LASTEST NEWS

25 เม.ย. 2561‘ส.ค.ศ.ท.’ห่วง‘ก.ค.ศ.’ลักหลับเปิดทางสาขาอื่นสอบครูหลัง‘บิ๊กร.ร.’ชี้เป็นภาระ-สอนไม่เป็นเก่งติว 25 เม.ย. 2561ติดตามข่าวสอบบรรจุครูผู้ช่วย ปี2561 วันพรุ่งนี้(26เม.ย.61) 25 เม.ย. 2561กศจ.ศรีสะเกษ เผย 25 อัตราว่าง เปิดสอบครูผู้ช่วย รับสมัคร7-14พ.ค.61 25 เม.ย. 2561สถาบันการบินพลเรือน รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานและลูกจ้าง 40 อัตรา สมัคร29เม.ย.-28พ.ค.2561 25 เม.ย. 2561ก.ค.ศ.อนุมัติกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือน ข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย 46 อัตรา 25 เม.ย. 2561ด่วนมาก ที่ ศธ 04009/ว2165 สำรวจตำแหน่งว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 25 เม.ย. 2561ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว2251 เรื่องการประชุมซักซ้อมและชี้แจงความเข้าใจการบริหารงานบุคคลของขรก.ครู สพฐ. 25 เม.ย. 2561ด่วนที่สุด! ที่ ศธ 04009/1269ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 25 เม.ย. 2561สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น รับสมัครงาน 25 อัตรา วุฒิไม่ต่ำกว่าปวส.ทุกสาขา 25 เม.ย. 2561อัพเดทล่าสุดครับ!!! โครงการพัฒนาครูครบวงจร วันนี้ (25 เม.ย. 2561) เปิดระบบ Booking ตั้งแต่ 9.00 น. เป็นต้นไป

(เจาะลึก) เปิดสอบกรมป่าไม้ พนักงานราชการ 22 ตำแหน่ง 197 อัตรา

usericonเปิดสอบ กรมป่าไม้ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 22 ตำแหน่ง 197 อัตรา
กรมป่าไม้ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 22 ตำแหน่ง จำนวน 197 อัตรา (ไม่ต้องสอบผ่านภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ.)สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 – 23 พฤษภาคม 2560สังกัดกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
1.กลุ่มงานบริการ

(1)เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน: 13,800บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)ทางสาขาวิชาการบัญชี

(2)เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 5 อัตรา

อัตราเงินเดือน: 11,280บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ปวช.ทางสาขาวิชาการบัญชี

(3)เจ้าหน้าที่ธุรการ (ปวช.) จำนวน 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน: 11,280บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ทางสาขาวิชาทางการบัญชี พาณิชยการ พาณิชยศาสตร์ พาณิชยกรรม เลขานุการ

(4)เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน: 11,280บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ทางการบัญชี พาณิชยการ พาณิชยศาสตร์ พาณิชยกรรม เลขานุการ

(5)เจ้าหน้าที่การเกษตร จำนวน 8 อัตรา

อัตราเงินเดือน: 11,280บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ทางสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรกรรม

(6)เจ้าหน้าที่ธุรการ (ม.3) จำนวน 9 อัตรา

อัตราเงินเดือน: 10,430บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ม.ศ.3 หรือ ม.3

(7)ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเกษตร จำนวน 100 อัตรา

อัตราเงินเดือน: 10,430บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ม.ศ. 3 หรือ ม.3

(8)ผู้ช่วยพนักงานพิทักษ์ป่า จำนวน 17 อัตรา

อัตราเงินเดือน: 10,430บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ม.ศ. 3 หรือ ม.3

(9)เจ้าหน้าที่ตรวจป่า จำนวน 11 อัตรา

อัตราเงินเดือน: 10,430บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ม.ศ. 3 หรือ ม.3

2.กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป

(1)เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน: 13,800บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ทางสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

