LASTEST NEWS

23 ต.ค. 2563(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 ทุกจังหวัด ทุกกศจ.ทั่วประเทศ 23 ต.ค. 2563กศจ.พระนครศรีอยุธยา ประกาศผลย้ายครู รอบ 2 ปีพ.ศ.2563 23 ต.ค. 2563มหาวิทยาลัยนเรศวร ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 7 อัตรา สมัคร 26 ต.ค.-3 พ.ย.63 23 ต.ค. 2563กศจ.ลพบุรี เรียกบรรจุครูผู้ช่วย รอบ2 จำนวน 148 อัตรา - รายงานตัว 30 ต.ค.2563 23 ต.ค. 2563โรงเรียนวัดใต้บ้านบ่อ รับสมัครครูอัตราจ้าง เงินเดือน 12,000.-บาท สมัคร 22-28 ตุลาคม 2563 ไม่เว้นวันหยุดราชการ 22 ต.ค. 2563ที่ ศธ 04009/ว6264 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นกรณีพิเศษ 22 ต.ค. 2563ความคืบหน้าการพิจารณาทบทวนมติ ก.ค.ศ. กรณีข้าราชการครูฯไม่มีคุณสมบัติเข้ารับการประเมินฯ ว13/2556 22 ต.ค. 2563ธนาคาร ธ.ก.ส. รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นพนักงานธนาคาร สมัครออนไลน์บัดนี้-22 พฤศจิกายน 2563 22 ต.ค. 2563วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนบัณฑิตบริหารธุรกิจโพนสวรรค์ รับสมัครครูผู้สอน 15 อัตรา (ไม่จำเป็นต้องมีวุฒิครู) 22 ต.ค. 2563โรงเรียนวัดฝาง รับสมัครครูอัตราจ้าง เงินเดือน 15,000.-บาท สมัครบัดนี้-26 ต.ค.2563

ลับสุดๆ เจาะลึกข้อสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติก

usericon

ลับสุดๆ เจาะลึกข้อสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติก
ข้อสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ กรมสรรพสามิต งานราชการ ข่าวล่าสุด


แนวข้อสอบ นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ กรมสรรพสามิต

1. การระดมความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆที่เป็นอิสระแล้วนำความมากำหนดในการวางแผนเรียกว่าอะไร
ก. Brain Storming
ข.
Delphi
ค. Planning
ง. Analysis

2. การกำหนดการปฏิบัติงานในระยะสั้น ระยะยาว ในการจัดเก็บภาษีอากร
ก. การวางแผนภาษีอาการ ( Tax Planning)
ข. นโยบายภาษีอากร
ค. ปฏิบัติการภาษี
ง. นโยบายการปฏิการ

3. ถ้าคุณสอบบรรจุเป็นข้าราชการสรรพกรต้องมีบัตรประจำตัวเสียภาษีในระยะเวลาเท่าใด
ก. ภายใน 60 วัน นับตี่วันที่ทำงาน
ข. ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่มีเงินได้
ค. ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ทำงาน
ง. ภายใน 30 วัน นับแต่วันมีเงินได้

4. เด็กชายทักษิณได้รับเงินจากการชิงโชค 50,000 บาท และจับสลากได้ของเล่นเป็นจักรยานมูลค่า 10,000 บาท เด็กชายทักษิณต้องเสียภาษีหรือไม่เท่าใด
ก. เสียภาษีเฉพาะรางวัล เป็นเงินสด
ข. ไม่ต้องเสียภาษีเนื่องจากได้รับการยกเว้น
ค. เสียภาษีเงินได้เนื่องจากเป็นรายได้ตาม มาตรา 40(8)
ง. เสียภาษีจากเงินได้ 50,000 บาท และ 10,000 บาทโดยบิดาเป็นผู้ยื่นแทน

