คู่มือเตรียมสอบ ส่วนท้องถิ่น ทุกระดับ 1-3 ทุกตำแหน่ง ล่าสุด 2556
LASTEST NEWS

14 ส.ค. 2561ที่พักฟรี! โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว และครูอัตราจ้าง รวม 16 อัตรา 14 ส.ค. 2561"คุรุสภา" เดินเครื่องทำคลังข้อสอบตั๋วครู 14 ส.ค. 2561นายกฯ ปลื้มโครงการคูปองพัฒนาครู 14 ส.ค. 2561สถานี ก.ค.ศ.ความก้าวหน้าเกี่ยวกับการกำหนดกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอำนาจลงโทษฯ และกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือนฯ 14 ส.ค. 2561สพฐ.รับนโยบาย'หมอธี'ลดภาระงานครูเพิ่มเวลาสอนเด็กเต็มที่ขึ้น 14 ส.ค. 2561โรงเรียนวัดลากค้อน รับสมัครครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอก ดนตรี-นาฏศิลป์ เงินเดือน 15,000.-บาท 14 ส.ค. 2561เช็คอีกที ข้อสอบออกตามนี้! หลักสูตรสอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย ปีพ.ศ.2561 14 ส.ค. 2561ส.ค.ศ.ท.จี้เลิกหลักสูตรป.บัณฑิตวิชาชีพครู 14 ส.ค. 2561วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี เปิดสอบพนักงานราชการครู สมัคร 21-27 สิงหาคม 2561 14 ส.ค. 2561สมาคมจิตแพทย์ฯ แนะทบทวนกิจกรรมเชิญแม่มาโรงเรียน

คู่มือเตรียมสอบ ส่วนท้องถิ่น ทุกระดับ 1-3 ทุกตำแหน่ง ล่าสุด 2556

usericon

คู่มือเตรียมสอบ ส่วนท้องถิ่น ทุกระดับ 1-3 ทุกตำแหน่ง ล่าสุด 2556
คู่มือเตรียมสอบ ส่วนท้องถิ่น ทุกระดับ 1-3 ทุกตำแหน่ง ล่าสุด 2556 คู่มือเตรียมสอบ พนักงานประจำสำนักงาน ศอ.บต. ล่าสุด 2556 http://www.thaionline1.com/read.php?tid=12393 จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบพนักงานประจำสำนักงาน ศอ.บต. รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ - ความรู้เกี่ยวกับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ - ถาม - ตอบ พระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2553 - เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ - แนวข้อสอบ ข่าว และเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมืองเศรษฐกิจและ สังคม ข้อสอบพนักงานประจำสำนักงาน - แนวข้อสอบ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ - แนวข้อสอบการบริหารสำนักงานสมัยใหม่ - แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม คู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ท้องถิ่น ชุดใหม่ 2556 ล่าสุด+อัปเดท http://www.thaionline1.com/read.php?tid=11179 จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก รายละเอียดประกอบด้วย - ข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป คณิตศาสตร์ ภาษาไทย - ข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป _ภาค ก_ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น - ข้อสอบภาษาไทย_การสรุปความและตีความหมายของบทควา - ข้อสอบภาษาไทย_เฉลยละเอียด 300 ข้อ - ความรู้ความสามารถทั่วไปคณิตศาสตร์ _เฉลยละเอียด - ข้อสอบ พรบ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 2542 - แนวข้อสอบพนักงานส่วนตำบล _500 ข้อ - แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2532 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - ข้อสอบ พรบ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจท้องถิ่น 2542 - ข้อสอบ พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล 2537 คู่มือเตรียมสอบ อบต. เทศบาล ล่าสุด + อัปเดท http://www.thaionline1.com/read.php?tid=5987 จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ อบต. อบจ. เทศบาล ที่ใช้สอบทั่วประเทศ รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก หลายตำแหน่งเช่น เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2 เจ้าพนักงานพัสดุ 2 เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 2 นายช่างโยธา 2 นายช่างไฟฟ้า 2 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2 เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 2 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาฯ 2 นักวิชาการเงินและบัญชี 3 นักวิชาการศึกษา 3 นิติกร 3 นักพัฒนาชุมชน 3 วิศวกรโยธา 3 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 3 บุคลากร 3 เจ้าหน้าที่สันทนาการ 3 เจ้าหน้าที่บริหารทะเบียนและบัตร 3 นักวิชาการคลัง 3 นักวิชาการพัสดุ 3 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3 นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 3 แนวข้อสอบภาค ก.ความรู้ความสามารถทั่วไป ภาษาไทย คณิตศาสตร์ และภาค ข. ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการคลัง 3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น http://www.thaionline1.com/read.php?tid=12808 จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนักวิชาการคลัง 3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ แนวข้อสอบ ระเบียบมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ อปท.พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม เเนวข้อสอบรัฐธรรมนูญเเห่งราชอาณาจักรไทย 2550 _ชุด 124 ข้อ_ แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไข 2550 แนวข้อสอบ พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 แนวข้อสอบ พรบ.ภาษีป้าย พ.ศ.2510 แนวข้อสอบ พรบ.ภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508 แนวข้อสอบ พรบ.รายได้เทศบาล พ.ศ.2497 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการตรวจสอบภายในของ อปท.2545 แนวข้อสอบพระราชกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม แนวข้อสอบข่าวและเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง สังคม แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน อปท. 2547 คู่มือเตรียมสอบ อปท.นายช่างเขียนแบบ (ท้องถิ่น/อบต.) 2556 http://www.thaionline1.com/read.php?tid=12807 แนวข้อสอบนายช่างเขียนแบบ ระดับ 1-2 ท้องถิ่น อปท รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ - แนวข้อสอบการเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ - แนวข้อสอบเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น - แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไข 2550 - แนวข้อสอบพระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ.๒๕๑๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม - แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 - แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - แนวข้อสอบ เหตุการณ์ การเมืองเศรษฐกิจและ สังคมในปัจจุบัน - แนวข้อสอบ พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล 2537 - แนวข้อสอบพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม - แนวข้อสอบแนวข้อสอบการเขียนแบบและการวิเคราะห์โครงสร้าง - แนวข้อสอบพระราชบัญญัติขุดดินและถมดิน พ.ศ.๒๕๔๓ - แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานสุขาภิบาล ระดับ 2 อปท. ท้องถิ่น 2556 http://www.thaionline1.com/read.php?tid=12806 แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสุขาภิบาล ระดับ 2 อปท. รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ - แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 - แนวข้อสอบเฉพาะทาง สาธารณะสุข - แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไข 2550 - แนวข้อสอบพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 - แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - แนวข้อสอบ เหตุการณ์ การเมืองเศรษฐกิจและ สังคมในปัจจุบัน - แนวข้อสอบ พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล 2537 - แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 2542 - แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ คู่มือเตรียมสอบ พรบ. อบต. เทศบาล http://www.thaionline1.com/read.php?tid=12706 คู่มือเตรียมสอบพนักงานขับรถยนต์ อบต.อบจ. เทศบาล http://www.thaionline1.com/read.php?tid=12349 จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบพนักงานขับรถ รถดับเพลิง อปท.อบต.อบจ. เทศบาล รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ - เกี่ยวกับ พ.ร.บ.จราจรทางบก และ วิชาความรู้ด้านซ่อมเครื่องยนต์เบื้องต้น - แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 - แนวข้อสอบช่างยนต์ - สรุปสาระน่ารู้ตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 - หลักการทำงานของเครื่องยนต์ - แนวข้อสอบ พรบ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522 - แนวพระราชบัญญัติทางหลวง พศ.2535 คู่มือเตรียมสอบพนักงานขับรถ รถดับเพลิง อปท.อบต.อบจ. เทศบาล http://www.thaionline1.com/read.php?tid=12243 จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบพนักงานขับรถ รถดับเพลิง อปท.อบต.อบจ. เทศบาล รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ - เกี่ยวกับ พ.ร.บ.