LASTEST NEWS

22 ม.ค. 2562[ รวมลิงค์ ] ประกาศผลสอบ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ภาค ก. สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2561 22 ม.ค. 2562กศจ.นครพนม ประกาศผลสอบผู้อำนวยการสถานศึกษา ภาค ก ปี พ.ศ.2561 22 ม.ค. 2562กศจ.นครปฐม ประกาศผลสอบผู้อำนวยการสถานศึกษา ภาค ก ปี พ.ศ.2561 22 ม.ค. 2562กศจ.ตราด ประกาศผลสอบผู้อำนวยการสถานศึกษา ภาค ก ปี พ.ศ.2561 22 ม.ค. 2562กศจ.ตรัง ประกาศผลสอบผู้อำนวยการสถานศึกษา ภาค ก ปี พ.ศ.2561 22 ม.ค. 2562กศจ.ศรีสะเกษ ประกาศผลสอบผู้อำนวยการสถานศึกษา ภาค ก ปี พ.ศ.2561 22 ม.ค. 2562กศจ.ชุมพร ประกาศผลสอบผู้อำนวยการสถานศึกษา ภาค ก ปี พ.ศ.2561 22 ม.ค. 2562กศจ.เชียงใหม่ ประกาศผลสอบผู้อำนวยการสถานศึกษา ภาค ก ปี พ.ศ.2561 22 ม.ค. 2562กศจ.ชัยนาท ประกาศผลสอบผู้อำนวยการสถานศึกษา ภาค ก ปี พ.ศ.2561 22 ม.ค. 2562กศจ.จันทบุรี ประกาศผลสอบผู้อำนวยการสถานศึกษา ภาค ก ปี พ.ศ.2561

แนวข้อสอบเอกการศึกษาพิเศษ สพฐ

usericon

แนวข้อสอบเอกการศึกษาพิเศษ สพฐ

++คู่มือสอบเอกการศึกษาพิเศษ พร้อมเฉลย อย่างละเอียด
++หนังสือสอบเอกการศึกษาพิเศษ อัพเดทล่าสุด
++สรุปแนวข้อสอบเอกการศึกษาพิเศษ ที่ออกสอบบ่อย
ผลงานผู้สอบติดมากมาย >>> http://sobdai-d.com/b/78
=============================================

เอกการศึกษาพิเศษ สพฐ
1 หลักการจัดการศึกษาทั่วไป
2 สรุปแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552 — 2559)
3 ความรู้เกี่ยวกับคนพิการ
4 การประกันคุณภาพการศึกษา การพัฒนาการศึกษา
5 แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551
6 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550
7 แนวคิดความรู้เกี่ยวกับคนพิการ
8 พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551
9 พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
MP3- พรบ การศึกษา
=================================================================
สนใจแนวข้อสอบเอกการศึกษาพิเศษติดต่อที่
โทร : 095-6723469
Line ID : banker2932
@LINE http://line.me/ti/p/ayRBe5NoJw
(สอบถามได้มีทุกหน่วยงาน)

==================================================================
** ข้อสอบมี 4 แบบ **
1. ไฟล์ PDF ชุดละ 399 บาท (ได้รับภายในวันที่สั่งซื้อ รวดเร็วทันใจ)
2. หนังสือ ราคา 799 บาท (ส่งฟรี ems แถมฟรี VCD mp3 1 แผ่น)
3. ชุดติว VCD ชุดใหญ่ + หนังสือ ราคา 1500 บาท (VCD mp3 ครอบคุมในหนังสือที่สอบ)
4. ชุดติว DVD + หนังสือ ราคา 2500 บาท (เจาะลึกจัดเต็ม เข้าใจง่าย)
>>มีสรุปเนื้อหาทั้งหมด และรวบรวมแนวข้อสอบ เด็ดๆ จำนวน 200-250 หน้า<<
==================================================================
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 985-4-43385-4 ธ.กรุงไทย
สาขา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเภท ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี กฤษฎาพร เหมวันต์
เลขที่บัญชี 619-2-17391-2 ธ.กสิกรไทย
สาขา บิ๊กซี พระรามที่ 2 ประเภท ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี กฤษฎาพร เหมวันต์
โอนเงินแล้วแจ้งที่ 095-6723469 หรือ Line ID : banker2932
==================================================================ติดตามข่าวการสอบและตัวอย่างแนวข้อสอบได้ที่
https://web.facebook.com/updateExamination/#
https://web.facebook.com/sobdaiD
==================================================================*** ขอให้เราได้เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จคุณ ทีมงาน​
แนวข้อสอบเอกการศึกษาพิเศษ สพฐ
ติดตามข่าสารได้ที่ www.เฉลยแนวข้อสอบ.com ***


