LASTEST NEWS

18 ส.ค. 2562ครูภาคกลางและภาคตะวันออก ยื่นหนังสือ วอนเสมา1 ทบทวนคืนตำแหน่งให้โรงเรียนที่มีนักเรียนน้อยกว่า 120 คน 18 ส.ค. 2562เครือข่ายฯ ค้านใช้ใบรับรองความเป็นครู “สมหวัง-ดิเรก” ร่วมติง 18 ส.ค. 2562สพป.พระนครศรีอยุธายา เขต 2 เปิดสอบพนักงานราชการครู และครูอัตราจ้าง 6 อัตรา 18 ส.ค. 2562สภาครูฯยื่น 5 ข้อให้เสมา1 เร่งปฏิรูการศึกษา และควรเร่งเคลียร์ทุกปัญหาที่คาใจครู 18 ส.ค. 2562กสถ. แจงข้อสงสัยกรณีข้อวิจารณ์ข้อสอบท้องถิ่นรั่ว มีการเรียกรับเงินจากผู้สมัครสอบ 17 ส.ค. 2562ลพบุรี เปิดระบบเว็บออนไลน์ ดูคะแนนสอบครูผู้ช่วย แค่กรอกรหัสประชาชน ไม่ต้องบันทึกให้ยุ่งยาก 17 ส.ค. 2562สพฐ.ได้ตัวเลข"อาหารกลางวัน" อัตราใหม่แล้ว คิดตามขนาดรร."เล็ก- กลาง - ใหญ่ "เตรียมชงรมว.ศธ.พิจารณาต่อไป 17 ส.ค. 2562สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ สมัคร 8-29 สิงหาคม 2562 17 ส.ค. 2562รอบ 14 มาแล้ว สถ.เตรียมเรียกบรรจุเป็น ขรก.ส่วนท้องถิ่น 17 ส.ค. 2562โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ เปิดสอบครูอัตราจ้าง 2 อัตรา สมัคร 21-27 สิงหาคม 2562

นางปนารีย์ เทนอิสสระ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้เอกสารป

usericon

นางปนารีย์  เทนอิสสระ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้เอกสารป
ชื่อเรื่อง             การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน             กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง โลกและทรัพยากรธรณี         สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม
ผู้ศึกษา                นางปนารีย์ เทนอิสสระ
ปีการศึกษา            2556
สังกัด                โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
                เขต 31     กระทรวงศึกษาธิการ

บทคัดย่อ

    การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง โลกและทรัพยากรธรณี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียน
เมืองพลับพลาพิทยาคม ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน 4) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลเอกสารประกอบการเรียน
เรื่อง โลกและทรัพยากรธรณี และ 5) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียน
โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง โลกและทรัพยากรธรณี กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษา
ครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนเมือง
พลับพลาพิทยาคม จำนวน 35 คน ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive
sampling) เฉพาะนักเรียนที่เรียนวิชา ว 22102 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ เอกสาร
ประกอบการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง โลกและทรัพยากรธรณี จำนวน
9 เล่ม แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน จำนวน 20 แผน รวม
29 ชั่วโมง และข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 30 ข้อ ที่มีค่าอำนาจจำแนก (B)
ตั้งแต่ .20 ถึง .95 ความยากง่าย (P) ตั้งแต่ .37 ถึง .77 ทุกข้อมีค่าความเที่ยงตรง
เชิงเนื้อหา (IOC) เท่ากับ 1.00 และมีค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับเท่ากับ .96
สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean)
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และสถิติทดสอบที (Dependent Sample
t-test)
    ผลการศึกษาพบว่า
        1. เอกสารประกอบการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง โลกและ
ทรัพยากรธรณี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ
81.67/80.11 เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80
        2. ผลการใช้เอกสารประกอบการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง
โลกและทรัพยากรธรณี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเมืองพลับพลา
พิทยาคม ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 นักเรียนสามารถทำแบบทดสอบย่อยโดยรวม
คิดเป็นร้อยละ 82.63 และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยรวมคิดเป็นร้อยละ
81.24 เพิ่มขึ้นจากการทดลองใช้ในปีการศึกษา 2555
        3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม ที่เรียนโดยใช้
เอกสารประกอบการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง โลกและทรัพยากรธรณี
มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05
        4. ดัชนีประสิทธิผลเอกสารประกอบการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
เรื่อง โลกและทรัพยากรธรณี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 2 มีค่าเท่ากับ 0.7186
แสดงว่านักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 71.86    
        5. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม ที่ได้รับการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
เรื่อง โลกและทรัพยากรธรณี มีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนอยู่
ในระดับมาก ( = 4.25)
05 ต.ค. 2557 เวลา 18:40 น. 0 336
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^