LASTEST NEWS

15 ก.ค. 2561องค์กรผู้บริหารมัธยม หนุนยกเลิก ‘สอบ’ผอ.ร.ร. ใช้ ‘คัดเลือก’แทน 15 ก.ค. 2561กรมจเรทหารบก รับสมัครทหารกองหนุน/บุคคลพลเรือน(ชาย) เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน 15 ก.ค. 2561องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เปิดสอบผู้ช่วยครู และพนักงานจ้าง 73 อัตรา 15 ก.ค. 2561แก้เกณฑ์เฟ้นผู้บริหารสถานศึกษา 15 ก.ค. 2561สพป.อุดรธานี เขต 3 รับสมัครสอบธุรการโรงเรียน 6 อัตรา วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา เงินเดือน 15,000.- บาท 14 ก.ค. 2561สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดสอบพนักงานราชการ วุฒิป.ตรีทุกสาขา 14 ก.ค. 2561วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน เปิดสอบพนักงานราชการครู วิชาเอกภาษาอังกฤษ 14 ก.ค. 2561วิทยาลัยการอาชีพตรัง เปิดสอบพนักงานราชการ วุฒิป.ตรีทุกสาขา เงินเดือน 18,000.-บาท 13 ก.ค. 2561กศจ.เพชรบูรณ์ รับสมัครสอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย 16 วิชาเอก 85 อัตรา 13 ก.ค. 2561รวมลิงค์ประกาศรับสมัคร สอบครูผู้ช่วย (รอบทั่วไป) ปี พ.ศ.2561

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์โดยใช้แบบฝึกทักษะฟิสิกส์พื้นฐาน

usericon

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะวิชาฟิสิกส์พื้นฐาน ว32101 เรื่อง กาเคลื่อนที่ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา จังหวัดบึงกาฬ
ผู้ศึกษา : สุรศักดิ์ พ่อโคตร
ปีที่รายงาน :     2559.

บทคัดย่อ

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะวิชาฟิสิกส์พื้นฐาน ว32101 เรื่อง การเคลื่อนที่ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา จังหวัดบึงกาฬ ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาแบบฝึกทักษะวิชาฟิสิกส์พื้นฐาน ว32101 เรื่อง การเคลื่อนที่ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 2) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะวิชาฟิสิกส์พื้นฐาน ว32101 เรื่อง การเคลื่อนที่ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ให้มีดัชนีประสิทธิผลตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนกับหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะวิชาฟิสิกส์พื้นฐาน ว32101 เรื่อง การเคลื่อนที่ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โดยประชากรในการศึกษาเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา จำนวน 182 คน กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 37 คน 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะวิชาฟิสิกส์พื้นฐาน ว32101 เรื่อง การเคลื่อนที่ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้
เครื่องมือในการศึกษาประกอบด้วยแบบฝึกทักษะวิชาฟิสิกส์พื้นฐาน ว32101 เรื่อง การเคลื่อนที่ จำนวน 6 เล่ม และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนซึ่งเป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ มีค่าความยากง่าย (p) อยู่ระหว่าง 0.30 – 0.77 ค่าอำนาจจำแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.33 – 0.93 และค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบเท่ากับ 0.94
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้รายงานดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยนำแบบฝึกทักษะวิชาฟิสิกส์พื้นฐาน ว32101 เรื่อง การเคลื่อนที่ ที่สร้างและพัฒนาจนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเกณฑ์มาตรฐานแล้วไปทดลองใช้กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผลการศึกษาพบว่า
1) แบบฝึกทักษะวิชาฟิสิกส์พื้นฐาน ว32101 เรื่อง การเคลื่อนที่ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ เท่ากับ 84.28/89.01 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้
2) ค่าดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะวิชาฟิสิกส์พื้นฐาน ว32101 เรื่อง การเคลื่อนที่ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีค่าเท่ากับ .7711 หรือคิดเป็นร้อยละ 77.11
3) คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนของนักเรียนเท่ากับ 15.59 และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนของนักเรียนเท่ากับ 26.70 เมื่อทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนกับคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนพบว่าคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4) ค่าความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะวิชาฟิสิกส์พื้นฐาน ว32101 เรื่อง การเคลื่อนที่ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีความพึงพอใจโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 4.24 อยู่ในระดับมาก
โดยสรุป แบบฝึกทักษะวิชาฟิสิกส์ ว32101 เรื่องการเคลื่อนที่ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพเหมาะสมสามารถนำไปใช้ได้ ช่วยให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ควรนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ต่อไป และสามารถใช้เป็นแนวทางในการศึกษาเพื่อพัฒนาในเนื้อหาและรายวิชาอื่นๆ อีกต่อไป
onitsuka.bee 20 ก.ย. 2560 เวลา 23:58 น. 0 111
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^