LASTEST NEWS

23 ต.ค. 2563(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 ทุกจังหวัด ทุกกศจ.ทั่วประเทศ 23 ต.ค. 2563กศจ.พระนครศรีอยุธยา ประกาศผลย้ายครู รอบ 2 ปีพ.ศ.2563 23 ต.ค. 2563มหาวิทยาลัยนเรศวร ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 7 อัตรา สมัคร 26 ต.ค.-3 พ.ย.63 23 ต.ค. 2563กศจ.ลพบุรี เรียกบรรจุครูผู้ช่วย รอบ2 จำนวน 148 อัตรา - รายงานตัว 30 ต.ค.2563 23 ต.ค. 2563โรงเรียนวัดใต้บ้านบ่อ รับสมัครครูอัตราจ้าง เงินเดือน 12,000.-บาท สมัคร 22-28 ตุลาคม 2563 ไม่เว้นวันหยุดราชการ 22 ต.ค. 2563ที่ ศธ 04009/ว6264 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นกรณีพิเศษ 22 ต.ค. 2563ความคืบหน้าการพิจารณาทบทวนมติ ก.ค.ศ. กรณีข้าราชการครูฯไม่มีคุณสมบัติเข้ารับการประเมินฯ ว13/2556 22 ต.ค. 2563ธนาคาร ธ.ก.ส. รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นพนักงานธนาคาร สมัครออนไลน์บัดนี้-22 พฤศจิกายน 2563 22 ต.ค. 2563วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนบัณฑิตบริหารธุรกิจโพนสวรรค์ รับสมัครครูผู้สอน 15 อัตรา (ไม่จำเป็นต้องมีวุฒิครู) 22 ต.ค. 2563โรงเรียนวัดฝาง รับสมัครครูอัตราจ้าง เงินเดือน 15,000.-บาท สมัครบัดนี้-26 ต.ค.2563

คู่มือรวมแนวข้อสอบที่ออกบ่อยทั้งภาค ก และ ข ของ อบต เทศบาล และที

usericon

คู่มือรวมแนวข้อสอบที่ออกบ่อยทั้งภาค ก และ ข ของ อบต เทศบาล และที
ดูรายละเอียดที่ลิงค์ http://www.mk108.com/html/read/11/1211/735.html จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น อปท. ใหม่ล่าสุด รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ ประกอบด้วย 247 หน้า - แนวข้อสอบความสามารถทางด้านเหตุผล (คณิตศาสตร์) - แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย - แนวข้อสอบ เหตุการณ์ การเมืองเศรษฐกิจและ สังคมในปัจจุบัน ความรู้พื้นฐานในการปฎิบัติราชการ - แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม - แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล - แนวข้อสอบ พ.ร.ก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี - แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบัญ ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ 399- ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +VCD ติวภาษาไทย + VCD ติวคณิตศาสตร์ ราคา 679 บาท ส่ง EMS หนังสือ + VCD ติว ราคา 679- รอแค่ 3 วัน เอง หรือรับไฟล์ PDF สามารถไปพรินท์อ่านได้เลย เพียง 399 บาท ขั้นตอนที่ 1 สอบถามการสั่งซื้อ vijjadh@gmail.com หรือ 085-3949028 ขั้นตอนที่ 2 ชำระเงิน ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาสารคาม ชื่อบัญชี นายไชยยันต์ เจริญไชยศรี เลขที่บัญชี 947-208553-3 ออมทรัพย์ ขั้นตอนที่ 3 แจ้งเวลาการชำระเงินและแจ้งเมลหรือที่อยู่ของท่านมาที่ vijjadh@gmail.com มาที่ 085-3949028 เรียนลูกค้าทุกท่านทางเว็บเรากำลังทำเป็นหนังสือพูดได้ mp3 เหมาะสำหรับคนที่ชอบฟัง หรืออ่านแล้วง่วงนอน ขอให้ทุกท่านสอบผ่านและร่ำรวยๆ จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก รายละเอียดประกอบด้วย - ข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป คณิตศาสตร์ ภาษาไทย - ข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป _ภาค ก_ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น - ข้อสอบภาษาไทย_การสรุปความและตีความหมายของบทควา - ข้อสอบภาษาไทย_เฉลยละเอียด 300 ข้อ - ความรู้ความสามารถทั่วไปคณิตศาสตร์ _เฉลยละเอียด - ข้อสอบ พรบ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 2542 - แนวข้อสอบพนักงานส่วนตำบล _500 ข้อ - แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2532 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - ข้อสอบ พรบ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจท้องถิ่น 2542 - ข้อสอบ พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล 2537 · ข้อสอบบรรจุเป็นพนักงานส่วนตำบล เทศบาล อบจ. ที่ ม.