จราจรทางบก และ วิชาความรู้ด้านซ่อมเครื่องยนต์เบื้องต้น - แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 - แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการดับเพลิง xxx้ภัยและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น - แนวข้อสอบช่างยนต์ - พระราชบัญญัติป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2542 - สรุปสาระน่ารู้ตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 - หลักการทำงานของเครื่องยนต์ - แนวข้อสอบ พรบ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522 - พระราชบัญญัติทางหลวง พศ.2535 (ฉบับปรับปรุงปี 2549) รวบรวมคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก.ท้องถิ่น (อปท.) 2555 นี้ http://www.thaionline1.com/read.php?tid=12133 จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น อปท. ใหม่ล่าสุด รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ - แนวข้อสอบความสามารถทางด้านเหตุผล - แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย - แนวข้อสอบ เหตุการณ์ การเมืองเศรษฐกิจและ สังคมในปัจจุบัน - แนวข้อสอบด้านการใช้ทักษะการวิเคราะห์สถานการณ์และการแก้ไขปัญหา ความรู้พื้นฐานในการปฎิบัติราชการ - แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม - แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล - แนวข้อสอบ พ.ร.ก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี - แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบัญ แนวข้อสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (เลือกตามตำแหน่งที่สอบ) คู่มือเตรียมสอบ นักพัฒนาชุมชน 2 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น http://www.thaionline1.com/read.php?tid=446 คู่มือเตรียมสอบภาค ก+ข กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น http://www.thaionline1.com/read.php?tid=11173 คู่มือเตรียมสอบพนักงาน อบต.เทศบาล ตำแหน่งวิเคราะห์นโยบายและแผน 3 http://www.thaionline1.com/read.php?tid=459 คู่มือเตรียมสอบวิศวกรโยธา ระดับ 3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใหม่ล่าสุด http://www.thaionline1.com/read.php?tid=1669 จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบวิศวกรโยธา ระดับ 3 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใหม่ล่าสุด รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก รายละเอียดประกอบด้วย - แนวข้อสอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป - แนวข้อสอบ วิชาภาษาไทย - ความรู้เกี่ยวกับจังหวัดที่สอบ ความรู้ในการปฎิบัติงานเฉพาะตำแหน่ง - แนวข้อสอบวิศวกรรมโยธา 100 ข้อ (อธิบายวิธีคิด) - แนวข้อสอบพนักงาน อปท. _500 ข้อ_ - แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 - แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ การผังเมือง - แนวข้อสอบ ระเบียบมหาดไทยว่าด้วยการงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - แนวข้อสอบพระราชกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 - แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการตรวจสอบภายในของ อปท.2545 - แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 - แนวข้อสอบว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2538 - แนวข้อสอบ พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 - กระบวนการประมาณราคาในงานก่อสร้าง - การควบคุมการก่อสร้าง - การบริหารงานก่อสร้าง คู่มือเตรียมสอบ ปลัด อบต (เจ้าหน้าที่ปกครองท้องถิ่น) http://www.thaionline1.com/read.php?tid=11272 คู่มือเตรียมสอบ ภาค ก.(อปท.) และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น http://www.thaionline1.com/read.php?tid=11174 จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก รายละเอียดประกอบด้วย - ข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป คณิตศาสตร์ ภาษาไทย - ข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป _ภาค ก_ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น - ข้อสอบภาษาไทย_การสรุปความและตีความหมายของบทควา - ข้อสอบภาษาไทย_เฉลยละเอียด 300 ข้อ - ความรู้ความสามารถทั่วไปคณิตศาสตร์ _เฉลยละเอียด - ข้อสอบ พรบ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 2542 - แนวข้อสอบพนักงานส่วนตำบล _500 ข้อ - แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2532 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - ข้อสอบ พรบ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจท้องถิ่น 2542 - ข้อสอบ พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล 2537 คู่มือเตรียมสอบพนักงานทะเบียนและบัตร อบต. อบจ. เทศบาล http://www.thaionline1.com/read.php?tid=10912c จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร พนักงาน อบต. เทศบาล ใหม่ล่าสุด รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ - พระราชบัญญัติ บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2554 (เนื้อหา) - ข้อสอบ พรบ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 - ข้อสอบพระราชกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.2542 - แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 - ข้อสอบ พรบ.