5. สามีมีเงินได้จากเงินเดือนประจำ ภรรยามีเงินได้จากค่านายหน้า และเงินปันผล มีวิธีอื่นแสดงภาษีอย่างไร
ก. ยื่นแยกระหว่าง สามีและภรรยา
ข. รวมกันยื่น
ค. แยกยื่นโดยนำเฉพาะรายได้จากค่านายหน้ามารวมกันสามี ภรรยา ยื่นส่วนที่เหลือ
ง. ร่วมกันยื่น หรือแยกยื่นก็ได้

6. บริษัทปลูกต้นยูคาลิปต์ ให้กับผู้รับซื้อทั่วไป คุณจะแนะนำให้เขาเสียภาษีโดยวิธีใด
ก. ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ข. ภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ค. ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีเงินได้นิติบุคคล
ง. ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีธุรกิจเฉพาะ

7. การตรวจสอบภาษีมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร
ก. เพื่อแนะนำการเสียภาษีให้แก่ผู้ประเมินตนไม่ถูกต้อง
ข. เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการเสียภาษี
ค. เพื่อป้องกันการทุจริตในการจัดเก็บภาษี
ง. เพื่อป้อมปราบการหลีกเลี่ยงการเสียภาษี

8. กรมสรรพากรมีวิธีการค้นหาแหล่งภาษีใหม่ๆ จากแหล่งใด
ก. ทางหนังสือพิมพ์
ข. ทางสื่อโฆษณา
ค. ทางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ง. ส่งเจ้าหน้าที่สรรพากรออกสำรวจ

9. หากไม่พอใจการประเมินภาษีของเจ้าพนักงาน สามารถยื่นอุทธรณ์ไปที่ใด
ก. ศาลอุทธรณ์
ข. คณะกรรมการการอุทธรณ์
ค. คณะกรรมการการร้องทุกข์
ง. อธิบดีกรมสรรพากร
10.กรมสรรพกรมีนโยบายจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มที่การส่งเสริมการท่องเที่ยวข้อใด
ก. นักท่องเที่ยวมาเที่ยวแล้วซื้อสินค้ากลับออกไปนอกประเทศจะได้คืนภาษี
ข. นักท่องเที่ยวซื้อสินค้าจะได้รับภาษี
ค. นักท่องเที่ยวทุกคนจะได้รับคืนภาษี
ง. นักท่องเที่ยวไม่ต้องเสียภาษี

11. การบริจาคที่ใดต่อไปนี้ที่สามารถนำไปลดหย่อนได้
ก. การบริจาคที่ดินให้สำนักงานตำรวจ
ข. การบริจาคเงินช่วยชาติหลวงตาบัว
ค. การบริจาคให้สภากาชาด
ง. การบริจาคเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาล

12. การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มต้องมีรายได้เท่าใด
ก. 40,000 บาทขึ้นไป
ข. 50,000 บาทขึ้นไป
ค. 1,200,000 บาทขึ้นไป
ง. 1,800,000 บาทขึ้นไป

13. เลยเวลามาสามเดือน นาย ก. นึกได้ว่าไม่ได้ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา นาย ก. รับโทษใด
ก. ค่าปรับ 1 เท่า เงินเพิ่มร้อยละ 1.5
ข. ค่าปรับ 2 เท่า เงินเพิ่มร้อยละ 1.5
ค. ค่าปรับ 2,000 บาท จำคุก 2 เดือน
ง. เงินเพิ่มร้อยละ 1.5

14. การขอเงินชำระภาษีที่เกินไว้ต้องขอคืนภายในระยะเวลา
ก. ภายใน 3 ปี นับจากวันที่สิ้นสุดการชำระภาษี
ข. ภายใน 3 ปี นับจากวันยื่นภาษี
ค. ภายใน 10 ปี นับจากวันสิ้นสุดการชำระภาษี
ง. ภายใน 10 ปี นับจากวันยื่นภาษี

