การพัฒนารูปแบบการบริหารงานกิจการนักเรียน
LASTEST NEWS

19 ส.ค. 2561ราชกิจจานุเบกษา ผู้ถือบัตรคนจน 11.4ล้านคนรับสิทธิรักษาฟรี ไม่ต้องจ่ายเงิน 19 ส.ค. 2561ศธจ.โคราชยันปีหน้ามีอัตราว่างกว่า2,000อัตรา 19 ส.ค. 2561สอบบรรจุครูผู้ช่วย รอบนี้! ขึ้นบัญชีโชคดี ได้บรรจุ 15,000 ตำแหน่ง 19 ส.ค. 2561ให้เขตพื้นที่จัดซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียนแทนโรงเรียน 19 ส.ค. 256128 สิ่งที่คนเป็นครูเขารู้กัน 19 ส.ค. 2561หมอธี เผยสอบบรรจุครูในอนาคต ต้องผ่านภาค ก.ของ ก.พ. 19 ส.ค. 2561รวมลิงค์ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน ภาค ก. ภาค ข. ตำแหน่งครูผู้ช่วย (รอบทั่วไป) ปี พ.ศ.2561 18 ส.ค. 2561แห่สอบครูแน่น! เข้มทุจริต ให้ตร.ตรวจรถบุคลต้องสงสัยสื่อสารวิทยุ 18 ส.ค. 2561บอร์ด ก.ค.ศ.ถกโอน ก.พ.สอบครูภาค ก ปีละ 2 ครั้ง 18 ส.ค. 2561สอบบรรจุครูฯ ยุค4.0 ต้องสวมรองเท้าแตะ เท่านั้น!

การพัฒนารูปแบบการบริหารงานกิจการนักเรียน

usericon

ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนเทศบาล 4 วัดนพวงศาราม
สังกัดเทศบาลเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
ผู้วิจัย     นางสาววิชญา ชุติมากุล
ระยะเวลาในการวิจัย ปีการศึกษา 2559

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1)เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนเทศบาล 4 วัดนพวงศารามสังกัดเทศบาลเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
2)เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนเทศบาล 4 วัดนพวงศารามสังกัดเทศบาลเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี3)เพื่อทดลองใช้รูปแบบการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนเทศบาล 4 วัดนพวงศารามสังกัดเทศบาลเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี4)เพื่อประเมินความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนเทศบาล 4 วัดนพวงศารามสังกัดเทศบาลเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานีการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา ( R&D : Research and Development ) มีการดำเนินการเป็น 4ขั้นตอนขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาในการบริหารงานกิจการนักเรียน กลุ่มตัวอย่างสำหรับตอบแบบสอบถามได้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาและครูของโรงเรียนเทศบาล 4 วัดนพวงศารามสังกัดเทศบาลเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี ปีการศึกษา 2559จำนวน 56 คน แล้วใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling)กลุ่มตัวอย่างสำหรับการสัมภาษณ์ได้จากผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป หัวหน้างานกิจการนักเรียน และครูงานกิจการนักเรียน จำนวน 10 คนจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection)ขั้นตอนที่ 2 การยกร่างและพัฒนารูปแบบการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนเทศบาล 4 วัดนพวงศารามสังกัดเทศบาลเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
กลุ่มตัวอย่างสำหรับการสนทนากลุ่ม (Focus Group) โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection)จำนวน 12 คน นำไปทดลองใช้ที่โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล ขั้นตอนที่ 3 การนำรูปแบบการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนเทศบาล 4
วัดนพวงศารามสังกัดเทศบาลเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานีไปใช้จริงขั้นตอนที่ 4 ประเมินผลและปรับปรุงพัฒนารูปแบบการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนเทศบาล 4 วัดนพวงศารามสังกัดเทศบาลเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี


ผลการวิจัยพบว่า
1. ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนเทศบาล 4 วัดนพวงศารามสังกัดเทศบาลเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี ดังนี้
1.1 สภาพปัจจุบันการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนเทศบาล4
วัดนพวงศารามสังกัดเทศบาลเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย
3 ลำดับแรก ดังนี้การส่งเสริมพัฒนาวินัย คุณธรรม จริยธรรมนักเรียนการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยนักเรียน และการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนส่วนด้านที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ การวางแผนงานกิจการนักเรียน
1.2ปัญหาการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนเทศบาล4 วัดนพวงศารามสังกัดเทศบาลเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี ในภาพรวมอยู่ในระดับน้อยที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับน้อยและน้อยที่สุดเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับแรก ดังนี้
การวางแผนงานกิจการนักเรียนการบริหารงานกิจการนักเรียนและการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ การส่งเสริมพัฒนาวินัย คุณธรรม จริยธรรมนักเรียน
2. รูปแบบการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนของโรงเรียนเทศบาล4
วัดนพวงศารามสังกัดเทศบาลเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานีประกอบด้วย 7 ด้าน ได้แก่
1) การวางแผนงานกิจการนักเรียน2)การบริหารงานกิจการนักเรียน3) การส่งเสริมพัฒนาวินัย คุณธรรม จริยธรรมนักเรียน4)การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยนักเรียน5) การส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน6) การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน7) การประเมินผลการดำเนินงานกิจการนักเรียนมีความเหมาะสมเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก การนำไปใช้ประโยชน์อยู่ในระดับมาก
     3. ผลการประเมินรูปแบบการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนของโรงเรียนเทศบาล4 วัดนพวงศารามสังกัดเทศบาลเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษา และครูมีความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนเทศบาล 4 วัดนพวงศารามสังกัดเทศบาลเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี อยู่ในระดับมาก
kruni.ni.t4 26 ส.ค. 2560 เวลา 09:48 น. 0 148
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^