โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี รับสมัครสอบเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่
LASTEST NEWS

16 ส.ค. 2561ภาระครูไทยที่น่าสงสาร ทำอะไรที่นอกเหนือจากการสอนเยอะมาก 16 ส.ค. 2561เด็กไทย 13 ล้าน อยู่ในเขาวงกต "สังคมก้มหน้า"ติดมือถือหนัก พลัดพรากครอบครัวซึ่งๆหน้า 15 ส.ค. 2561กศน.พิจิตร เปิดรับพนักงานราชการครู กศน.ตำบล เงินเดือน 18,000.-บาท 15 ส.ค. 2561บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ รับสมัครพนักงาน 328 อัตรา วุฒิปวส.ทุกสาขา-ป.ตรีทุกสาขา 15 ส.ค. 2561ไฟเขียวแก้กฎศธ.ห้าม"นร.-นศ." แสดงชู้สาวทุกที่-ทุกเวลา 15 ส.ค. 2561กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 2 อัตรา (สมัคร 21-27 สิงหาคม 2561) 15 ส.ค. 2561กำหนดการจัดงานศิลปหัตถกรรมระดับภาค ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 15 ส.ค. 2561ใช้งบเหลือจ่ายสพฐ.ปี 61เคลียร์ภาระงานครู 14 ส.ค. 2561ที่พักฟรี! โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว และครูอัตราจ้าง รวม 16 อัตรา 14 ส.ค. 2561"คุรุสภา" เดินเครื่องทำคลังข้อสอบตั๋วครู

โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี รับสมัครสอบเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่

