LASTEST NEWS

22 ก.พ. 2561สพป.กาญจนบุรี เขต 3 เปิดสอบครูอัตราจ้าง 7 อัตรา (สมัคร28ก.พ.-3มี.ค.61) 21 ก.พ. 2561สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เปิดสอบครูอัตราจ้าง 3 อัตรา (สมัคร2-8มี.ค.61) 21 ก.พ. 2561หมอธียันยังไม่เลิกเรียน8กลุ่มสาระ หลังว่อนโซเชียลไฟเขียวแล้ว/ย้ำแค่รับไว้พิจารณาต้องคิดผลได้ผลเสีย 21 ก.พ. 2561ด่วนเลย! ไม่เอาวุฒิครู วุฒิม.6 ขึ้นไป สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เปิดรับ 2 อัตรา ตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป 21 ก.พ. 2561บอร์ดกก.อิสระฯสรุปตั้งหน่วยงานกลางปฏิรูปครู 21 ก.พ. 2561โรงเรียนวัดโคกยายเกตุ รับสมัครครูผู้สอน วิชาเอกปฐมวัย (สมัครบัดนี้-28ก.พ.61) 21 ก.พ. 2561ด่วนที่สุด! ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ว่าง 21 ก.พ. 2561สพร.รับสมัครสอบเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล(สมัคร20-26ก.พ.61) 21 ก.พ. 2561โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ รับสมัครครูผู้ช่วย วิชาเอกภาษาอังกฤษ(สมัคร19ก.พ.-2มี.ค.61) 21 ก.พ. 2561สอบบรรจุครู 2561 โดยไม่จบครู

#หนังสือสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศน. อ่านต่อได้ที่:

usericon

เคร็ดลับพิชิตข้อสอบครู กศน. และบุคลากร กศน.

ใครที่อยากเป็นครูกศน.ผู้สมัครต้องให้ความสำคัญตั้งแต่ใบสมัคร รวมถึงรายละเอียดที่ทางกศน.ประกาศ ในการสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครจะต้องเขียนแนวทางในการพัฒนา กศน.ตำบล
ควรหัดทำข้อสอบคณิตทุกวัน แล้วก็ภาษาไทยด้วยแต่จะเน้นไปทางคณิตมากกว่าเพราะถ้าคิดถูกแล้วจะได้คำตอบเลย ส่วนภาษาไทย ข้อสอบมันไม่ยากแต่โจทย์มันยาว ทำให้เวลาสอบแล้วกลัวว่าจะทำไม่ทันตอนอ่านหนังสือจำได้ตอนนั้นลองจับเวลาทำด้วยถ้าทำจริงจะทำทันไหม
การสอบสัมภาษณ์ ผู้เข้าสอบควรมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่มาสอบ เช่น ภารกิจของ กศน. สถานศึกษา กศน. บทบาทหน้าที่ของครู ศรช. การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ควรจะศึกษาหาความรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับหน่วยงานนั้น เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปสอบได้อย่างมั่นใจมากขึ้นว่าจะตอบถูก และจะหาความรู้ได้จากที่ใดบ้าง ผู้สมัครต้องแต่งกายสุภาพ เรียบร้อย เหมาะสม เมื่อกรรมการสอบสัมภาษณ์ และถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องแต่ละเรื่อง ควรตอบโดย ใช้ภาษาและคำพูดที่เหมาะสม หรือฟังแล้วน่าพิจารณามากขึ้น

หลักสูตรในการสอบ มีดังนี้คือ

ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 100 คะแนน ) ประกอบด้วย 2 วิชา คือ
1. วิชาความสามารถทั่วไป (50 คะแนน)
1.1 ความสามารถด้านการคิดคำนวณ
1.2 ความสามารถทางด้านเหตุผล
2. วิชาภาษาไทย (50 คะแนน)
2.1 ความเข้าใจภาษา
2.2 การใช้ภาษา
ข. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (100 คะแนน) ได้แก่
1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3. พรบ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551
4. พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
5. พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
6. นโยบายและยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงาน กศน.
7.การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
8. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชุมชน
9.การจัดทำฐานข้อมูล

ค. ความรู้ความสามารถเหมาะสมกับตำแหน่ง ( 100 คะแนน )

#สรุปแนวข้อสอบเก่านักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศน. ที่ออกบ่อยๆ
#หนังสือสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศน. คัดกรองมาอย่างดีที่สุด
#แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศน. อัพเดทใหม่ 2559

>>> สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสนวุ่นวาย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<<
>>> แนวข้อสอบ พร้อมเฉลย + เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<<

** #หนังสือสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศน. ทุกตำแหน่ง **
http://www.ebooksheet.com/p/899

ติดตาม #รวมข่าวเปิดสอบงานราชการ ทุกหน่วยงานได้ที่
https://www.facebook.com/thaionline1

#แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศน.
1 แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557
2 แนวข้อสอบ พรบ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551
3 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
4 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
5 สรุป+แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
6 แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
7 แนวข้อสอบ พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
8 แนวข้อสอบ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
9 แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ.2551
10 ความรู้เรื่องการตรวจสอบภายใน
11 แนวข้อสอบจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
12 แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์
13 แนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
14 แนวข้อสอบตรวจสอบภายใน ชุดที่ 1
15 แนวข้อสอบตรวจสอบภายใน ชุดที่ 2
16 การเตรียมตัวสอบภาค ค. และสอบสัมภาษณ์เข้าทำงาน สำนักงาน กศน
MP3- P042 - พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