15. นาย ก. มีเงินได้จากค่าเช่าอาคารระหว่างปี นาย ก. เสียชีวิต นาย ก. ต้องยื่นภาษีในปีนั้นหรือไม่
ก. นาย ก. ไม่ต้องยื่นภาษี
ข. ทายาทหรือผู้จัดการมรดกของนาย ก. ต้องยื่นเสียภาษีในนามมรดกของนาย ก.
ค. ทายาทหรือผู้จัดการมรดกของนาย ก. ต้องยื่นเสียภาษีในนามของ นาย ก. ระหว่างเดือนที่มีชีวิตอยู่
ง. ยื่นเฉพาะขณะที่มีชีวิตอยู่

16. ข้อใดเป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางภาษีอากร
ก. การขยายฐานภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายให้กว้างขึ้น
ข. เปลี่ยนแปลงอัตราภาษีเงินได้
ค. การเก็บภาษีมรดก
ง. ถูกทุกข้อ

17. ที่ตั้งหน่วยงานจัดเก็บภาษีควรมีลักษณะ
ก. มีความสะอาด
ข. มีความสะอาด รวดเร็ว กว้างขวาง
ค. ความหนาแน่นของประชากร และแหล่งภาษี
ง. อยู่ใกล้ชุมชนธุรกิจ

18. หลักความประหยัดในการจัดเก็บภาษีในแง่ใด
ก. ผู้เสียภาษีประหยัด
ข. ผู้จัดเก็บภาษีประหยัด
ค. ผู้เสียภาษี และผู้จัดเก็บภาษีประหยัด
ง. ประหยัดโดยการเสียภาษีน้อยที่สุด

19. ภาษีเงินได้นิติบุคคลเก็บฐานภาษีในเกณฑ์ใด
ก. เกณฑ์กำไรสุทธิ
ข. เกณฑ์สิทธิ์
ค. เกณฑ์รายได้
ง. เกณฑ์รายได้หักด้วยค่าใช้จ่าย

20. บุคคลธรรมดาเสียภาษีกรณีแหล่งเงินได้จากต่างประเทศ
ก. การนำเงินได้ในปีภาษีจากต่างประเทศเข้ามาในประเทศในปีภาษีนั้น
ข. การนำเงินได้ในปีภาษีจากต่างประเทศ เข้ามาในประเทศ
ค. ทันทีที่มีเงินได้จากต่างประเทศ
ง. ได้รับการยกเว้น

21. จุดประสงค์ของการหักภาษี ณ ที่จ่าย
ก. เป็นการนำรายได้เข้ารัฐอย่างสม่ำเสมอ
ข. เป็นการป้องกันการโกงภาษี
ค. เป็นการป้องกันหลีกเลี่ยงภาษี
ง. เป็นการบรรเทาภาระภาษีแก่ผู้จ่าย

22. นาย เอ ได้รับที่ดินจำนวน 5 ไร่ ในเขตกรุงเทพฯ จะต้องครอบครองนานเท่าไร จึงได้รับการยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ
ก. 2 ปี
ข. 3 ปี
ค. 4 ปี
ง. 5 ปี
23.นางกรรณิกามีอาคารห้องพักพร้อมเฟอร์นิเจอร์และที่จอดรถให้เช้าจะต้องนำรายได้ใดมาเสียภาษี
ก. เสียภาษีรายได้ค่าเช่าห้องพัก
ข. เสียภาษีรายได้ค่าเช่าห้องพัก ค่าเช่าเฟอร์นิเจอร์
ค. เสียภาษีรายได้ค่าเช่าห้องพัก ค่าเช่าเฟอร์นิเจอร์ ค่าเช่าที่จอดรถ
ง.เสียภาษีรายได้ค่าเช่าห้องพัก ค่าเช่าที่จอดรถ

24. เดือนที่เราไม่มีรายการภาษีขาย เราจะยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีหรือไม่
ก. ไม่ต้องยาน เนื่องจากไม่มีรายได้
ข. ไม่ต้องยื่น เนื่องจากจะยื่นในกรณีที่มีรายการภาษีขายเท่านั้น
ค. ต้องยื่นแบบแสดงรายการทุกเดือน
ง. ยื่น หรือ ไม่ยื่นก็ได้

