559 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านทุ่งมะปรังภาคเรียนที่ 2ปีการศึกษา 2559จำนวน17คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องแรงและความดันชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 6 ชุด แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 20แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชนิด 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ แบบประเมินความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องแรงและความดัน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษาพบว่า1)ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องแรงและความดันชั้นประถมศึกษาปีที่ 5มีประสิทธิภาพ 80.30/81.252) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องแรงและความดันชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .053) ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง แรงและความดันชั้นประถมศึกษาปีที่ 5อยู่ในระดับมากที่สุดกิตติกรรมประกาศ

รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง แรงและความดัน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สำเร็จได้ด้วยดีเพราะผู้ศึกษาได้รับความอนุเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญและผู้บริหารโรงเรียนที่ได้ให้การช่วยเหลือแนะนำ ให้ข้อเสนอแนะ ด้วยความกรุณาเป็นอย่างดียิ่ง
ขอขอบคุณ รศ.ดร.นิคม ชูศิริ ผศ.มารีนา มะหนิ คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ และ ดร.วรรณดี สุธาพานิชย์ (ข้าราชการบำนาญ) ที่ได้ให้ข้อเสนอแนะ ให้คำปรึกษาตรวจสอบการเขียนรายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง แรงและความดัน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จนแล้วเสร็จ
ขอขอบคุณ นางสาวพนิดา บินต่วน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สาขาวิทยาศาสตร์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล นางจริญญา อุสา ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ยมิตรภาพที่ 49 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล นางอรอนงค์สุขเนียมครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านคลองขุด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูลนางนิฟติมา หมาดทิ้ง ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านปาเต๊ะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล และนางซากีน๊ะ พันหวังครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านทุ่งมะปรังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูลที่ได้ให้ความกรุณาช่วยเหลือตรวจสอบในการพัฒนาเครื่องมือ ในการศึกษาจนแล้วเสร็จ
ขอขอบคุณผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งมะปรัง ที่ให้ความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาเป็นอย่างดี
ขอขอบคุณญาติพี่น้อง เพื่อนๆ และกำลังใจจากครอบครัว ที่เป็นกำลังสนับสนุนที่สำคัญยิ่ง และให้ความช่วยเหลือในทุกๆด้าน
คุณค่าและประโยชน์ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาขอมอบให้แก่การศึกษาของเยาวชนไทยที่เป็นพื้นฐานในการพัฒนาประเทศชาติต่อไปในอนาคต


ราเชต มูเก็ม
jzvvti24v 03 ต.ค. 2560 เวลา 21:56 น. 0 286
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^