รายงานพัฒนาแบบฝึกทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013
LASTEST NEWS

17 ส.ค. 2561เดินหน้าแก้ปัญหางานธุรการครบวงจร 17 ส.ค. 2561ไม่เว้นคนท้อง!สอบบรรจุ"ครู"ต้องสวม"เสื้อยืดสีขาว"เท่านั้น 17 ส.ค. 2561ด่วนที่สุด โครงการผู้นำเทคโนโลยีทางด้านการศึกษา (ICT Talent) ครั้งที่ 1 (แจ้งครู ICT เข้าทำแบบทดสอบ) 16 ส.ค. 2561อย่าพลาดโอกาส !! ก่อนลงสนามสอบต้องดู นักจิตวิทยาและแนวคิดที่ออกสอบ มีแต้มทุกคน 16 ส.ค. 2561ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว4832 แจ้งจัดสรรอัตราข้าราชการครูฯ ที่จะเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2561 16 ส.ค. 2561​น็อคเอ้า เข้าป้าย. น็อคข้อสอบก่อนลงสนาม. จำนวน 60 ข้อ พร้อม เฉลย....ก่อนลงสนาม 16 ส.ค. 2561ภาระครูไทยที่น่าสงสาร ทำอะไรที่นอกเหนือจากการสอนเยอะมาก 16 ส.ค. 2561เด็กไทย 13 ล้าน อยู่ในเขาวงกต "สังคมก้มหน้า"ติดมือถือหนัก พลัดพรากครอบครัวซึ่งๆหน้า 15 ส.ค. 2561กศน.พิจิตร เปิดรับพนักงานราชการครู กศน.ตำบล เงินเดือน 18,000.-บาท 15 ส.ค. 2561บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ รับสมัครพนักงาน 328 อัตรา วุฒิปวส.ทุกสาขา-ป.ตรีทุกสาขา

รายงานพัฒนาแบบฝึกทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013

usericon

เรื่องที่ศึกษา        รายงานพัฒนาแบบฝึกทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013
                รายวิชาเพิ่มเติม คอมพิวเตอร์5 (ง15201) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
                ประกอบการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD
ผู้ศึกษา            นางอ้อมฤทัย ปาทาน
หน่วยงาน            โรงเรียนดอนท้าววิทยา
ปีที่พิมพ์            2559

บทคัดย่อ

    การพัฒนาแบบฝึกทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 รายวิชาเพิ่มเติม คอมพิวเตอร์5 (ง15201) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ประกอบการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 ประกอบการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อศึกษา.ค่าดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 ประกอบการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 ประกอบการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD ระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียน และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 ประกอบการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนดอนท้าววิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 จำนวน 20 คน กลุ่มตัวอย่างใช้การเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) การศึกษาครั้งนี้ได้ทดลองกลุ่มเดียววัดผลก่อนและหลังการทดลอง (The Single Group, Pretest – Posttest Design) เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง มี 2 ชนิด ได้แก่ แบบฝึกทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 รายวิชาเพิ่มเติม คอมพิวเตอร์5 (ง15201) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ประกอบการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD จำนวน 9 เล่ม และแผนการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD) ที่ใช้คู่กับแบบฝึกทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 รายวิชาเพิ่มเติม คอมพิวเตอร์5 (ง15201) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 9 แผน รวม 18 ชั่วโมง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล มี 2 ชนิด ได้แก่ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 1 ฉบับ 30 ข้อ และแบบสอบถามความพึงพอใจ ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ 1 ฉบับ จำนวน 10 ข้อ สถิติพื้นฐานที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้ร้อยละในการทดสอบสมมติฐาน
    ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้
            1. แบบฝึกทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 รายวิชาเพิ่มเติม คอมพิวเตอร์5 (ง15201) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ประกอบการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.91/80.17 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80
            2. ค่าดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 รายวิชาเพิ่มเติม คอมพิวเตอร์5 (ง15201) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ประกอบการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD มีค่าเท่ากับ 0.6437 หมายความว่า นักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนคิดคิดเป็นร้อยละ 64.37
            3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 รายวิชาเพิ่มเติม คอมพิวเตอร์5 (ง15201) ประกอบการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD มีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียนคิดเป็นร้อยละ 35.83
            4. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีต่อการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 รายวิชาเพิ่มเติม คอมพิวเตอร์5 (ง15201) ประกอบการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.72, S.D. = 0.57)
kplangklang 16 ก.ย. 2560 เวลา 20:33 น. 0 201
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^