LASTEST NEWS

19 ม.ค. 2562รวมข่าวเปิดสอบครูอัตราจ้าง จำนวน 86 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 ม.ค.2562 19 ม.ค. 2562สพฐ.เปิดสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน 35 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 ม.ค.2562 19 ม.ค. 2562สพป.อุดรธานี เขต 2 เปิดสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 7 อัตรา 19 ม.ค. 2562นักเรียนยุคก่อนเล่า "ผมว่าถ้าเด็กสมัยนี้เจอครูเมื่อสมัยผมเรียน ครูคงแค่ไม่โดนไล่ออก ครูคงติดคุกด้วย" 19 ม.ค. 2562ผอ.สั่งตัดเงินเดือนครูตีก้นเด็กนักเรียน 53 ครั้ง ศธจ.กำชับห้ามเกิดขึ้นอีก  19 ม.ค. 2562มองย้อนหลังไปการศึกษาไทยมาถึงจุดนี้ได้อย่างไร? 19 ม.ค. 2562นายกฯ ย้ำทุกหน่วยงานร่วม ศธ.บูรณาการจัดการศึกษา-พัฒนาเด็ก 19 ม.ค. 2562ครูสาวอัตราจ้าง จ.ชุมพร ร้อง ปปช. ถูกหลอกสวมชื่อรับเงินเดือน 19 ม.ค. 2562เสนอครูยุคใหม่ต้องมีจิตวิญญาณความเป็นครู-มีความรู้ยุค4.0 19 ม.ค. 2562นายกฯ สั่ง ขรก.ทำความเข้าใจ ปชช.ช่วงเลือกตั้ง จ่อคืนวันสอบ GAT-PAT

((แจกฟรี))ตัวอย่างแนวข้อสอบ สำนักงาน ปปง.

usericon

((แจกฟรี))แนวข้อสอบ สำนักงาน ปปง.

ขอบคุณที่มา : https://www.แนวข้อสอบราชการไทย.com/webboard/viewtopic/128

1. ข้อใดต่อไปนี้เป็นความหมายของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ก.นายกรัฐมนตรี
ข.ปลัดกระทรวง
ค.ลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการ
ง.ถูกทุกข้อ
ตอบ ข.ปลัดกระทรวง

2. ข้อใดต่อไปนี้มิใช่ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
ก. ส.ส.
ข. รัฐมนตรี
ค. ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ง. ส.ว.
ตอบ ค.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

3. พ.ร.บ.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ มีผลใช้บังคับเมื่อใด
ก.๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๒
ข.๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๒
ค.๑๘ เมษายน ๒๕๔๔
ง.๑๙ เมษายน ๒๕๔๔
ตอบ ข.๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๒

4. ผู้เสียหาย ตามพ.ร.บ.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ หมายถึง
ก.ผู้เสียหายจากการกระทำอันเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ของรัฐร่ำรวยผิดปกติ
ข.ผู้เสียหายจากการกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการตามประมวลกฎหมายอาญา
ค.ผู้เสียหายจากการกระทำผิดต่อตำแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมายอื่น
ง.ถูกทุกข้อ
ตอบ ง.ถูกทุกข้อ

5. ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้องเกี่ยวกับ “ผู้ถูกกล่าวหา” ตามกฎหมายนี้
ก.ผู้ซึ่งถูกกล่าวหาแก่ ป.ป.ช. ว่าได้กระทำการอันเป็นมูลที่จะนำไปสู่การถอดถอนจากตำแหน่ง
ข.ผู้เป็น “ตัวการ” หรือ “ผู้สนับสนุน” ในการกระทำความผิดดังกล่าว
ค.ผู้ซึ่งถูกกล่าวหาแก่ ป.ป.ช. ว่าได้กระทำการอันเป็นมูลที่จะนำไปสู่การดำเนินการทางวินัย
ง.ถูกทุกข้อ
ตอบ ก.ผู้ซึ่งถูกกล่าวหาแก่ ป.ป.ช. ว่าได้กระทำการอันเป็นมูลที่จะนำไปสู่การถอดถอนจากตำแหน่ง

6. ข้อใดต่อไปนี้กล่าวผิดเกี่ยวกับ “พนักงานไต่สวน”
ก.คณะกรรมการ ป.ป.ช.เป็นผู้แต่งโดยแต่งตั้งจาก ข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษหรือเทียบเท่าขึ้นไป
ข.คณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นผู้แต่งโดยแต่งตั้งเลขาธิการ ป.ป.ช. เป็นพนักงานไต่สวนก็ได้
ค.คณะกรรมการ ป.ป.ช.เป็นผู้แต่งโดยแต่งตั้งจาก พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการหรือเทียบเท่าขึ้นไป
ง.ผิดทั้งข้อ ก. และ ข.
ตอบ ข.คณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นผู้แต่งโดยแต่งตั้งเลขาธิการ ป.ป.ช. เป็นพนักงานไต่สวนก็ได้

7. คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีทั้งหมดกี่คน
ก. ๕ คน
ข. ๗ คน
ค.๙ คน
ง.๑๐ คน
ตอบ ข. ๗ คน

8. คณะกรรมการสรรหาต้องจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ได้รับเลือกทั้งหมดกี่คน และต้องเสนอต่อใคร ภายในกี่วัน
ก.๑๕ คน เสนอต่อประธานรัฐสภา ภายใน ๓๐ วัน
ข.๙ คน เสนอต่อประธานรัฐสภา ภายใน ๔๕ วัน
ค.๙ คน เสนอต่อประธานวุฒิสภา ภายใน ๓๐ วัน
ง.๙ คน เสนอต่อประธานวุฒิสภา ภายใน ๔๕ วัน
ตอบ ก.๑๕ คน เสนอต่อประธานรัฐสภา ภายใน ๓๐ วัน

9. มติของคณะกรรมการสรรหา ป.ป.ช. ในข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง
ก.ลงคะแนนโดยเปิดเผย และต้องมีคะแนนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการสรรหาทั้งหมด
ข.ลงคะแนนโดยเปิดเผย และต้องมีคะแนนไม่น้อยกว่าสองในสามของคณะกรรมการสรรหาทั้งหมด
ค.ลงคะแนนโดยลับ และต้องมีคะแนนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการสรรหาทั้งหมด
ง.ลงคะแนนโดยลับ และต้องมีคะแนนไม่น้อยกว่าสองในสามของคณะกรรมการสรรหาทั้งหมด
ตอบ ก.ลงคะแนนโดยเปิดเผย และต้องมีคะแนนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการสรรหา
ทั้งหมด

10. ข้อใดต่อไปนี้คือ มติของวุฒิสภาในการสรรหาคณะกรรมการ ป.ป.ช.
ก.ลงคะแนนโดยเปิดเผย และต้องมีคะแนนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการสรรหาทั้งหมด
ข.ลงคะแนนโดยเปิดเผย และต้องมีคะแนนไม่น้อยกว่าสองในสามของคณะกรรมการสรรหาทั้งหมด
ค.ลงคะแนนโดยลับ และต้องมีคะแนนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการสรรหาทั้งหมด
ง.ลงคะแนนโดยลับ และต้องมีคะแนนไม่น้อยกว่าสองในสามของคณะกรรมการสรรหาทั้งหมด
ตอบ ก.ลงคะแนนโดยเปิดเผย และต้องมีคะแนนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการสรรหา
ทั้งหมด
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^