LASTEST NEWS

22 เม.ย. 2561โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ รับสมัครครูอัตราจ้าง สมัคร20-25เม.ย.61 22 เม.ย. 2561โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล รับสมัครครูและพี่เลี้ยงเด็กอนุบาล 12 อัตรา สมัคร23 – 25 เมษายน 2561 22 เม.ย. 2561วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนบัณฑิตบริหารธุรกิจโพนสวรรค์ รับสมัครหัวหน้างานวิชาการ 3 อัตรา 22 เม.ย. 2561วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ รับสมัครครู 6 อัตรา สมัครบัดนี้-4พ.ค.61 22 เม.ย. 2561สพป.พัทลุง 2 เรียก ‘7 ครูผู้ช่วย’ รายงานตัว 22 เม.ย. 2561มีใครเรียนจบครูมาแล้วไม่อยากเป็นครูบ้างไหมคะ แล้วทำประกอบอาชีพอะไร 22 เม.ย. 2561สพป.ตาก เขต 1 รับรายงานตัวครูบรรจุใหม่ 9 ราย 22 เม.ย. 2561กรมท่าอากาศยานเปิดสอบ ลูกจ้างชั่วคราว695อัตรา สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต เริ่ม 23 เม.ย. - 7 พ.ค.นี้ 22 เม.ย. 2561สรุปผลสืบสวนคดีทุจริตทุนเสมาเม.ย.นี้ 22 เม.ย. 2561ไฟเขียวโครงสร้างกระทรวงการอุดมศึกษา

เผยแพร่ผลงานวชาการครูดุษฎี บุตรบุรี

usericon

ชื่อเรื่อง รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ภาษาอังกฤษโดยใช้ เทคนิคแผนผังสรุปโยงเรื่อง (Story Mapping) สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่5โรงเรียนอุเทนพัฒนาจงัหวัดนครพนม

ผู้รายงาน นางสาวดุษฎี บุตรบุรี

สังกัด โรงเรียนอุเทนพัฒนา อาเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ปีการศึกษา 2559

บทคัดย่อ
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิคแผนผัง สรุปโยงเรื่อง (Story Mapping) สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จานวน 4 เล่ม คือ เล่มที่ 1 Introduction to Story Mapping เล่มที่ 2 Story Sequence (การวิเคราะห์วิธีการดาเนินเรื่อง) เล่มที่ 3 Story Character (การวิเคราะห์ตัวละครของเรื่อง) เล่มที่ 4 Story Theme (การวิเคราะห์แก่นของเรื่อง)
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาและตรวจสอบประสิทธิภาพของแบบฝึก ทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิคแผนผังสรุปโยงเรื่อง (Story Mapping) ของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ตามเกณฑ์ 75/75 2) ศึกษาประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิคแผนผังสรุปโยงเรื่อง (Story Mapping) ตามเกณฑ์ดัชนี ประสิทธิผลตั้งแต่ร้อยละ 50 3) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ในการอ่านคิดวิเคราะห์ภาษาอังกฤษก่อนเรียนและ หลังเรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิคแผนผังสรุปโยงเรื่อง (StoryMapping)4)ศึกษาเจตคตขิองนักเรียนที่มตี่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ ภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิคแผนผังสรุปโยงเรื่อง (Story Mapping) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 จานวน 34 คน ที่เรียนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน รหัสวิชา
อ 32101 จานวน 1 หน่วยกิต ซึ่งได้มาโดยวิธีสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ภาษาอังกฤษโดยใช้ เทคนิคแผนผังสรุปโยงเรื่อง (Story Mapping) 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การอ่านคิดวิเคราะห์ ภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิคแผนผังสรุปโยงเรื่อง 3) แบบวัดเจตคติต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการ อ่านคิดวิเคราะห์ภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิคแผนผังสรุปโยงเรื่อง (Story Mapping)
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ ค่าที (t-test) แบบ Dependent Samples ผลการวิจัย พบว่า
1. ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิคแผนผัง สรุปโยงเรื่อง(Story Mapping) ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ81.79/82.35 ซึ่งสูงกว่า เกณฑ์ที่กาหนดไว้ คือ 75/75
2. ประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิคแผนผัง สรุปโยงเรื่อง (Story Mapping) ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีดัชนีประสิทธิผลร้อยละ 66.85
3. ผลสัมฤทธิ์ในการอ่านคิดวิเคราะห์ภาษาอังกฤษของนักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะ การอ่านคิดวิเคราะห์ภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิคแผนผังสรุปโยงเรื่อง (Story Mapping) หลังเรียน สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ .01
4. เจตคติของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ ภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิคแผนผังสรุปโยงเรื่อง (Story Mapping) มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.51 อยู่ใน ระดับมากที่สุด
kjandaeng 29 มิ.ย. 2560 เวลา 09:14 น. 0 54
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^