การพัฒนาความสามารถในการบวกและลบโดยใช้ขั้นการเรียนรู้ของสสวท.ร่วม
LASTEST NEWS

16 ส.ค. 2561อย่าพลาดโอกาส !! ก่อนลงสนามสอบต้องดู นักจิตวิทยาและแนวคิดที่ออกสอบ มีแต้มทุกคน 16 ส.ค. 2561ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว4832 แจ้งจัดสรรอัตราข้าราชการครูฯ ที่จะเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2561 16 ส.ค. 2561​น็อคเอ้า เข้าป้าย. น็อคข้อสอบก่อนลงสนาม. จำนวน 60 ข้อ พร้อม เฉลย....ก่อนลงสนาม 16 ส.ค. 2561ภาระครูไทยที่น่าสงสาร ทำอะไรที่นอกเหนือจากการสอนเยอะมาก 16 ส.ค. 2561เด็กไทย 13 ล้าน อยู่ในเขาวงกต "สังคมก้มหน้า"ติดมือถือหนัก พลัดพรากครอบครัวซึ่งๆหน้า 15 ส.ค. 2561กศน.พิจิตร เปิดรับพนักงานราชการครู กศน.ตำบล เงินเดือน 18,000.-บาท 15 ส.ค. 2561บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ รับสมัครพนักงาน 328 อัตรา วุฒิปวส.ทุกสาขา-ป.ตรีทุกสาขา 15 ส.ค. 2561ไฟเขียวแก้กฎศธ.ห้าม"นร.-นศ." แสดงชู้สาวทุกที่-ทุกเวลา 15 ส.ค. 2561กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 2 อัตรา (สมัคร 21-27 สิงหาคม 2561) 15 ส.ค. 2561กำหนดการจัดงานศิลปหัตถกรรมระดับภาค ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561

การพัฒนาความสามารถในการบวกและลบโดยใช้ขั้นการเรียนรู้ของสสวท.ร่วม

usericon

การพัฒนาความสามารถในการบวกและลบโดยใช้ขั้นการเรียนรู้ของสสวท.ร่วม
ชื่อวิจัย     การพัฒนาความสามารถในการบวกและลบโดยใช้ขั้นการเรียนรู้ของสสวท.ร่วมกับสื่อประสมของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ชั้นประถมศึกษาปีที่3-4 โรงเรียนบ้านกอแนะเหนือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต 3
ผู้วิจัย         นางสาวสุกัญญา จิวัฒนาชวลิตกุล    
สถานศึกษา โรงเรียนบ้านกอแนะเหนือ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส
ปีที่วิจัย        ปีการศึกษา 2557

บทคัดย่อ[center][/center]

การวิจัยเพื่อพัฒนาความสามารถในการบวกและลบโดยใช้ขั้นการเรียนรู้ของสสวท.ร่วมกับสื่อประสมของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ชั้นประถมศึกษาปีที่3-4 โรงเรียนบ้านกอแนะเหนือ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาความสามารถในการบวกและลบจำนวนนับ 2 จำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน1,000 โดยใช้ขั้นการเรียนรู้ของ สสวท.ร่วมกับสื่อประสมของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3- 4 โรงเรียนบ้านกอแนะเหนือ 2) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการบวกและลบจำนวนนับ 2 จำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน1,000 ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4 โรงเรียนบ้านกอแนะเหนือก่อนและหลังเรียนโดยใช้ขั้นการเรียนรู้ของ สสวท.ร่วมกับสื่อประสม 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้ขั้นการเรียนรู้ของสสวท.ร่วมกับสื่อประสม เรื่องการบวกและลบจำนวนนับ 2 จำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 1,000ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการบวกและลบ กำลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4 ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนบ้านกอแนะเหนือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาสเขต 3 จำนวน 8 คน โดยการเลือกเจาะจง กลุ่มตัวอย่าง ศึกษาจากประชากรการวิจัยในครั้งนี้ดำเนินการในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 เนื้อหาที่ใช้คือเรื่องการบวกและลบจำนวนนับ 2 จำนวนที่มีผลลัพธ์ และตัวตั้งไม่เกิน 1,000 วิจัยแบบกึ่งทดลอง แบบแผน การวิจัยในครั้งนี้เป็นกลุ่มเดี่ยวทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน (One Group Pretest-Posttest Design) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 1) แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องการบวกและลบจำนวนนับ 2 จำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 1,000โดยใช้ขั้นการเรียนรู้ของสสวท.ร่วมกับสื่อประสม จำนวน 20 แผน2) แบบทดสอบวัดความสามารถในการบวกและลบจำนวนนับ 2จำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 1,000 ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ขั้นการเรียนรู้ของสสวท.ร่วมกับสื่อประสม3)แบบทดสอบระหว่างเรียนจำนวน 4 ฉบับ 4)แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียน เรื่อง การบวกและลบจำนวนนับ 2 จำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 1,000 ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่3-4 โดยใช้ขั้นการเรียนรู้ของสสวท. ร่วมกับสื่อประสมวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่ามัธยฐาน (Median)และพิสัยควอไทล์(Interquartile Range) สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานคือสถิตินอนพาราเมตริกของ The Wilcoxon Matched-Pairs Signed-Ranks Test
ผลการวิจัยพบว่า
1.    ความสามารถในการบวกและลบจำนวนนับ 2 จำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 1,000
โดยใช้ขั้นการเรียนรู้ของ สสวท.ร่วมกับสื่อประสมของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3- 4 โรงเรียนบ้านกอแนะเหนืออยู่ในระดับดีมาก
2.    ความสามารถในการบวกและลบจำนวนนับ 2 จำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน
1,000 ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4 โรงเรียนบ้านกอแนะเหนือหลังเรียนโดยใช้ขั้นการเรียนรู้ของสสวท.ร่วมกับสื่อประสมสูงกว่าก่อนเรียน
3.    ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4
ที่มีต่อการเรียนเรื่องการบวกและลบจำนวนนับ 2 จำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 1,000โดยใช้ขั้นการเรียนรู้ของสสวท.ร่วมกับสื่อประสมมีความพึงพอใจในระดับมาก
20 ก.ย. 2557 เวลา 21:38 น. 0 644
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^