25. ภาษีซื้อมากกว่าภาษีขาย เราสามารถได้รับภาษีคือแบบใด
ก. คืนเป็นเงินสด
ข. คืนโดยการนำไปหักภาษีเดือนถัดไป
ค. ไม่ต้องยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษี
ง. ถูกทั้ง 1 และ 2

26. ข้อใดเป็นเครื่องมือใช้ในการวางแผน
ก. CPM
ข. PERT
ค. Grant Chart
ง. ถูกทุกข้อ

27. ข้อใดต่อไปนี้เป็นลำดับขั้นของการวางแผน
ก. การวางแผน การปฏิบัติ การควบคุม
ข. การปฏิบัติ การประเมินผล การควบคุม
ค. การวางแผน การปฏิบัติ การประเมินผล
ง. การวางแผน การประเมินผล การควบคุม

28. หน่วยงานใดมีหน้าที่ในการจัดเก็บอากรแสตมป์
ก. กรมสรรพาสามิต
ข. . กรมศุลกากร
ค. กรมสรรพากร
ง. ถูกทุกข้อ

29. หน่วยงานใดมีหน้าที่ในการจัดเก็บอากรแสตมป์
ก. กรมสรรพาสามิต
ข. กรมศุลกากร
ค. กรมสรรพากร
ง. ถูกทุกข้อ

30. ท่านสามารถยื่นชำระภาษีได้ที่หน่วยงานใดต่อไปนี้
ก. สรรพากรภาค
ข. สรรพากรพื้นที่ (เดิมมีเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร)
ค. สรรพากรเขต (ปัจจุบัน “สรรพากรพื้นที่สาขา”)
ง. สรรพกรจังหวัด ( ปัจจุบันเรียก “สรรพากรพื้นที่”) ด้วย
จำหน่ายแนวข้อสอบ นักตรวจสอบภาษีสรรพสามิตปฏิบัติการ ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ


แนวข้อสอบความรอบรู้

- แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ

- แนวข้อสอบ ประโยคแสดงเงื่อนไข

- แนวข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ

- แนวข้อสอบอังกฤษ Conversation

- แนวข้อสอบอังกฤษ Reading

กฎหมาย (พระราชบัญญัติ) ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ

- ความรู้เกี่ยวกับหลักการตรวจสอบภาษี

- ข้อสอบเศรษฐกิจ สังคม การเมืองในปัจจุบัน

- แนวข้อสอบหลักการบัญชีและการคำนวนบัญชีเบื้องต้น

- ข้อสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีอากร

- ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพสามิต

ส่งเป็นไฟล์ PDF ทาง E-MAIL สามารถนำไปปริ๊นได้เลย ในราคาชุดละ 399 บาท
* ส่งด่วนภายใน 3 ชม. ส่งช้าไม่เกิน 24:00 น. วันที่โอนเงิน * ( ควรดูที่ JUNK MAIL )
สั่งซื้อมาที่ 0914067400 หรือ ส่ง SMS / LINE ID = roihetpon1
ชำระค่าสินค้าและบริการ โอนเงินแล้วแจ้งที่ auipui34@gmail.com หรือ Line ID roihetpon1 แจ้งรายละเอียดให้ชัดเจน**
1. ธ. กรุงเทพ ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี 048-0-17796-3 ชื่อบัญชี Sumalee Thongyot
2. ธ. กรุงไทย ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีสะพานควาย เลขที่บัญชี 980-6-40570-6 ชื่อบัญชี Sumalee Thongyot
3. ธ. กสิกรไทย ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี 748-2-66186-0 ชื่อบัญชี Pisitchai Kimchai
4. ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีรามอินทรา เลขที่บัญชี 402-398830-4 ชื่อบัญชี Pisitchai & Sumalee
5. ธ. กรุงศรีอยุธยา ออมทรัพย์ สาขา อุรุพงษ์ เลขที่บัญชี 130-1-28490-7 ชื่อบัญชี Pisitchai Kimchai

ดูข้อสอบเพิ่มเติมที่ www.thaionline1.com ** เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.00 - 24.00 น. **
13 ก.ย. 2557 เวลา 02:01 น. 0 909
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^