usericon

[size=100]1. นักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา เงินเดือน 13,300บาท
- ได้รับวุฒิ ป.ตรีทุกสาขาวิชา
2. นักวิชาการสถิติ 1 อัตรา เงินเดือน 16,400 บาท
- ได้รับวุฒิ ป.โท ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ทางประชากรศาสตร์
3. นักวิชาการเงินและบัญชี 2 อัตรา เงินเดือน 13,300บาท
- ได้รับวุฒิ ป.ตรี ในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์
4. เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน 1 อัตรา เงินเดือน 12,240บาท
- ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรเวชกิจฉุกเฉิน หรือประกาศนียบัตรสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางเวชกิจฉุกเฉิน ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2ปี  ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ศึกษาวิชาสามัญ หรือเทียบเท่า หรือได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเวชกิจฉุกเฉิน หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
5. ผู้ช่วยพยาบาล 29 อัตรา เงินเดือน 8,300 บาท
- มีประสบการณ์การทำงาน 5ปี และผ่านการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล หรือ
- ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1ปี ต่อจากประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ
- ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1ปี ต่อจากประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นที่ศึกษาวิชาสามัญ
6. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  3 อัตรา เงินเดือน 8,300-10,200บาท
- ได้รับวุฒิ ปวช. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเหมาะสมกับลักษณะงาน
- ได้รับวุฒิ ปวท. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเหมาะสมกับลักษณะงาน
- ได้รับวุฒิ ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเหมาะสมกับลักษณะงาน
7 .เจ้าพนักงานธุรการ 19 อัตรา เงินเดือน 8,300-10,200บาท
- ได้รับวุฒิ ปวช. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเหมาะสมกับลักษณะงาน
- ได้รับวุฒิ ปวท. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเหมาะสมกับลักษณะงาน
- ได้รับวุฒิ ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเหมาะสมกับลักษณะงาน
8. นายช่างไฟฟ้า 2 อัตรา เงินเดือน 8,300บาท
- ได้รับวุฒิ ปวช. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
- ได้รับวุฒิ ปวท. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า
- ได้รับวุฒิ ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือ ไฟฟ้กำลัง หรือเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรืออิเล็กทรอนิกส์
9. นายช่างเทคนิค 1 อัตรา เงินเดือน 8,300บาท
- ได้รับวุฒิ ปวช. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเหมาะสมกับลักษณะงาน
- ได้รับวุฒิ ปวท. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเหมาะสมกับลักษณะงาน
- ได้รับวุฒิ ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเหมาะสมกับลักษณะงาน
10. เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา 1อัตรา เงินเดือน 8,300บาท
- ได้รับวุฒิ ปวช. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเหมาะสมกับลักษณะงาน
- ได้รับวุฒิ ปวท. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเหมาะสมกับลักษณะงาน
- ได้รับวุฒิ ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเหมาะสมกับลักษณะงาน
11. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 118อัตรา เงินเดือน 7,590บาท
- มีประสบการณ์การทำงาน 5ปี หรือ
- มีความรู้ความสามารถและความชำนาญในหน้าที่ และได้รับวุฒิ ม.3/ม.6 หรือ
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพในสาขาที่เหมาสมกับลักษณะงาน
12. พนักงานรังสีและเทคนิค 2 อัตรา เงินเดือน 7,590บาท
- มีความรู้ความสามารถะเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และได้รับวุฒิ ม.3/ม.6
13. พนักงานประจำห้องยา 9 อัตรา เงินเดือน 7,590บาท
- มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติในหน้าที่ และได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ
14. พนักงานประกอบอาหาร 6 อัตรา เงินเดือน 7,590บาท
- มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติในหน้าที่ ต้องมีความรู้ความสามารถในตำแหน่งงาน
15. พนักงานเปล 7 อัตรา เงินเดือน 7,590บาท
- มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติในหน้าที่ ต้องมีความรู้ความสามารถในตำแหน่งงาน
16. พี่เลี้ยง 3 อัตรา เงินเดือน 7,590บาท
- มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติในหน้าที่ และได้รับวุฒิ ม.3/ม.6
17. พนักงานพิมพ์ 2 อัตรา เงินเดือน 7,590บาท
- มีประสบการณ์การทำงาน 3ปี หรือ
- ได้รับวุฒิ ม.3/ม.6
- ได้รับวุฒิ ปวช.ทุกสาขา หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
- ต้องมีความสามารถพิมพ์ดีด ตามที่กำหนด (รายละเอียดในประกาศรับสมัคร)
18. พนักงานบริหาร 14 อัตรา เงินเดือน 7,590บาท
- มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติการ หรือ
- ได้รับวุฒิ ม.3/ม.6 หรือ
- ได้รับวุฒิ ปวช./ปวท./ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพาณิชยการ บริหารธุรกิจ การท่องเที่ยวและการโรงแรม การประชาสัมธ์ ทางช่างยนต์เทคนิค วิศวกรรมเครื่องกล
19. พนักงานรับโทรศัพท์ 3 อัตรา เงินเดือน 7,590บาท
- มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติในหน้าที่ และได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ
- ได้รับวุฒิ ปวช.ทุกสาขา หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
20. ผู้ช่วยช่างทั่วไป 1 อัตรา เงินเดือน 7,590บาท
- มีความรู้ความสามารถและความชำนาญในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 3ปี หรือ
- เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในระดับ ที่ 1ด้านช่างสาขาทั่วไป เช่น ไม้ ปูน อิฐ เชื่อม เหล็ก เป็นต้น หรือ
- มีความรู้ความสามารถและความชำนาญในหน้าที่ และได้รับวุฒิ ม.3/ม.6
21.พนักงานเกษตรพื้นฐาน 2 อัตรา เงินเดือน 7,590บาท
- มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติในหน้าที่ ต้องมีความรู้ความสามารถในตำแหน่งงาน
ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี รามอินทรา (กม.13) แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กทม. ตั้งแต่วันที่ 11-17 ก.ค.60 ในวันและเวลาราชการ

สรุปแนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี พร้อมเฉลย
สรุปแนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี พร้อมเฉลย
สรุปแนวข้อสอบ นักวิชาการสถิติ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี พร้อมเฉลย
สรุปแนวข้อสอบ เจ้าพนักงานเวชฉุกเฉิน โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี พร้อมเฉลย
สรุปแนวข้อสอบ ผู้ช่วยพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี พร้อมเฉลย
สรุปแนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี พร้อมเฉลย
สรุปแนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี พร้อมเฉลย
สรุปแนวข้อสอบ นายช่างเทคนิค โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี พร้อมเฉลย
สรุปแนวข้อสอบ นายช่างไฟฟ้า โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี พร้อมเฉลย
สรุปแนวข้อสอบ เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี พร้อมเฉลย
สรุปแนวข้อสอบ พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี พร้อมเฉลย
สรุปแนวข้อสอบ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี พร้อมเฉลย
สรุปแนวข้อสอบ พนักงานพิมพ์ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี พร้อมเฉลย
สรุปแนวข้อสอบ พนักงานบริการ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี พร้อมเฉลย
สรุปแนวข้อสอบ พนักงานรับโทรศัพท์ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี พร้อมเฉลย
สรุปแนวข้อสอบ ผู้ช่วยช่างทั่วไป โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี พร้อมเฉลย
สรุปแนวข้อสอบ พนักงานเกษตรพื้นฐาน โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี พร้อมเฉลย
mpgov888 06 ก.ค. 2560 เวลา 22:22 น. 0 57
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^