เทศบาล - ข้อสอบ พรบ.ระเบียบงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 - ข้อสอบ ระเบียบมหาดไทยว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2545 - ข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยแผนพัฒนาท้องถิ่น 2548 - แนวข้อสอบพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม_ปรนัย - แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534 - แนวข้อสอบงานบัตรประจำตัวประชาชน - แนวข้อสอบงานทะเบียนราษฎร แนวข้อสอบพนักงาน อบต. เทศบาล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ พร้อมเฉลย http://www.thaionline1.com/read.php?tid=460 คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการสุขาภิบาล 3 อบต. อบจ. เทศบาล http://www.thaionline1.com/read.php?tid=8746 จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนักวิชาการสุขาภิบาล 3 อบต. อบจ. เทศบาลใหม่ล่าสุด รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมากประกอบด้วย ข้อสอบ พรบ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจท้องถิ่น 2542 ข้อสอบ พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ข้อสอบ พรบ. ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไข 2550 ข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2550 ความรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 แนวข้อสอบข่าวและเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง สังคม ประจำปี พ.ศ. 2555 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม แนวข้อสอบพระราชกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 รวมแนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 คู่มือเตรียมสอบ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น http://www.thaionline1.com/read.php?tid=5674 คู่มือเตรียมสอบเปลี่ยนสายงาน ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน 3 อบต. เทศบาล http://www.thaionline1.com/read.php?tid=3518 จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบเปลี่ยนสายงาน ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน 3 อบต. เทศบาล ใหม่ล่าสุด รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก ส่งทางอีเมล์เป็นไฟเอกสาร ประกอบด้วย - ข้อสอบ พรบ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจท้องถิ่น 2542 - ข้อสอบ พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 - ข้อสอบ พรบ. ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไข 2550 - ข้อสอบเศรษฐกิจ สังคม การเมือง - ข้อสอบ พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล 2537 - ข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยแผนพัฒนาท้องถิ่น 2548 - แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 - แนวข้อการเมืองไทยในปัจจุบัน - แนวข้อสอบ พรบ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 2539 - แนวข้อสอบ ระเบียบมหาดไทยว่าด้วยการงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - แนวข้อสอบข่าวและเหตุการณ์ปัจจุบัน 2554 - รวมแนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 - แนวข้อสอบข่าวและเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง สังคม ประจำปี พ.ศ. 2554 - แนวข้อสอบพระราชกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 - แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีการปฏิบัติราชการปกครอง พศ 2539 - แนวข้อสอบวิชาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง - รวมข้อสอบเกี่ยวกับนักพัฒนาชุมชน 500 ข้อ คู่มือเตรียมสอบผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุของ อบต. http://www.thaionline1.com/read.php?tid=3517 จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุของ อบต. ใหม่ล่าสุด รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก ประกอบด้วย - ข้อสอบ พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล 2537 - ข้อสอบถามตอบ พนังงานส่วนตำบล - ข้อสอบภาษาไทย_เฉลยละเอียด 300 ข้อ_ - ข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 - ความรู้ความสามารถทั่วไปคณิตศาสตร์ _เฉลยละเอียด_ - ถามตอบข้อสอบนักพัสดุ - แนวข้อสอบว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2538 - แนวข้อสอบพนักงานส่วนตำบล _500 ข้อ_ - แนวข้อสอบเก่าตำแหน่งพัสดุ คู่มือเตรียมสอบ อ.