สนใจ #แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศน.
แนวข้อสอบราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน ทุกหน่วยงาน
ติดต่อที่ โทร 083-0674168 (พิสิทธิ์ชัย)
LineID : 0830674168

** ข้อสอบมี 4 แบบ **
1. ไฟล์ PDF ชุดละ 399 บาท (ได้รับภายในวันที่สั่งซื้อ รวดเร็วทันใจ)
2. หนังสือ+VCD ราคา 699 บาท (ส่งฟรี ems พร้อม VCD บรรยายต่างๆ)
3. ชุดติว VCD + หนังสือ ราคา 1500 บาท (VCD ครอบคุมในหนังสือที่สอบ)
4. ชุดติว DVD + หนังสือ ราคา 2500 บาท (เจาะลึกจัดเต็ม เข้าใจง่าย)

สนใจชำระค่าสินค้าและบริการ แล้วแจ้งได้เลยครับ
ธนาคารกสิกรไทย 748-266-1860
ออมทรัพย์ สาขาเซ็นทรัลพระราม3
ชื่อบัญชี พิสิทธิ์ชัย กิมชัย

*** ขอขอบพระคุณที่ไว้วางใจ #แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศน. ได้เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จคุณ ค่ะ ***

แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศน. จังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศน. จังหวัดสกลนคร
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศน. จังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศน. จังหวัดอุบลราชธานี
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศน. จังหวัดหนองคาย
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศน. จังหวัดอำนาจเจริญ
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศน. จังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศน. จังหวัดศรีสะเกษ
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศน. จังหวัดอุดรธานี
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศน. จังหวัดยโสธร
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศน. จังหวัดเลย
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศน. จังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศน. จังหวัดร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศน. จังหวัดมหาสารคาม
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศน. จังหวัดสุรินทร์
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศน. จังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศน. จังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศน. จังหวัดเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศน. จังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศน. จังหวัดนครราชสีมา
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศน. จังหวัด-เชียงราย
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศน. จังหวัดแม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศน. จังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศน. จังหวัดลำพูน
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศน. จังหวัดน่าน
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศน. จังหวัดลำปาง
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศน. จังหวัดอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศน. จังหวัดตาก
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศน. จังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศน. จังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศน. จังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศน. จังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศน. จังหวัดอุทัยธานี
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศน. จังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศน. จังหวัดลพบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศน. จังหวัดสิงห์บุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศน. จังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศน. จังหวัดสระบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศน. จังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศน. จังหวัดอ่างทอง
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศน. จังหวัดราชบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศน. จังหวัดสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศน. จังหวัดอยุธยา
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศน. จังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศน. จังหวัดสมุทรสาคร
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศน. จังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศน. จังหวัดตราด
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศน. จังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศน. จังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศน. จังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศน. จังหวัดเพชรบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศน. จังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศน. จังหวัดระนอง
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศน. จังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศน. จังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศน. จังหวัดพังงา
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศน. จังหวัดกระบี่
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศน. จังหวัดตรัง
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศน. จังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศน. จังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศน. จังหวัดสงขลา
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศน. จังหวัดนราธิวาส
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศน. จังหวัดปัตตานี
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศน. จังหวัดยะลา

#แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศน.

#รวมแนวข้อสอบราชการ #แนวข้อสอบราชการ #เปิดสอบงานราชการ #แนวข้อสอบงานราชการ , #เตรียมสอบงานราชการ, #หนังสืองานราชการ, #เปิดสอบราชการ2559, #คู่มือสอบสอบงานราชการ, #แนวข้อสอบราชการ2559, #เตรียมสอบราชการ2559

ร้านหนังสือออนไลน์, รายการหนังสือครบ, มากที่สุดในเมืองไทย, คู่มือเตรียมสอบ, รวมแนวข้อสอบ, แนวข้อสอบ, ข้อสอบ, หนังสือสอบ, ติวสอบ, คู่มือติวสอบ, หนังสือเตรียมสอบ, ข่าวเปิดสอบ, งานราชการ, สอบงานราชการ, เปิดสอบ, ข้อสอบตำรวจ, ข้อสอบครู, ก.พ., อบต., ครู, ชีทสรุป, คู่มือสอบเข้าทุกหน่วยงานราชการ, สั่งคู่มือเตรียมสอบออนไลน์, จัดส่งทั่วประเทศ, ศูนย์รวมเตรียมสอบราชการ, ภาค ก, ข่าวงานราชการทั้งหมด, ข่าวรับสมัครงาน, รัฐวิสาหกิจ, ทั่วประเทศ, updateทุกวัน, สอบราชการ, เปิดสอบราชการ, พนักงานราชการ, คู่มือสอบ, แนวข้อสอบท้องถิ่น, ข่าววันนี้ล่าสุด, สมัครงานราชการ, สมัครงานธนาคาร, ข้อสอบออนไลน์, คลังข้อสอบ,
oim2759 10 พ.ย. 2559 เวลา 20:49 น. 0 55
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^