นางปนารีย์ เทนอิสสระ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้เอกสารป
LASTEST NEWS

16 ส.ค. 2561อย่าพลาดโอกาส !! ก่อนลงสนามสอบต้องดู นักจิตวิทยาและแนวคิดที่ออกสอบ มีแต้มทุกคน 16 ส.ค. 2561ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว4832 แจ้งจัดสรรอัตราข้าราชการครูฯ ที่จะเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2561 16 ส.ค. 2561​น็อคเอ้า เข้าป้าย. น็อคข้อสอบก่อนลงสนาม. จำนวน 60 ข้อ พร้อม เฉลย....ก่อนลงสนาม 16 ส.ค. 2561ภาระครูไทยที่น่าสงสาร ทำอะไรที่นอกเหนือจากการสอนเยอะมาก 16 ส.ค. 2561เด็กไทย 13 ล้าน อยู่ในเขาวงกต "สังคมก้มหน้า"ติดมือถือหนัก พลัดพรากครอบครัวซึ่งๆหน้า 15 ส.ค. 2561กศน.พิจิตร เปิดรับพนักงานราชการครู กศน.ตำบล เงินเดือน 18,000.-บาท 15 ส.ค. 2561บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ รับสมัครพนักงาน 328 อัตรา วุฒิปวส.ทุกสาขา-ป.ตรีทุกสาขา 15 ส.ค. 2561ไฟเขียวแก้กฎศธ.ห้าม"นร.-นศ." แสดงชู้สาวทุกที่-ทุกเวลา 15 ส.ค. 2561กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 2 อัตรา (สมัคร 21-27 สิงหาคม 2561) 15 ส.ค. 2561กำหนดการจัดงานศิลปหัตถกรรมระดับภาค ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561

นางปนารีย์ เทนอิสสระ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้เอกสารป

usericon

นางปนารีย์  เทนอิสสระ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้เอกสารป
ชื่อเรื่อง             การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน             กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง โลกและทรัพยากรธรณี         สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม
ผู้ศึกษา                นางปนารีย์ เทนอิสสระ
ปีการศึกษา            2556
สังกัด                โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
                เขต 31     กระทรวงศึกษาธิการ

บทคัดย่อ

    การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง โลกและทรัพยากรธรณี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียน
เมืองพลับพลาพิทยาคม ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน 4) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลเอกสารประกอบการเรียน
เรื่อง โลกและทรัพยากรธรณี และ 5) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียน
โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง โลกและทรัพยากรธรณี กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษา
ครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนเมือง
พลับพลาพิทยาคม จำนวน 35 คน ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive
sampling) เฉพาะนักเรียนที่เรียนวิชา ว 22102 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ เอกสาร
ประกอบการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง โลกและทรัพยากรธรณี จำนวน
9 เล่ม แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน จำนวน 20 แผน รวม
29 ชั่วโมง และข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 30 ข้อ ที่มีค่าอำนาจจำแนก (B)
ตั้งแต่ .20 ถึง .95 ความยากง่าย (P) ตั้งแต่ .37 ถึง .77 ทุกข้อมีค่าความเที่ยงตรง
เชิงเนื้อหา (IOC) เท่ากับ 1.00 และมีค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับเท่ากับ .96
สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean)
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และสถิติทดสอบที (Dependent Sample
t-test)
    ผลการศึกษาพบว่า
        1. เอกสารประกอบการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง โลกและ
ทรัพยากรธรณี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ
81.67/80.11 เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80
        2. ผลการใช้เอกสารประกอบการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง
โลกและทรัพยากรธรณี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเมืองพลับพลา
พิทยาคม ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 นักเรียนสามารถทำแบบทดสอบย่อยโดยรวม
คิดเป็นร้อยละ 82.63 และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยรวมคิดเป็นร้อยละ
81.24 เพิ่มขึ้นจากการทดลองใช้ในปีการศึกษา 2555
        3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม ที่เรียนโดยใช้
เอกสารประกอบการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง โลกและทรัพยากรธรณี
มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05
        4. ดัชนีประสิทธิผลเอกสารประกอบการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
เรื่อง โลกและทรัพยากรธรณี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 2 มีค่าเท่ากับ 0.7186
แสดงว่านักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 71.86    
        5. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม ที่ได้รับการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
เรื่อง โลกและทรัพยากรธรณี มีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนอยู่
ในระดับมาก ( = 4.25)
05 ต.ค. 2557 เวลา 18:40 น. 0 183
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^