(2)นายช่างสำรวจ จำนวน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน: 13,800บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)ทางสาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขาวิชาช่างสำรวจ สาขาวิชาช่างโยธา สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม

(3)เจ้าพนักงานการเกษตร จำนวน 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน: 13,800บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรกรรม

(4)ช่างเขียนแผนที่ จำนวน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน: 11,280บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ปวช.ในสาขาช่างเขียนแผนที่ สาขาช่างก่อสร้าง สาขาวิชาอุตสาหกรรม

(5)ช่างสำรวจ จำนวน 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน: 11,280บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ปวช.ทางสาขาช่างก่อสร้าง สาขาช่างสำรวจ สาขาช่างโยธา สาขาช่างอุตสาหกรรม สาขาเทคนิควิศวกรรมสำรวจ

(6)พนักงานขับเครื่องจักรขนาดกลาง จำนวน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน: 11,280บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : มีความรู้ความสามารถ ความชำนาญในหน้าที่ และเคยขับเครื่องจักรกล มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อกว่า 5 ปี และได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย

(7)พนักงานพิทักษ์ป่า จำนวน 10 อัตรา

อัตราเงินเดือน: 11,280บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : มีความรู้ความชำนาญ ประสบการณ์ในงานที่มีลักษณงานสอดคล้องกับงานที่ต้องปฏิบัติ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี (ต้องสามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงความมีทักษะในงานนั้นๆ โดยมีหนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้าง หรือหน่วยงาน)
3.กลุ่มงานบริหารทั่วไป

(1)นักวิชาการป่าไม้ จำนวน 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน: 18,000บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ปริญญาตรีทางวนศาสตร์

(2)นักวิชาการเผยแพร่ จำนวน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน: 18,000บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

(3)นิติกร จำนวน 6 อัตรา

อัตราเงินเดือน: 18,000บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ปริญญาตรีทางด้านนิติศาสตร์

(4)บุคลากร จำนวน 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน: 18,000บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

(5)เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน: 18,000บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

(6)เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน: 18,000บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันการรับสมัครสอบเข้า กรมป่าไม้

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 – 23 พฤษภาคม 2560 ที่เว็บไซต์ กรมป่าไม้ https://forest.job.thai.com ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

เอกสารแนบท้ายประกาศ : กรมป่าไม้
รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ เก็งข้อสอบมาอย่างดี ###
### อ่านกระชับเวลา ไม่สับสนวุ่นวาย ออกชัวร์ๆ แม่นยำที่นี้ทีเดียว ###

ติตามช่องทางแนวข้อสอบราชการและรัฐวิสาหกิจได้ที่นี้ https://plus.google.com/collection/kon_FE
รวมเฉลยแนวข้อสอบทุกหน่วยงาน https://plus.google.com/communities/117977020331340335160
ติดตามข่าวเปิดสอบได้ที่นี้ https://www.facebook.com/wordpress6552
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่ http://www.wordpress6552.wordpress.com/
งานราชการ http://www.suphakronshop.com/

——————————
** รายละเอียดการสั่งซื้อแนวข้อสอบมี 3 แบบ **
1. ไฟล์ PDF ชุดละ 401 บาท (ได้รับภายใน1-2 ชั่วโมง)
2. หนังสือ+MP3 ราคา701 บาท (พร้อมส่งฟรี ems แถม MP3 เทคนิคสอบสัมภาษณ์)
3. ชุดติว +DVDภาพบรรยาย (ราคา 2500 บาท รวมค่าส่ง ems)
——————————-
สนใจสอบถามแนวข้อสอบทุกหน่วยงาน ติดต่อที่
โทร : 092-7469824
ไอดีไลน์ : 0927469824
ไลน์ @ : @zlx6064g (อย่าลืมใส่@น่ะครับ)
email:ebooksob999@gmail.com

แนวข้อสอบ กรมป้าไม้
ebooksob 08 พ.ค. 2560 เวลา 05:16 น. 0 198
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^