LASTEST NEWS

17 ม.ค. 2562ไม่ต้องใช้วุฒิครู วุฒิม.6 ขึ้นไป เงินเดือน 10,430 บาท เปิดสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งพี่เลี้ยง 17 ม.ค. 2562"หมอธี" ปลื้มผลงานศธ.ปราบโกงสำเร็จ  17 ม.ค. 2562สพม.12 รับสมัครพนักงานราชการครู และครูอัตราจ้าง 2 อัตรา สมัคร 21-27 มกราคม 2562 17 ม.ค. 2562สอศ.เปิดสอบพนักงานราชการครู 7 อัตรา สมัครบัดนี้เป็นต้นไป 17 ม.ค. 2562เช็ค 44 หลักสูตรพัฒนาครู ที่กคศ.รับรองฯ ที่นับชั่วโมงใช้ขอเลื่อนวิทยฐานะได้ 17 ม.ค. 2562ทปอ.เสนอปลดล้อก GAT/PATสอบเวลาไหนก็ได้เหมือนสอบSATของสหรัฐฯ   17 ม.ค. 2562"กมว."เปิดช่อง"ครูช่าง"ที่ไม่มีตั๋วครูสามารถสอนนักเรียนอาชีวะได้ 16 ม.ค. 2562สพม.1 รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 28 อัตรา สมัคร 22-30 ม.ค.2562 16 ม.ค. 2562โรงเรียนท่าทรายประชาอุปถัมภ์ รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ วุฒิปวช.ขึ้นไป ป.ตรีทุกสาขาสมัครได้ 16 ม.ค. 2562บริษัท กสท โทรคมนาคม รับสมัครงาน วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา จำนวนหลายอัตรา สมัคร 15 ม.ค. - 8 ก.พ. 2562

((ฟรี))แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ กรมบังคับคดี

usericon

((ฟรี))แนวข้อสอบกรมบังคับคดี เจ้าหน้าที่ธุรการ
ขอบคุณที่มา : https://www.แนวข้อสอบราชการไทย.com/webboard/viewtopic/36
ดูแนวข้อสอบกรมบังคับคดีเพิ่มเติมได้ที่ https://www.แนวข้อสอบราชการไทย.com/article/242

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
1. ข้อใดคือหนังสือราชการ?
ก. เอกสารของทางราชการ
ข. เอกสารที่ทางราชการทำขึ้น
ค. เอกสารโต้ตอบในราชการ
ง. เอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการ
ตอบ ง. เอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการ

2. หนังสือประทับตราแทนการลงชื่อให้ได้ในกรณีใด?
ก. คำแนะนำ
ข. แถลงการณ์
ค. หนังสือที่ไม่เกี่ยวกับราชการ
ง. การส่งของเอกสาร หรือ บรรสารระหว่างส่วนราชการ
ตอบ ง. การส่งของเอกสาร หรือ บรรสารระหว่างส่วนราชการ

3. ถ้าผู้รับหนังสือเป็นรัฐมนตรีคำขึ้นต้นให้ใช้คำว่าอะไร?
ก. เรียน
ข. เสนอ
ค. กราบเรียน
ง. ขอประธานกราบเรียน
ตอบ ก. เรียน

4. “งานสารบรรณ” มีความหมายตรงกับข้อใด?
ก. งานที่เกี่ยวกับระเบียบการร่างโต้ตอบหนังสือและเสนอความคิดเห็น
ข. งานที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารงานเอกสาร
ค. งานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดต่อกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกหน่วย
ง. งานที่ทำด้วยหนังสือนับตั้งแต่คิดร่าง , เขียน , แต่งพิมพ์ , จดจำ , ทำสำเนา , ส่งรับ, บันทึก , ย่อเรื่องเสนอ ,สั่งการ , ตอบ , เก็บเข้าที่และค้นหา
ตอบ ข. งานที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารงานเอกสาร

5. หนังสือราชการ คือ เอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการมี 6 ชนิด คือข้อใด?
ก. หนังสือภายใน , หนังสือภายนอก , หนังสือที่มีไปมาระหว่างกระทรวง, ส่วนราชการมีถึงบุคคลภายนอก และหนังสือที่ลงรับไว้เป็นหลักฐานแล้ว
ข. หนังสือภายใน , หนังสือประทับตราแทนการลงชื่อ , หนังสือสั่งการและโฆษณาหนังสือราชการที่ส่งออก และหนังสือราชการสำคัญเกี่ยวกับการเงิน
ค. หนังสือภายนอก , หนังสือภายใน, หนังสือประทับตราแทนการลงชื่อ , หนังสือสั่งการโฆษณา และหนังสือที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้นหรือรับไส้เป็นหลักฐาน
ง. ผิดทุกข้อ
ตอบ ง. ผิดทุกข้อ

6. กรรมการดำเนินการทำลายหนังสือประกอบขึ้นด้วยบุคคลอย่างน้อยกี่คน?
ก. 2 คน
ข. 3 คน
ค. 4 คน
ง. เท่าใดก็ได้
ตอบ ข. 3 คน

7. ถ้าผู้รับหนังสือเป็นรัฐมนตรีคำลงท้ายให้ใช้คำว่าอะไร?
ก. ขอแสดงความนับถือ
ข. ของแสดงความเคารพนับถือ
ค. ขอแสดงความนับถืออย่างสูง
ง. ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง
ตอบ ก. ขอแสดงความนับถือ

8. ระเบียบสำนักงานนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณฉบับปัจจุบันได้ใช้บังคับมาตั้งแต่เมื่อใด?
ก. วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2506
ข. วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2516
ค. วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2526
ง. วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2536
ตอบ ค. วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2526

9. หนังสือเรื่องใดที่ต้องเก็บไว้เป็นหลักฐานทางราชการตลอดไป?
ก. เรื่องที่เกี่ยวกับการเงิน
ข. เรื่องที่เกี่ยวกับระเบียบ
ค. เรื่องที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ค. เรื่องที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์

10. “ประกาศ” จัดเป็นหนังสือชนิดใด?
ก. หนังสือสั่งการ
ข. หนังสือแถลงข่าว
ค. หนังสือแถลงการณ์
ง. หนังสือประชาสัมพันธ์
ตอบ ง. หนังสือประชาสัมพันธ์

11. หนังสือที่ต้องจัดส่งและดำเนินการทางสารบรรณ โดยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติโดยเร็วนั้นจะต้องระบุตัวอักษรสีแดงให้เห็นชัดบนหนังสือและบนซองว่าอย่างไร?
ก. ด่วน
ข. ด่วนที่สุด
ค. ด่วนมาก
ง. ด่วนภายใน
ตอบ ค. ด่วนมาก

12. หนังสือที่ต้องปฏิบัติด้วยความรวดเร็วเป็นพิเศษ ตรงกับข้อใด?
ก. ด่วนมาก,ด้วนเฉพาะ และ ด่วนที่สุด
ข. ด่วนที่สุด, ด่วนมาก และ ด่วนที่สุด
ค. ด่วนภายในวันเวลาที่กำหนด และด่วนเฉพาะ
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ข. ด่วนที่สุด, ด่วนมาก และ ด่วนที่สุด

13. อายุของการเก็บหนังสือ มีวิธีการปฏิบัติตามข้อใด?
ก. หนังสือที่เกี่ยวกับการเงินทุกกรณี ให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่า 10 ปี
ข. หนังสือที่ต้องสงวนเป็นความลับ โดยปกติให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่า 10 ปี
ค. หนังสือที่ปฏิบัติงานเสร็จสิ้นแล้ว และเป็นคู่สำเนาที่มีต้นเรื่องค้นได้จากที่อื่นให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี
ง. หนังสือที่เป็นเรื่องธรรมดาและเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นประจำ เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จให้เก็บรักษาไว้ไม่น้อยกว่า 3 ปี
ตอบ ค. หนังสือที่ปฏิบัติงานเสร็จสิ้นแล้ว และเป็นคู่สำเนาที่มีต้นเรื่องค้นได้จากที่อื่นให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี

14. การลงวัน เดือน ปี ของหนังสือติดต่อราชการให้ปฏิบัติตามข้อใด?
ก. หนังสือภายนอก ให้ลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือนและตัวเลข ของปีพุทธศักราชที่ออกหนังสือ
ข. ส่วนหนังสือภายใน ให้ลงตัวเลขของวันที่ ชื่อย่อของเดือนและตัวเลขของปีพุทธศักราชที่
ออกหนังสือ
ค. ถูกทั้งข้อ ก. และ ข.
ง. ไม่มีข้อใดถูก
ตอบ ค. ถูกทั้งข้อ ก. และ ข.

15. รหัสตัวพยัญชนะหรับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินและสำนักงานเลขาธิการรัฐสภากำหนดไว้ตามข้อใด?
ก. สด และ สภ
ข. ตง และ รส
ค. ตผ และ สภ
ง. สตง และ สลร
ตอบ ค. ตผ และ สภ

16. คำสรรพนามสำหรับเจ้าของหนังสือว่า “ข้าพระพุทธเจ้า” นอกจากใช้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมราชินีนาถ แล้วยังใช้ได้ตามข้อใด?
ก. สมเด็จพระบรมราชชนนี
ข. พระบรมวงศ์เธอชั้นพระองค์เจ้า
ค. สมเด็จพระยุพราช และ สมเด็จเจ้าฟ้าทุกพระองค์
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ

17. คำว่า “คำสั่ง” มีความหมายตรงตามข้อใด?
ก. คำสั่งด้วยวาจา, คำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษร และคำสั่งที่บันทึกถึงตัวผู้ปฏิบัติโดยเฉพาะ
ข. การสั่งด้วยการบันทึกทางจดหมาย และด้วยสื่อนำสาร
ค. บรรดาข้อความที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ปฏิบัติโดยชอบด้วยกฎหมาย
ง. การกระทำด้วยหนังสือหรือเรียกเจ้าหน้าที่พบเพื่อสั่งการแต่ละเรื่อง
ตอบ ค. บรรดาข้อความที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ปฏิบัติโดยชอบด้วยกฎหมาย

18. ใครเป็นผู้รักษาการตามระเบียบว่าด้วยงานสารบรรณ?
ก. เลขาธิการ ก.พ.
ข. ปลัดสำนักนายยกรัฐมนตรี
ค. เลขาคณะรัฐมนตรี
ง. รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ตอบ ข. ปลัดสำนักนายยกรัฐมนตรี

19. หนังสือที่ปฏิวัติให้เร็วกว่าปกติแบ่งออกเป็น?
ก. 2 ประเภท
ข. 3 ประเภท
ค. 4 ประเภท
ง. ไม่มีข้อใดถูก
ตอบ ข. 3 ประเภท

20. เพื่อให้หน่วยราชการติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยอย่างใกล้ชิดและรวดเร็วขึงให้ทุกกระทรวง ทบวง กรม ถือปฏิบัติอย่างไร?
ก. พิมพ์หมายเลขโทรศัพท์ไว้ข้างบน
ข. พิมพ์หมายเลขโทรศัพท์ไว้ในที่ที่เห็นชัดเจน
ค. ไม่ต้องพิมพ์หมายเลขโทรศัพท์ไว้ก็ได้ เพราะได้ประทับตรายาง “ด่วน” อยู่แล้ว
ง. พิมพ์หมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยเจ้าของเรื่อง ไว้ใต้ชื่อหน่วยงานที่มุมล่างซ้ายของหนังสือราชการ
ตอบ ง. พิมพ์หมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยเจ้าของเรื่อง ไว้ใต้ชื่อหน่วยงานที่มุมล่างซ้ายของหนังสือราชการ