ราม ออกให้ใช้สอบทั่วประเทศ 1. หน่วยงานใดมีหน้าที่จัดสรรเงินภาษีประเภทต่างๆให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ? - คณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2. ข้อใดเป็นองค์ประกอบของคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น? - มีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี ซึ่งนายกรัฐมนตรี มอบหมาย เป็นประธาน 3. คณะกรรมการจากการแต่งตั้ง จากหน่วยงานต่างๆ จำนวน 11 คน 4. ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 12 คน 5. ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้เชี่ยวชาญจากด้านต่างๆ จำนวน 12 คน 6. มีหัวหน้าสำนักงานกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นเลขานุการคณะกรรมการ 7. ใครเป็นเลขานุการคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ? - หัวหน้าสำนักงานกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 8. ในปีงบประมาณ 2549 รัฐจะต้องจัดสรรเงินงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนกระจายอำนาจ เป็นจำนวนเท่าไรของงบประมาณรายจ่ายของรัฐบาล? - จำนวน 35 % 9 หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องการxxx้เงินจากองค์กร หรือนิติบุคคลต่างๆ ต้องดำเนินการอย่างไร? - ออกเป็นข้อบัญญัติท้องถิ่นโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี 10. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 9 มุ่งเน้นอะไร? - พ.ศ.2545- 2549 เน้นการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามเศรษฐกิจพอเพียง 11. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด ที่จัดตั้งขึ้นหลังการปฏิรูปการปกครอง พ.ศ.2475? - เทศบาล 12. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบใด ที่ไม่มีแล้วในประเทศไทยในปัจจุบัน? - สุขาภิบาล 13. ตามกฎหมายใครมีหน้าที่ในการจัดทำแผนพัฒนาตำบล? - คณะผู้บริหารท้องถิ่น 14. กรณีถอดถอนคณะผู้บริหารท้องถิ่น ต้องดำเนินการอย่างไร? - ราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขต อบต. ได้ลงคะแนนเสียงให้พ้นจากตำแหน่งตามกฎหมายกำหนด 15. ตามกฏหมายใครมีอำนาจในการยุบอบต.? - ผู้ว่าราชการจังหวัดตามความเห็นของนายอำเภอ 16. อบต.ที่มีสมาชิกสภาอบต.น้อยที่สุด มีสมาชิกสภาอบต.กี่คน? - 6 คน 17. อำนาจหน้าที่ใดที่อบต.สามารถที่จัดทำได้เอง ? - การจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สิน 18. ข้อใดคืออำนาจหน้าที่ของอบต.? - พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 19. ข้อใดไม่ใช่รายได้ของอบต. - ภาษีการค้า 20. คลื่นลูกที่สาม หมายถึงอะไร? - ข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศ 21. พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตสถาน เล่มที่ใช้ในปัจจุบันนี้ ใช้เมื่อปี พ.ศ.อะไร - 2525 22. วัน อบต. วันที่เท่าไร ? - 2 มีนาคม ของทุกปี 23. รัฐธรรมนูญ ฉบับปี พ.ศ.2540 ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่เท่าไรของประเทศไทย? - ฉบับที่ 16 24. รัฐบาลปลดหนี้ IMFเมื่อวันที่เท่าไร? - 31 กรกฎาคม 2546 25. การให้อำนาจทางการบริหารให้แก่หน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค ใช้หลักการใดในการบริหาร? - การแบ่งอำนาจ 26. องค์กรบริหารงานบุคคลของอบต.ในจังหวัด คือหน่วยงานใด? - คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัด 27. ข้อใดไม่ใช้โทษทางวินัยของข้าราชการ - ให้ออก 28. อบต.มีฐานะเป็นนิติบุคคลตามกฏหมายใด - กฏหมายมหาชน 29. ค่าปรับกรณีทำผิดข้อบัญญัติท้องถิ่น ปรับได้สูงสุดเท่าไร? - 1,000 บาท 30. ข้อใดเป็นหน่วยงานขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี? - กพ. 31. หน่วยงานใดที่ตั้งขึ้นหลังที่มีการปรับปรุงกระทรวงทบวงกรม ปี พ.