บ.ต. ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (นักบริหารการศึกษา) http://www.thaionline1.com/read.php?tid=2436 แนวข้อสอบ อ.บ.ต. ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (นักบริหารการศึกษา) จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ อ.บ.ต. ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (นักบริหารการศึกษา ระดับ ๖) ทุกพื้นที่ ใหม่ล่าสุด รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก ส่งทางอีเมล์เป็นไฟเอกสาร ประกอบด้วย ก. ความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) - แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐ - แนวข้อสอบพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ - แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ - แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ - แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ - แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน - แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน - แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน ด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม - แนวข้อสอบพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.๒๕๓๙ - แนวข้อสอบพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) - แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ - แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม - แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม - แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม - แนวข้อสอบ พรบ.ป้องกันและบรรเทาสาธารภัย คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการศึกษา อบต อบจ แนวข้อสอบท้องถิ่น http://www.thaionline1.com/read.php?tid=1345 คู่มือเตรียมสอบ อบต. ตำแหน่ง บรรณารักษ์ ระดับ ๓ http://www.thaionline1.com/read.php?tid=1313 คู่มือเตรียมสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 3 อบต. http://www.thaionline1.com/read.php?tid=1309 คู่มือเตรียมสอบเกี่ยวกับงานธุรการ ภาค ข อบต. http://www.thaionline1.com/read.php?tid=68 คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการเกษตร 3 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น http://www.thaionline1.com/read.php?tid=944 คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับ 3 พนักงาน อบต. เทศบาล http://www.thaionline1.com/read.php?tid=466 คู่มือเตรียมสอบ พนักงาน อบต.เทศบาล ตำแหน่งพนักงานบุคลากร http://www.thaionline1.com/read.php?tid=469 คู่มือเตรียมสอบ นิติกร อบต. เทศบาล http://www.thaionline1.com/read.php?tid=463 คู่มือเตรียมสอบตำแหน่งนายช่างโยธา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น http://www.thaionline1.com/read.php?tid=82 ส่งเป็นไฟล์ PDF ทาง E-MAIL สามารถนำไปปริ้นได้เลย ในราคาชุดละ 399 บาท * ส่งด่วนภายใน 3 ชม. ส่งช้าไม่เกิน 24:00 น. วันที่โอนเงิน * ( ควรดูที่ JUNK MAIL ) สั่งซื้อมาที่ 083-067-4168 หรือ ส่ง SMS / WhatsApp , LINE ชำระค่าสินค้าและบริการ โอนเงินแล้วแจ้งที่ [email=lek.pisi@hotmail.com]lek.pisi@hotmail.com[/email] **แจ้งรายละเอียดให้ชัดเจน** 1. ธ. กรุงเทพ ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี 048-0-17796-3 ชื่อบัญชี Sumalee Thongyot 2. ธ. กรุงไทย ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีสะพานควาย เลขที่บัญชี 980-6-40570-6 ชื่อบัญชี Sumalee Thongyot 3. ธ. กสิกรไทย ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี 748-2-66186-0 ชื่อบัญชี Pisitchai Kimchai 4. ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีรามอินทรา เลขที่บัญชี 402-3-98830-4 ชื่อบัญชี Pisitchai & Sumalee 5. ธ. กรุงศรีอยุธยา ออมทรัพย์ สาขา อุรุพงษ์ เลขที่บัญชี 130-1-28490-7 ชื่อบัญชี Pisitchai Kimchai * ขั้นตอนแตกไฟล์ PDF http://www.thaionline1.com/read.php?tid=10604 * ** เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.00 - 24.00 น. ** ดูเพิ่มเติม http://www.thaionline1.com/read.php?tid=12988
28 เม.ย. 2556 เวลา 13:34 น. 0 1,130
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^