21. ทะเบียนงานสารบรรณมี 3 ประเภท คือข้อใด?
ก. ทะเบียนรับ,ทะเบียนส่ง และทะเบียนเก็บ
ข. ทะเบียนรับส่ง, ทะเบียนแยกเรื่อง,และทะเบียนย่อเรื่อง
ค. ทะเบียนเก็บหนังสือ, ทะเบียนรับ-ส่ง และ ทะเบียนรายชื่อข้าราชการ
ง. ผิดทุกข้อ
ตอบ ก. ทะเบียนรับ,ทะเบียนส่ง และทะเบียนเก็บ

22. ผู้มีอำนาจตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับระเบียนสำนักงานรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณได้แก่บุคคลใด?
ก. ปลัดกระทรวง
ข. สำนักงาน ก.พ.
ค. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ง. หัวหน้าส่วนราชการนั้นๆ
ตอบ ก. ปลัดกระทรวง

23. หนังสือภายใน คือหนังสืออะไร?
ก. หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธี
ข. หนังสือที่ไม่เป็นแบบพิธีซึ่งใช้ภายในวงงานเดียวกัน
ค. หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธีน้อยและเป็นหนังสือใช้ติดต่อภายใน
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ค. หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธีน้อยและเป็นหนังสือใช้ติดต่อภายใน

24. ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการเก็บหนังสือ สำรวจหนังสือที่ครบกำหนดอายุการเก็บในปีนั้น หลังวันสิ้นปีปฏิทินภายในกี่วัน?
ก. 30 วัน
ข. 45 วัน
ค. 60 วัน
ง. 90 วัน
ตอบ ค. 60 วัน

25. หนังสือที่เป็นเรื่องธรรมดาสามัญซึ่งไม่มีความสำคัญและเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นประจำเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่ากี่ปี?
ก. 1 ปี
ข. 2 ปี
ค. 3 ปี
ง. กี่ปีก็ได้
ตอบ ก. 1 ปี

26. ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ปลัดกระทรวงแต่งตั้งให้ผู้ใดรักษาราชการแทน?
ก. อธิบดีหรือเทียบเท่า
ข. รองอธิบดีหรือเทียบเท่า
ค. หัวหน้ากองหรือเทียบเท่า
ง. ผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า
ตอบ ง. ผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า

27. ในกรณีนายกรัฐมนตรีตายหรือขาดคุณสมบัติ คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งปฏิบัติ?
ก. ทำการแทน
ข. ปฏิบัติหน้าที่แทน
ค. รักษาการแทน
ง. ปฏิบัติราชการแทน
ตอบ ข. ปฏิบัติหน้าที่แทน

28. ซองหนังสือมีขนาดใดบ้าง?
ก. เอ 3 , เอ 4 , เอ 5 และ ดีแอล
ข. เอ 4, เอ 5, และ ดีแอล
ค. ซี 4 , ซี 5 , ซี 6 และดีแอล
ง. ผิดทุกข้อ
ตอบ ค. ซี 4 , ซี 5 , ซี 6 และดีแอล

29. หนังสือภายนอก คือหนังสืออย่างไร?
ก. ติดต่อส่วนราชการ
ข. ติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธี
ค. ติดต่อระหว่างส่วนราชการกับหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่ราชการ
ง. ถูกทั้งข้อ ก. ข้อ ข. และ ข้อ ค.
ตอบ ง. ถูกทั้งข้อ ก. ข้อ ข. และ ข้อ ค.