ศ.2545 - กพร. 32. แผนพัฒนาตำบล ที่เหมาะสมที่สุด คือแผนใด ? - แผนพัฒนาตำบล 3 ปี 33. กชช.2 ค คืออะไร? - ข้อมูลพื้นฐานครัวเรือนระดับหมู่บ้าน 34. พัสดุ คืออะไร? - วัสดุ ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง 35. ถ้าอบต.จ้างบริษัท มาตักสิ่งปฏิxxxลที่อบต. จะเบิกเงินเป็นค่าใช้จ่ายในหมวดใด - ค่าใช้สอย 36. ปัจจุบันมีองค์การบริหารส่วนจังหวัดในประเทศไทย จำนวน เท่าไร? - 75 แห่ง 37. ปัจจุบันมีอบต.ในประเทศไทย จำนวนกี่แห่ง? - 6,737 อบต.ให้ตรวจสอบคำตอบจากกรมส่งเสริมฯใหม่ให้เป็นปัจจุบัน 38. คำสั่งทางปกครอง ไม่ได้ครอบคลุมถึงคำสั่งใด - การออกระเบียบโดยเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจในเรื่องนั้นๆ 39. การละเมิดที่เกิดจากการกระทำความผิดของเจ้าหน้าที่หลายคนจะต้องชดใช้สินไหมค่าทดแทนในลักษณะใด? - รับผิดชอบร่วมกันแต่แยกเฉพาะส่วนของตน 40. เจ้าหน้าที่ในข้อใดจะทำการพิจารณาทางปกครองไม่ได้? - เป็นคู่หมั้นหรือคู่สมรสของคู่กรณี ,เป็นญาติของคู่กรณี,เป็นนายจ้างของคู่กรณีและเป็นคู่กรณีเอง 41. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับคู่กรณี? - เจ้าหน้าที่มีสิทธิห้ามการปฏิบัติหน้าที่ของผู้แทนของคู่กรณีที่ไม่ทราบข้อเท็จจริงในเรื่องที่พิจารณาทางปกครองเพียงพอ 42. คำสั่งทางปกครองในข้อใดไม่ถูกต้อง - คำสั่งทางปกครองที่เป็นด้วยวาจา ถ้าผู้รับคำสั่งร้องขอสั่งเป็นหนังสือ ให้เป็นดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ผู้ออกคำสั่งนั้น ว่าจะดำเนินการให้หรือไม่ 43. หน่วยงานใดต่อไปนี้ ที่ไม่อยู่ในบังคับของพรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่? - ศาล กรณีเกี่ยวกับการพิจารณาเกี่ยวกับอรรถคดี 44. ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐ ต้องรับผิดใช้ค่าสินไหมทดแทน ถ้าเป็นกรณีการละเมิดเกิดจากเจ้าหน้าที่หลายคนจะดำเนินการอย่างไร? - เจ้าหน้าที่แต่ละคนจะต้องรับผิดใช้ค่าสินไหมทดแทน เฉพาะส่วนของตนเท่านั้น 45. กฏหมายใดที่เกี่ยวข้องกับพรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 - ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.2517 46. ข้อใด คือหลักการสำคัญขอพรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 ? - ถือเป็นสิทธิของประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ การให้ความคุ้มครองสิทธิของบุคคล ผู้ซึ่งมีข้อมูลข่าวสารของบุคคลของเขาอยู่ในความควบคุมดูแลของทางราชการ 47.ข้อใดเป็นข้อจำกัดสิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ - ข้อมูลข่าวสารที่อาจก่อความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ - ข้อมูลข่าวสารที่หากเปิดเผยจะกระทบต่อความมั่นคง - ข้อมูลข่าวสารที่หากเปิดเผยแล้วจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคลหนี่งบุคคลใด 48. ข้อใดเป็นคณะกรรมการตามพรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการฯ - สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 49. เหตุผลสำคัญในการตราและประกาศใช้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 - เพื่อความโปร่งใสในการบริหารงานและการปฎิบัติราชการ 50. ข้อใด คือหน่วยงานของรัฐตามพรบ.ข้อมูลข่าวสารฯ - หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น 51. องค์การบริหารส่วนตำบลที่จัดตั้งที่ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลต้องทำอย่างไร - ประกาศกระทรวงมหาดไทย 52. ใครเป็นตัวแทนของอบต. - นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 53. ใครเป็นเลขานุการคณะผู้บริหารอบต. - มาจากคนนอกที่นายกอบต.เป็นคนแต่งตั้งเอง และไม่ใช้สมาชิกสภาอบต. อ่านเพิ่มเติมที่ http://www.mk108.com/read.php?tid-596.html
chaiyan 05 เม.ย. 2556 เวลา 15:52 น. 0 2,229
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^