ตัวอย่างแนวข้อสอบ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ

1. ต่อไปนี้ข้อใดไม่สอดคล้องคำว่าการศึกษา
ก.การถ่ายทอดความรู้
ข.การฝึกอบรม
ค.การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ง. การสืบสานทางวัฒนธรรม

2. ต่อไปนี้กล่าวไม่ถูกต้อง
ก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายความว่า การศึกษาก่อนระดับอุดมศึกษา
ข. การศึกษาตลอดชีวิต หมายความว่า การศึกษาตามอัธยาศัย
เพื่อให้สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
ค. ผู้สอน” หมายถึงครูและคณาจารย์ในสถานศึกษาระดับต่าง ๆ
ง. “การประกันคุณภาพภายใน”ดำเนินการโดยบุคลากร ของสถานศึกษานั้นหรือโดยหน่วยงานต้นสังกัดที่มีหน้าที่กำกับดูแลสถานศึกษานั้น

3. . ความมุ่งหมายของการจัดการศึกษาตามพรบ.นี้ ได้แก่
ก.ปรับปรุงการศึกษาให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม
ข.ปฏิรูปการศึกษาของไทย
ค.พัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจ สติปัญญา ความรู้ และ คุณธรรม
ง.พัฒนาศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
4. ข้อใดไม่ใช่หลักการพรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2545
ก.เป็นการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อปวงชน
ข.เป็นการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับประชาชน
ค.ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ง.พัฒนา สาระ และกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่าง

5. ข้อใดไม่สอดคล้องกับการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามความมุ่งหมายของพรบ.
ก.ปลูกฝังจิตสำนึกการเมืองการปกครอง ระบอบประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์ เป็นประมุข
ข.รักษา และส่งเสริมสิทธิ หน้าที่เสรีภาพ เคารพกฎหมาย
ค.รู้จักรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ
ง.กระจายการพัฒนาไปสู่ชนบทโดยการมีส่วนร่วมของภูมิปัญญาท้องถิ่น

6. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ บิดา มารดา ผู้ปกครอง พึงได้รับในการจัดการศึกษา
ก.การสนับสนุนจากรัฐให้ความรู้ความสามารถในการอบรมเลี้ยงดู
ข.การลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีสำหรับค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา
ค.เงินอุดหนุนจากรัฐสำหรับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของคนในการดูแล
ง.การให้การศึกษาแก่บุตรหรือบุคคลในการดูแล

7. การศึกษาที่มีความยืดหยุ่นในการกำหนดจุดหมายรูปแบบ วิธีการจัดการศึกษา และระยะเวลา เป็นการศึกษารูปแบบใด
ก.ในระบบ
ข. นอกระบบ
ค. ตามอัธยาศัย
ง. ตลอดชีวิต

8. จุดที่ต่างกันของการศึกษาระบบต่างๆที่สำคัญคือข้อใด
ก.ระยะเวลาที่จัดการศึกษา
ข.สถานที่จัดการศึกษา
ค.ตัวผู้เข้ารับการศึกษา
ง.จุดหมาย วิธีการ หลักสูตร

9.แนวการจัดการการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545ยึดหลักตามข้อใด
ก.ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเท่ากัน
ข.ถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด
ค.หลักสูตรมีความสำคัญที่สุด
ง.กระบวนการเรียนการสอนสำคัญที่สุด

10. ใครเป็นผู้กำหนดหลักสูตรแกนกลางศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก.กระทรวงศึกษาธิการ ศาสนาและวัฒนธรรม
ข.สภาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมแห่งชาติ
ค.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ง.คณะกรรมการจัดทำหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
=============================================​
#แนวข้อสอบ #เฉลยแนวข้อสอบ #หนังสือสอบ #จำหน่ายแนวข้อสอบ #คู่มือเตรียมสอบ
#E-book #เตรียมสอบ #รวมแนวข้อสอบ #เปิดสอบ #ไฟล์ PDF #งานราชการ #ข้อสอบ
#แนวข้อสอบเอกการศึกษาพิเศษ​

namlovebanker 03 เม.ย. 2560 เวลา 00:26 น. 0 2,156
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^