LASTEST NEWS

14 ส.ค. 2563(( รวมลิงก์ )) ประกาศรับสมัครคัดเลือกฯ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ปี พ.ศ.2563 14 ส.ค. 2563นร.เฮ!อาจไม่มีการบ้านแล้ว กพฐ.อยากให้จบในห้องเรียน 14 ส.ค. 2563(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปีพ.ศ.2563 ทุกจังหวัดทั่วประเทศ 14 ส.ค. 2563(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการคัดเลือก รองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2563 14 ส.ค. 2563ประกาศแล้ว! กำหนดวันเวลาสอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย กทม. ภาค ก ภาค ข วันที่ 5-6 กันยายน 2563 นี้ 14 ส.ค. 2563ศธจ.สงขลา ประกาศสถานที่สอบและรายละเอียดห้องสอบแข่งขันครูผู้ช่วย ปี2563 13 ส.ค. 2563สพม.1 เปิดสอบพนักงานราชการครู จำนวน 9 อัตรา สมัคร 18 - 24 สิงหาคม 2563 12 ส.ค. 2563คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสพฐ. ปีพ.ศ.2563 12 ส.ค. 2563"สพฐ.มีคำตอบสอบครูผู้ช่วย ปี 2563" โดยเลขาธิการ กพฐ. "อำนาจ วิชยานุวัติ" 11 ส.ค. 2563กศจ.พิจิตร ขอใช้บัญชีครูผู้ช่วย กศจ.ปทุมธานี 3 อัตรา - รายงานตัว 19 สิงหาคม 2563

สุดยอด เจาะลึก แนวข้อสอบ ธนาคารออมสิน กรุงไทย กรุงเทพ กสิกร ธอส.

usericon

สุดยอด เจาะลึก แนวข้อสอบ ธนาคารออมสิน กรุงไทย กรุงเทพ กสิกร ธอส.
คู่มือเตรียมสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ ธนาคารออมสิน กรุงไทย กรุงเทพ กสิกร ธอส. ธกส. ธปท.ฯลฯ ล่าสุด

คู่มือเตรียมสอบ ธนาคารออมสิน กรุงไทย กรุงเทพ กสิกร ธอส. ธกส. ทุกธนาคารที่สอบ


จำหน่ายเอกสาร คู่มือเตรียมสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ ธนาคารออมสิน
http://www.thaionline1.com/read.php?tid=10211
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบเข้าทำงานธนาคารออมสิน
1. ข้อสอบเชิงวิเคราห์ (ความรู้ความสามารถทั่วไป คณิตศาสตร์ ภาษาไทย)
2. ความถนัดภาษาอังกฤษ
3. Psychometric Test (วัดเชิงจิตวิทยา)
4. ข้อมูลเกี่ยวกับธนาคารออมสิน
5. หลักสูตรการสอบ การเตรียมตัวสอบ เทคนิคการสัมภาษณ์ธนาคารออมสิน
- ความรู้เกี่ยวกับธนาคารออมสิน
- แนวข้อสอบการทดสอบคุณลักษณะนิสัยและความพึงพอใจในงาน
- แนวข้อสอบความละเอียดแม่นยำแบบอนุกรมมิติ
- แนวข้อสอบมิติสัมพันธ์เรื่องภาพเข้าพวก
- แนวข้อสอบแบบภาพเสมือน
- แนวข้อสอบข้อสอบวิชาภาษาไทย
- แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
- แนวข้อสอบแบบทดสอบลักษณะนิสัย(Psychometric Test )
- แนวข้อสอบด้านอนุกรม
- หลักสูตรการสอบ การเตรียมตัวสอบ เทคนิคการสัมภาษณ์ ธนาคารออมสิน


คู่มือเตรียมสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)
http://www.thaionline1.com/read.php?tid=10208
ความรู้ที่จำเป็น (ที่สอบ) :
1.ความคิดเชิงวิเคราะห์
2.ความถนัดภาษาอังกฤษ
3.psychometric test - แนวข้อสอบภาษาไทย
- แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ การใช้ Grammar
- แบบทดสอบ Personality Test
- แนวข้อสอบแบบภาพเสมือน
- แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ _ความสามารถทางด้านตัวเลข_
- แนวข้อสอบด้านการใช้ทักษะการวิเคราะห์สถานการณ์และการแก้ไขปัญหา
- การทดสอบคุณลักษณะนิสัยและความพึงพอใจในงาน
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์


