LASTEST NEWS

19 ต.ค. 2561ซวดๆ แน๊! กศจ.ขอนแก่น เรียกบรรจุครูผู้ช่วย รอบที่สอง 114 อัตรา (มีรายชื่อโรงเรียนนำ) 19 ต.ค. 2561รายชื่อโรงเรียนมาแล้ว! กศจ.สระบุรี เรียกบรรจุครูผู้ช่วย รอบ2 จำนวน 116 อัตรา 19 ต.ค. 2561สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 เปิดสอบธุรการโรงเรียน 72 อัตรา (สมัคร 19-25 ตุลาคม 2561) 19 ต.ค. 2561ครู รร.วัดชื่อดังเมืองคอนร้องสื่อ ถูกลอยแพ เลิกจ้างทั้งหมด 19 ต.ค. 2561บรรจุข้าราชการครูได้ 2สัปดาห์ อยากสอบย้าย 19 ต.ค. 2561กรมชลประทาน เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ล็อตใหม่ 227 อัตรา (สมัคร26ต.ค.-8พ.ย.2561) 19 ต.ค. 2561โอกาสดีๆ สพป.นครสวรรค์ เขต 3 รับสมัครธุรการโรงเรียน 122 อัตรา ป.ตรีทุกสาขาสมัครได้ 19 ต.ค. 2561ยินดีนำเด้อครับ!! กศจ.สมุทรปราการ เรียกบรรจุครู(รอบ2) 217 อัตรา 19 ต.ค. 2561"หมออุดม" กำชับราชภัฏผลิตครูต้องใส่ใจคุณภาพ 19 ต.ค. 2561อาจารย์จุฬาฯติงเปลี่ยนหลักสูตรครู 4 ปีไม่มีเหตุผล

เผยแพร่ผลงานทางิชาการ ของนางสาวสุรภา นิลยกานนท์

usericon

ชื่อผลงานวิชาการ      การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1
(บ้านท่าตะเภา) เทศบาลเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
ผู้รายงาน          นางสาวสุรภา นิลยกานนท์ ปี พ.ศ. 2558

บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน
โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าตะเภา) เทศบาลเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร โดยใช้การประเมินโครงการตามรูปแบบการประเมินซิปป์โมเดล (CIPP Model) ตามแนวคิดของสตัฟเฟิลบีมและคณะ (Stufflebeam & Other. 1971) และประเมินความพึงพอใจของครู นักเรียน ผู้ปกครองและกรรมการสถานศึกษา ในการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าตะเภา) เทศบาลเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นครู นักเรียน ผู้ปกครองและกรรมการสถานศึกษาโรงเรียน
เทศบาล 1 (บ้านท่าตะเภา) ปีการศึกษา 2557 จำนวน 457 คน จำแนกเป็นครู จำนวน 48 คน นักเรียน จำนวน 297 คน ผู้ปกครอง จำนวน 97 คน และกรรมการสถานศึกษา จำนวน 15 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบง่าย (Sample Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ แบบสัมภาษณ์จำนวน 1 ชุด และ แบบสอบถามจำนวน 4 ชุด สำหรับครู นักเรียน ผู้ปกครอง และกรรมการสถานศึกษา
การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ ค่าร้อยละ ( % ) ค่าเฉลี่ย ( ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ผลการศึกษาพบว่า
1. ผลการประเมินด้านบริบท
    ผลการประเมินด้านบริบทการดำเนินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าตะเภา) เทศบาลเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร พบว่า ในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด โดยโครงการเป็นไปตามสภาพปัญหาความต้องการของโรงเรียนและชุมชนมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด และการนำวิสัยทัศน์โรงเรียนมากำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด
    และจากข้อมูลที่ได้จาการสัมภาษณ์กรรมการสถานศึกษา ด้านบริบทของการดำเนินการโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าตะเภา) เทศบาลเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร พบว่า โครงการมีความสอดคล้องและเหมาะสมเกี่ยวกับแผนพัฒนานโยบายในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนและกำหนดวัตถุประสงค์และ เป้าหมายไว้อย่างชัดเจน สามารถแก้ไขปัญหาความต้องการของผู้ปกครองและชุมชนได้อีกทั้งโรงเรียนมีทรัพยากรที่เอื้อต่อการดำเนินการโครงการอย่างเพียงพอและมีการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้อง
    2. ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้า
    ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้าการดำเนินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าตะเภา) เทศบาลเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร พบว่า ในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด โดยอาคารสถานที่และบริเวณโรงเรียนเอื้อต่อการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมนักเรียนมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด และ มีการศึกษาเด็กเป็นรายบุคคลและนำไปใช้วิเคราะห์คัดเลือกกิจกรรมในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและนักเรียนเห็นความสำคัญและความจำเป็นในการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด
3. ผลการประเมินด้านกระบวนการ
ผลการประเมินด้านกระบวนการ การดำเนินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าตะเภา) เทศบาลเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยกิจกรรมธนาคารขยะ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด และกิจกรรมธนาคารโรงเรียน มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดและเมื่อพิจารณาเป็นรายกิจกรรมด้านกระบวนการ การดำเนินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าตะเภา) เทศบาลเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
    4. ผลการประเมินด้านผลผลิต
    ผลการประเมินด้านผลผลิตโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าตะเภา) เทศบาลเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร พบว่าในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดโดยข้อคุณธรรมข้อสามัคคี มีการปฏิบัติเชิงพฤติกรรมของนักเรียน มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด และคุณธรรมข้อขยัน มีค่าเฉลี่ยน้อย เมื่อพิจารณาเป็นรายกิจกรรมด้านกระบวนการ การดำเนินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าตะเภา) เทศบาลเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
surapa14.jj 14 ก.ย. 2560 เวลา 23:03 น. 0 172
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^