LASTEST NEWS

22 เม.ย. 2561มีใครเรียนจบครูมาแล้วไม่อยากเป็นครูบ้างไหมคะ แล้วทำประกอบอาชีพอะไร 22 เม.ย. 2561กรมท่าอากาศยานเปิดสอบ ลูกจ้างชั่วคราว695อัตรา สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต เริ่ม 23 เม.ย. - 7 พ.ค.นี้ 22 เม.ย. 2561สรุปผลสืบสวนคดีทุจริตทุนเสมาเม.ย.นี้ 22 เม.ย. 2561ไฟเขียวโครงสร้างกระทรวงการอุดมศึกษา 22 เม.ย. 2561“โน้ส อุดม” เผย ถ้าได้เป็น ‘รมว.ศึกษา’ ต้องเรียกครูทั้งประเทศมา ‘ปรับทัศนคติ!?’ (คลิป) 22 เม.ย. 2561โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา รับสมัครเจ้าหน้าที่ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ สมัครบัดนี้-26เม.ย.61 22 เม.ย. 2561สพป.นครราชสีมา เขต 5 เปิดสอบพนักงานราชการครู และลูกจ้างจ้างคราว 2 อัตรา (สมัคร25เม.ย.-1พ.ค.61) 21 เม.ย. 2561สพป.สกลนคร เขต 1 เปิดสอบพนักงานราชการครู 6 อัตรา (สมัคร26เม.ย.-2พ.ค.61) 21 เม.ย. 2561สพป.ลพบุรี เขต 1 เปิดสอบพนักงานราชการครูและครูอัตราจ้าง 14 อัตรา (สมัคร26เม.ย.-2พ.ค.61) 21 เม.ย. 2561สพป.สิงห์บุรี เปิดสอบพนักงานราชการครู 10 อัตรา วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน18,000.-บ. (สมัคร26เม.ย.-4พ.ค.61)

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

usericon

ชื่อเรื่อง     รายงานผลการศึกษาการใช้แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การแก้สมการเชิงเส้น ตัวแปรเดียว สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
ผู้ศึกษา     พลอยปภัส คำภีระ
บทคัดย่อ
    ในการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การแก้สมการเชิงเส้น ตัวแปรเดียว สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านบ่อแก้วที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จำนวน 36 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นเครื่องมือที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น ประกอบด้วย แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การแก้สมการเชิงเส้น ตัวแปรเดียว สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การแก้สมการเชิงเส้น ตัวแปรเดียว สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 21 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 30 ข้อ 1 ฉบับ และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การแก้สมการเชิงเส้น ตัวแปรเดียว สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 1 ฉบับ ผู้ศึกษาได้นำข้อมูลที่ได้จาก การทดลองมาวิเคราะห์โดยใช้สถิติ คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

สรุปผลการศึกษา
    จากการรายงานการใช้แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ปรากฏผลดังนี้
    1.    จากผลการหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการเชิงเส้น ตัวแปรเดียว สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 9 เล่ม พบว่า มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด 80/80 ที่ตั้งไว้ มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 80.75/80.83 แสดงว่า แบบฝึกทักษะ วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพจริง และสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้
    2.    ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยใช้แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ก่อนเรียนและหลังเรียน มีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน 12.50 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.75 คะแนนเฉลี่ยหลังเรียน 24.58 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.27 ผลต่าง 12.08 และร้อยละของผลต่าง 40.27 แสดงว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้
    3.    ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อแบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ในภาพรวมพบว่า ความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (µ = 4.68,  = 0.46) และสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้
nu.poohping 19 เม.ย. 2560 เวลา 12:17 น. 0 100
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^