คู่มือเตรียมสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ ธนาคารกรุงเทพ มี 3 ชุด
http://www.thaionline1.com/read.php?tid=1351
1. ชุดแรก ทดสอบวัดบุคลิกภาพ Psychometric Test (วัดเชิงจิตวิทยา)
2. ชุดสอง วัดความถนัดทางเชาว์ปัญญา
3. ชุดสาม ทดสอบความถนัดภาษาอังกฤษ
ประกอบด้วย
- ความรู้เกี่ยวกับธนาคารกรุงเทพ
- แนวข้อสอบทดสอบคุณลักษณะนิสัยและความพึงพอใจในงาน
- แนวข้อสอบวัดความถนัดทางเชาวน์ปัญญา _Aptitude Test
- แนวข้อสอบภาษาต่างประเทศ _ภาษาอังกฤษ
- แนวข้อสอบแบบทดสอบ Personality Test
- แนวข้อสอบแบบทดสอบความฉลาดทางอารมณ์และลักษณะนิสัย
- การสอบสัมภาษณ์คู่มือเตรียมสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ ธนาคารกรุงไทย (ทุกธนาคารจะสอบคล้ายๆกัน)
http://www.thaionline1.com/read.php?tid=5759
- แบบทดสอบความฉลาดทางอารมณ์และลักษณะนิสัย
- ความรู้เกี่ยวกับธนาคารกรุงไทย
- แนวข้อสอบความถนัดคิดวิเคราะห์
- แนวข้อสอบความถนัดภาษาไทย
- แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไปคณิตศาสตร์ _เฉลยละเอียด
- แนวข้อสอบ ความสามารถในการเรียนรู้
- แนวข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ
- แบบทดสอบความฉลาดทางอารมณ์และลักษณะนิสัย


คู่มือเตรียมสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ ธนาคารกสิกรไทย
http://www.thaionline1.com/read.php?tid=10419
ประกอบด้วย
- ข้อสอบวัดความถนัดทางเชาวน์ปัญญา _Aptitude Test
- แบบทดสอบลักษณะนิสัย (Psychometric Test )
- การทดสอบคุณลักษณะนิสัยและความพึงพอใจในงานความถนัดภาษาไทย
- แบบทดสอบความถนัดตัวเลข
- แบบทดสอบความถนัดภาษาไทย
- แบบทดสอบความถนัดคิดวิเคราะห์
- แบบทดสอบความสามารถในการเรียนรู้
- แบบทดสอบความถนัดเชิงเหตุผล
- แนวข้อสอบการบัญชีเบื้องต้น


คู่มือเตรียมสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ ธนาคารเกียรตินาคิน ล่าสุด
http://www.thaionline1.com/read.php?tid=10698
ประกอบด้วย
- ข้อสอบวัดความถนัดทางเชาวน์ปัญญา _Aptitude Test
- แบบทดสอบ Personality Test
- แบบทดสอบความฉลาดทางอารมณ์และลักษณะนิสัย
- การทดสอบคุณลักษณะนิสัยและความพึงพอใจในงาน
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์


คู่มือเตรียมสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ การเงิน บัญชี ธนาคารแห่งประเทศไทย ธปท. ล่าสุด
http://www.thaionline1.com/read.php?tid=12180
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- แนวข้อสอบเรื่อง การเงิน การธนาคาร และการคลัง
- แนวข้อสอบเก่า ธปท.
- แนวข้อสอบการเงินการธนาคาร
- หลักการบัญชีเบื้องต้น
- แนวข้อสอบการบัญชีเบื้องต้น
- แนวข้อสอบการเงินและบัญชี เฉลยละเอียด
- แบบทดสอบ Personality Test
- แนวข้อสอบด้านการใช้ทักษะการวิเคราะห์สถานการณ์และการแก้ไขปัญหา
- แนวข้อสอบวัดความถนัดทางเชาวน์ปัญญา _Aptitude Test

คู่มือเตรียมสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ ธกส.(ธนาคารเพื่อการเกษตร)
http://www.thaionline1.com/thread.php?fid=5


ส่งเป็นไฟล์ PDF ทาง E-MAIL สามารถนำไปปริ้นได้เลย ในราคาชุดละ 399 บาท
* ส่งด่วนภายใน 3 ชม. ส่งช้าไม่เกิน 24:00 น. วันที่โอนเงิน * ( ควรดูที่ JUNK MAIL )
สั่งซื้อมาที่ 0914067400 หรือ ส่ง SMS / WhatsApp , LINE ID roihetpon1
ชำระค่าสินค้าและบริการ โอนเงินแล้วแจ้งที่ auipui34@gmail.com**แจ้งรายละเอียดให้ชัดเจน**
1. ธ. กรุงเทพ ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี 048-0-17796-3 ชื่อบัญชี Sumalee Thongyot
2. ธ. กรุงไทย ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีสะพานควาย เลขที่บัญชี 980-6-40570-6 ชื่อบัญชี Sumalee Thongyot
3. ธ. กสิกรไทย ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี 748-2-66186-0 ชื่อบัญชี Pisitchai Kimchai
4. ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีรามอินทรา เลขที่บัญชี 402-398830-4 ชื่อบัญชี Pisitchai & Sumalee
5. ธ. กรุงศรีอยุธยา ออมทรัพย์ สาขา อุรุพงษ์ เลขที่บัญชี 130-1-28490-7 ชื่อบัญชี Pisitchai Kimchai
* ดูรายละเอียด หนังสือ พิมพ์รูปเล่ม + VCD + MP3 http://www.thaionline1.com/read.php?tid=13075 *
** เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.00 - 24.00 น. **auipui34 08 ก.ค. 2557 เวลา 23:40 น. 0 2,806
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^