LASTEST NEWS

20 ก.ค. 2561[ รวมลิงค์ ] สรุปยอดผู้สมัครสอบครูผู้ช่วย (รอบทั่วไป) ปี พ.ศ.2561 20 ก.ค. 2561กรมสรรพากร เปิดสอบพนักงานราชการทั่วไป 68 อัตรา (สมัคร25ก.ค.-9ส.ค.2561) 20 ก.ค. 2561องค์การเภสัชกรรม เปิดสอบบรรจุเป็นพนักงานและลูกจ้าง 110 อัตรา (สมัครบัดนี้-10ส.ค.2561) 20 ก.ค. 2561เปิดสัญญา “เงินกู้ ช.พ.ค.” ข้อไหนทำครูท้อแท้ 20 ก.ค. 2561กรมการปกครอง เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งปลัดอำเภอ 180 อัตรา 19 ก.ค. 2561เล็งฟื้นระบบครูประถมศึกษาแก้ขาดครู 19 ก.ค. 2561‘คุรุสภา’ ชี้ครูเบี้ยวหนี้ ถูกฟ้องล้มละลาย สิ้นสภาพเป็นข้าราชการทันที 19 ก.ค. 2561คลังจี้ออมสินไล่บี้ฟ้องครูเบี้ยวหนี้ทั่วประเทศ 19 ก.ค. 2561กศจ.กทม.รับสมัครสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย 342 อัตรา สมัคร 18 - 24 ก.ค. 61 19 ก.ค. 2561สมัครสอบครูผู้ช่วยวันแรกคึกคัก ยอดพุ่งกว่า 3 หมื่นคน

เผยแพร่ผลงานวชาการครูดุษฎี บุตรบุรี

usericon

ชื่อเรื่อง รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ภาษาอังกฤษโดยใช้ เทคนิคแผนผังสรุปโยงเรื่อง (Story Mapping) สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่5โรงเรียนอุเทนพัฒนาจงัหวัดนครพนม

ผู้รายงาน นางสาวดุษฎี บุตรบุรี

สังกัด โรงเรียนอุเทนพัฒนา อาเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ปีการศึกษา 2559

บทคัดย่อ
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิคแผนผัง สรุปโยงเรื่อง (Story Mapping) สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จานวน 4 เล่ม คือ เล่มที่ 1 Introduction to Story Mapping เล่มที่ 2 Story Sequence (การวิเคราะห์วิธีการดาเนินเรื่อง) เล่มที่ 3 Story Character (การวิเคราะห์ตัวละครของเรื่อง) เล่มที่ 4 Story Theme (การวิเคราะห์แก่นของเรื่อง)
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาและตรวจสอบประสิทธิภาพของแบบฝึก ทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิคแผนผังสรุปโยงเรื่อง (Story Mapping) ของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ตามเกณฑ์ 75/75 2) ศึกษาประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิคแผนผังสรุปโยงเรื่อง (Story Mapping) ตามเกณฑ์ดัชนี ประสิทธิผลตั้งแต่ร้อยละ 50 3) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ในการอ่านคิดวิเคราะห์ภาษาอังกฤษก่อนเรียนและ หลังเรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิคแผนผังสรุปโยงเรื่อง (StoryMapping)4)ศึกษาเจตคตขิองนักเรียนที่มตี่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ ภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิคแผนผังสรุปโยงเรื่อง (Story Mapping) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 จานวน 34 คน ที่เรียนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน รหัสวิชา
อ 32101 จานวน 1 หน่วยกิต ซึ่งได้มาโดยวิธีสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ภาษาอังกฤษโดยใช้ เทคนิคแผนผังสรุปโยงเรื่อง (Story Mapping) 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การอ่านคิดวิเคราะห์ ภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิคแผนผังสรุปโยงเรื่อง 3) แบบวัดเจตคติต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการ อ่านคิดวิเคราะห์ภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิคแผนผังสรุปโยงเรื่อง (Story Mapping)
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ ค่าที (t-test) แบบ Dependent Samples ผลการวิจัย พบว่า
1. ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิคแผนผัง สรุปโยงเรื่อง(Story Mapping) ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ81.79/82.35 ซึ่งสูงกว่า เกณฑ์ที่กาหนดไว้ คือ 75/75
2. ประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิคแผนผัง สรุปโยงเรื่อง (Story Mapping) ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีดัชนีประสิทธิผลร้อยละ 66.85
3. ผลสัมฤทธิ์ในการอ่านคิดวิเคราะห์ภาษาอังกฤษของนักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะ การอ่านคิดวิเคราะห์ภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิคแผนผังสรุปโยงเรื่อง (Story Mapping) หลังเรียน สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ .01
4. เจตคติของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ ภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิคแผนผังสรุปโยงเรื่อง (Story Mapping) มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.51 อยู่ใน ระดับมากที่สุด
kjandaeng 29 มิ.ย. 2560 เวลา 09:14 น. 0 63
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^