รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมท
LASTEST NEWS

19 ส.ค. 2561สอบบรรจุครูผู้ช่วย รอบนี้! ขึ้นบัญชีโชคดี ได้บรรจุ 15,000 ตำแหน่ง 19 ส.ค. 2561ให้เขตพื้นที่จัดซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียนแทนโรงเรียน 19 ส.ค. 256128 สิ่งที่คนเป็นครูเขารู้กัน 19 ส.ค. 2561หมอธี เผยสอบบรรจุครูในอนาคต ต้องผ่านภาค ก.ของ ก.พ. 19 ส.ค. 2561รวมลิงค์ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน ภาค ก. ภาค ข. ตำแหน่งครูผู้ช่วย (รอบทั่วไป) ปี พ.ศ.2561 18 ส.ค. 2561แห่สอบครูแน่น! เข้มทุจริต ให้ตร.ตรวจรถบุคลต้องสงสัยสื่อสารวิทยุ 18 ส.ค. 2561บอร์ด ก.ค.ศ.ถกโอน ก.พ.สอบครูภาค ก ปีละ 2 ครั้ง 18 ส.ค. 2561สอบบรรจุครูฯ ยุค4.0 ต้องสวมรองเท้าแตะ เท่านั้น! 17 ส.ค. 2561ก.ค.ศ.ถกวางแผนสอบครูภาค ก 17 ส.ค. 2561กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดสอบรับราชการ 32 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต 24ส.ค.-13ก.ย.2561

รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมท

usericon

รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมท
ชื่อเรื่อง                รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ
                คณิตศาสตร์ เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับ
                นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา
ผู้รายงาน          นางสาววรรธนา หอมทิพย์
สถานศึกษา         โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา ตำบลทุ่งขนาน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
         สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17
ปีที่พิมพ์ 2557

บทคัดย่อ

     การรายงานครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อสร้างและศึกษาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ รายวิชาคณิตศาสตร์ 4 รหัสวิชา ค22102 เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ตามเกณฑ์ที่กำหนด 80/80, เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ รายวิชาคณิตศาสตร์ 4 รหัสวิชา ค22102 เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2, เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ รายวิชาคณิตศาสตร์ 4 รหัสวิชา ค22102 เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ รายวิชาคณิตศาสตร์ 4 รหัสวิชา ค22102 เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการรายงานครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 ปีการศึกษา 2556 ของโรงเรียนทุ่งขนานวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 จำนวน 34 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม ใช้เวลาในการทดลอง 15 ชั่วโมง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า ได้แก่ 1) แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ รายวิชาคณิตศาสตร์ 4 รหัสวิชา ค22102 เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 2) คู่มือการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ รายวิชาคณิตศาสตร์ 4 รหัสวิชา ค22102 เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 50 ข้อ 4). แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส รายวิชาคณิตศาสตร์ 4 รหัสวิชา ค22102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เป็นแบบทดสอบแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบมี 4 ตัวเลือก 5) คู่มือการใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ รายวิชาคณิตศาสตร์ 4 รหัสวิชา ค22102 เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดัชนีประสิทธิผล และทดสอบค่าที
     ผลการศึกษาพบว่า
        1. ประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมคณิตศาสตร์ รายวิชาคณิตศาสตร์ 4 รหัสวิชา ค22102 เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.24/80.12 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้
     2. ดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ รายวิชาคณิตศาสตร์ 4 รหัสวิชา ค22102 เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีค่าเท่ากับ 0.7379 แสดงว่า นักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 73.79
     3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ รายวิชาคณิตศาสตร์ 4 รหัสวิชา ค22102 เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .01
4. ระดับคะแนนความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ รายวิชาคณิตศาสตร์ 4 รหัสวิชา ค22102 เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยรวมมีระดับคะแนนเฉลี่ย 4.92 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.10 ระดับความพึงพอใจมากที่สุด
KRUWANTANA 15 ก.ย. 2557 เวลา 16:03 น. 0 325
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^