LASTEST NEWS

12 ก.ค. 2563(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี พ.ศ.2563 ทุกจังหวัดทั่วประเทศ 12 ก.ค. 2563กศจ.เพชรบูรณ์ ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ (ภาค ค ข้อ 2) ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปีพ.ศ.2563 12 ก.ค. 2563วิธีการ / ขั้นตอนการสมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปีพ.ศ.2563 ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 17-23 ก.ค.2563 นี้ 12 ก.ค. 2563กศจ.เพชรบูรณ์ ประกาศผลการประเมิน ภาค ค ข้อ 1 สอบครูครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี2563 12 ก.ค. 2563รมว.ศธ. พอใจ ภาพรวมสอบครูผู้ช่วย มอบ สพฐ. สอบวิ่งเต้นซื้อขายตำแหน่ง 11 ก.ค. 2563(( รวมลิงก์ประกาศรับสมัคร )) สอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปีพ.ศ.2563 ทุกจังหวัดทั่วประเทศ 11 ก.ค. 2563สพม.15 เปิดสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน 31 อัตรา สมัคร 24-30 ก.ค.2563 11 ก.ค. 2563สำนักงาน กศน.เปิดสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป 318 อัตรา สมัครออนไลน์ 17-30 ก.ค.2563 11 ก.ค. 2563[ รวมลิงก์ ] ประกาศผลสอบ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ภาค ก สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2563 11 ก.ค. 256319 จังหวัด รับสมัครสอบครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2563 ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 17-23 ก.ค.2563

รายงานการประเมินโครงการการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัยสู่มาตรฐานการศึก

usericon

รายงานการประเมินโครงการการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัยสู่มาตรฐานการศึก
ชื่อเรื่อง    รายงานการประเมินโครงการการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัยสู่มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2556 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2
ผู้ประเมิน    นายภูวนาท มูลเขียน
หน่วยงาน    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2
ปีที่ประเมิน    ปีการศึกษา 2556


     การประเมินโครงการครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลการดำเนินโครงการ การพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัยสู่มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2556 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 โดยใช้รูปแบบวิเคราะห์ระบบ (System Analysis Approach) ของ นิศา ชูโต เป็นแนวทางเพื่อประเมินความก้าวหน้าของโครงการใน 3 ด้าน คือ ด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation) ด้านกระบวนการ (Process Evaluation) และด้านผลผลิต (Output Evaluation)
    กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครู จำนวน 165 คน กลุ่มตัวอย่างนักเรียน จำนวน 1,900 คน และกลุ่มตัวอย่างผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 330 คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 2,395 คน เครื่องมือที่ใช้ใน การเก็บรวบรวมข้อมูลมี 2 ชนิด ได้แก่ แบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 7 ฉบับ และแบบทดสอบ จำนวน 3 ฉบับ สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการประเมิน

ผลการประเมินโครงการการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัยสู่มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2556 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 โดยภาพรวมสรุปได้ดังนี้
1. ด้านปัจจัยเบื้องต้น ประกอบด้วย การประเมินความเหมาะสมของสิ่งที่เป็นทรัพยากรต่างๆ ที่มีผลทำให้การดำเนินงานตามโครงการการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัยสู่มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยเป็นไปอย่างต่อเนื่องและบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ ซึ่งประกอบด้วยครู การได้รับการสนับสนุนงบประมาณ วัสดุและเครื่องมือในการให้บริการข่าวสาร เอกสาร คู่มือการดำเนินโครงการ วัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติกิจกรรมของโครงการ เด็กปฐมวัย และการได้รับความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่า ตามความคิดเห็นของครู มีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และผ่านเกณฑ์การประเมิน
    2. ด้านกระบวนการ ประกอบด้วย การประเมินความเหมาะสมของการวางแผน การดำเนินโครงการ การประชาสัมพันธ์โครงการ การมีส่วนร่วมของศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 การเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องแสดงความคิดเห็น การนำข้อเสนอแนะของผู้เกี่ยวข้องมาปรับปรุงแก้ไขปัญหาและ การจัดกิจกรรมตามโครงการ พบว่า ตามความคิดเห็นของครู มีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และผ่านเกณฑ์การประเมิน
    3. ด้านผลผลิต ประกอบด้วย การประเมินผลการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาสู่สถานศึกษาพอเพียง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ซึ่งประกอบด้วย
        3.1 ครูมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการศึกษาปฐมวัย และการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการด้านร่างกาย ด้านอารมณ์-จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา พบว่า ผลการทดสอบความรู้ความสามารถในการจัดการศึกษาปฐมวัย และการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการด้านร่างกาย ด้านอารมณ์-จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา ของครูหลังการประชุมเชิงปฏิบัติการโดยรวมสูงขึ้นทุกคน คิดเป็นร้อยละ 30.53
        3.2 นักเรียนมีพัฒนาการด้านร่างกาย ด้านอารมณ์-จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา พบว่า ผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนระดับปฐมวัยประจำปีการศึกษา 2556 โดยรวมเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการอยู่ในระดับดีทุกด้าน คิดเป็นร้อยละ 96.10
        3.3 ผู้ปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจต่อโครงการการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัยสู่มาตรฐาน ปีการศึกษา 2556 พบว่า ตามความคิดเห็นของ ผู้ปกครองนักเรียนมีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และผ่านเกณฑ์การประเมิน
ohthum 18 ส.ค. 2557 เวลา 13:14 น. 0 568
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^