30. ระเบียบงานสารบรรณเป็นระเบียบที่ออกจากหน่วยงานใด?
ก. ก.พ.
ข. กระทรวงศึกษาธิการ
ค. กระทรวงมหาดไทย
ง. สำนักงานรัฐมนตรี
ตอบ ง. สำนักงานรัฐมนตรี

31. ข้อความใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับหนังสือภายนอก?
ก. วัน เดือน ปี ไม่ต้องใช้คำว่า วันที่
ข. ตำแหน่งใช้ตำแหน่งเจ้าของหนังสือ
ค. ที่ให้ลงรหัสพยัญชนะและเลขประจำตัวของเจ้าของเรื่อง
ง. ถูกทั้งข้อ ก. ข้อ ข. และข้อ ค.
ตอบ ง. ถูกทั้งข้อ ก. ข้อ ข. และข้อ ค.

32. เพราะเหตุใดจึงต้องมีระเบียบงานสารบรรณ?
ก. เพื่อให้ข้าราชการพลเรือนรู้
ข. เพื่อให้เจ้าหน้าที่รู้จักปฏิบัติงานเกี่ยวกับหนังสือ
ค. เพื่อความสะดวกแก่ผู้บังคับบัญชาในการควบคุมงาน
ง. เพื่อให้มีระเบียบเป็นหลักในการปฏิบัติงานบริหารงานด้านเอกสาร
ตอบ ง. เพื่อให้มีระเบียบเป็นหลักในการปฏิบัติงานบริหารงานด้านเอกสาร

33. หนังสือประทับตราแทนการลงชื่อ เป็นหนังสือของส่วนราชการระดับใดขึ้นไป?
ก. ระดับกอง
ข. ระดับกรม
ค. ระดับแผนก
ง. ระดับกระทรวง
ตอบ ข. ระดับกรม

34. ตามระเบียบงานสารบรรณ “ส่วนราชการ” หมายความว่าอย่างไร?
ก. กระทรวง ทบวง
ข. กรม กอง
ค. หน่วยงานทั้งหมดของรัฐ
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ

35. ระเบียบงานสารบรรณคืองานที่เกี่ยวกับอะไร?
ก. งานที่เกี่ยวกับหนังสือ
ข. งานที่เกี่ยวกับเอกสาร
ค. งานที่เกี่ยวกับการจัดสำนักงาน
ง. งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร
ตอบ ง. งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร

36. หนังสือภายในคือหนังสือที่.........?
ก. เป็นหนังสือที่ใช้กระดาษบันทึกข้อความ
ข. ใช้ภายในกระทรวง ทบวง กรมหรือจังหวัดเดียวกัน
ค. ติดต่อราชการที่เป็นพิธีการน้อยกว่าหนังสือภายนอก
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ

37. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการลงวันที่ในหนังสือภายใน?
ก. 2 มิ.ย. 2527
ข. 2 มิถุนายน 2527
ค. วันที่ 2 มิถุนายน 2527
ง. 2 มิถุนายน 2527
ตอบ ข. 2 มิถุนายน 2527

38. ตามระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 คำว่า “หนังสือราชการ” หมายความว่าอย่างไร?
ก. หนังสือที่มีตราครุฑทุกประเภท
ข. เอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการ
ค. เอกสารที่พิมพ์ถูกต้องตามกฎหมาย
ง. เอกสารที่มีไปถึงผู้ดำรงตำแหน่งในราชการ
ตอบ ข. เอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการ

39. ข้อใดคือความมุ่งหมายของหนังสือประทับตรา?
ก. เพื่อความสะดวกในการส่งไปถึงผู้รับ
ข. เพื่อให้การดำเนินงานด้านเอกสารเป็นระเบียบ
ค. เพื่อแบ่งเบาภาระในการลงชื่อของหัวหน้าส่วนราชการ
ง. เพื่อให้เจ้าหน้าที่สารบรรณสามารถประทับตราหนังสือออกได้
ตอบ ค. เพื่อแบ่งเบาภาระในการลงชื่อของหัวหน้าส่วนราชการ

40. ข้อใดต่อไปนี้เป็นหนังสือประชาสัมพันธ์?
ก. คำสั่ง
ข. ระเบียบ
ค. ข้อบังคับ
ง. แถลงการณ์
ตอบ ง. แถลงการณ์
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^