LASTEST NEWS

27 ม.ค. 2564ลาออกจากครูผู้ช่วยหลังจากบรรจุได้ 4 เดือน 26 ม.ค. 2564กศจ.ชลบุรี เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 155 อัตรา - รายงานตัว 1-3 กุมภาพันธ์ 2564 26 ม.ค. 2564ไม่ผ่านภาค ก ก็สมัครได้ ศอ.บต. เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ 22 อัตรา สมัคร 1-22 กุมภาพันธ์ 2564 26 ม.ค. 2564โรงเรียนจิตพิมล (มัธยมศึกษาปีที่ 1-6) ประกาศรับสมัครครู 3 อัตรา - สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 26 ม.ค. 2564สพฐ.แจ้งโอนจัดสรรค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานในห้ราชการ ม.ค.-มี.ค.64 25 ม.ค. 2564สทศ.สพฐ.เปิดอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) หลักสูตรผ่านการรับรอง  นับชั่วโมง ว21 ทำวิทยฐานะได้  25 ม.ค. 2564สรุป (ร่าง) เกณฑ์วิทยฐานะครู ปรับใหม่ ล่าสุดที่เห็นชอบโดย ก.ค.ศ. 25 ม.ค. 2564วิทยฐานะเกณฑ์ใหม่ ประกาศใช้ 1 พ.ค.64 เข้มคงวิทยฐานะ 4 ปี ลดประเมินเอกสาร ยื่นผ่านระบบออนไลน์ 25 ม.ค. 2564แนะนำคุณครูครับ หลักสูตรอบรมออนไลน์ เก็บชั่วโมง ว21 จำนวน 20 ชั่วโมง คุรุพัฒนารับรองแล้ว! 24 ม.ค. 2564โรงเรียนที่มีนักเรียน 120 - 719 คน มีรองผอ.ได้ 1 คน

ติวข้อสอบ+เฉลย กรมการพัฒนาชุมชน ตำแหน่ง จพง.ธุรการ และ จพง.การเง

usericon

ติวข้อสอบ+เฉลย กรมการพัฒนาชุมชน ตำแหน่ง จพง.ธุรการ และ จพง.การเง
ข้อสอบเก่าที่เคยออกสอบ งานราชการ

ตำแหน่งธุรการเจ้าพนักงานธุรการ

1.การไปใช้สิทธิเลือกตั้งตามกฎหมายรัฐธรรมนูญถือเป็นอะไร
ตอบ หน้าที่
2. สิทธิชุมชนต้องได้รับการคุ้มครองและส่งเสริม คือ
ตอบ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
3. ข้อใดไม่สามารถกระทำได้ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ
ตอบ การเนรเทศบุคคลสัญชาติไทยออกจากราชอาณาจักร
4. ประธานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร คือ
ตอบ รัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย
5. หลังเจ้าหน้าที่ไม่รับฟังคำคัดค้านแล้วจะประกาศข่าวสารได้เมื่อใด
ตอบ จนกว่าล่วงพ้นกำหนดเวลาอุทธรณ์
6. ผู้ที่ได้รับโทษตามมาตรา 40 ของ พรบ. ข้อมูลข่าวสาร ทำผิดประการใด
ตอบ ให้บุคคลใดมาให้ถ้อยคำหรือส่งวัตถุเอกสาร
7. ตำแน่ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ตำบล อยู่ได้จนกว่าจะหมดความจำเป็น
ตอบ เทศบาลตำบล
8. เทศบาลเมือง ที่ไม่ใช่ที่ตั้งศาลากลางต้องมีประชากรเท่าใด
ตอบ 30000 คน
9. สมาชิกเทศบาลตำบลมีกี่คน
ตอบ 12 คน
10. นายกเทศมนตรีมีวาระกี่ปี
ตอบ 4 ปี
11. การประชุมสมัยวิสามัญมีกี่วัน
ตอบ 15 วัน
12. สมัยประชุมมีกี่สมัย
ตอบ 4 สมัย
13. สหการ คือ
ตอบ กิจการที่ทำระหว่างเทศบาล
14. เทศบัญญัติใช้ได้เมื่อใด
ตอบ เมื่อประกาศ ณ ที่ทำการแล้ว 7 วัน
15. กรรมการวิสามัญมีกี่คน
ตอบ 3-7 คน
16. อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ
ตอบ เสนอแนะเชิงนโยบายแก่รัฐบาล
17.สำนักงานคณะกรรมการแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ
ตอบ ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับการกระจายอำนาจฯ
18.เทศบาลอาจมีรายได้จาก
ตอบ ภาษีบำรุงท้องที่ตามกฎหมายว่าด้วยภาษีบำรุงท้องที่
19. ภาษียาสูบเก็บได้ไม่เกินมวนละเท่าใด
ตอบ สิบสตางค์
20. อบจ.อาจมีหน้าที่
ตอบ การขนส่งมวลชนและการวินาศกรรมจราจร

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ และ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมพัฒนาชุมชน
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- ความรู้เกี่ยวกับกรมการพัฒนาชุมชน
- ถาม-ตอบ ยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 55-59
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมการพัฒนาชุมชน‏และแผนพัฒนา พ.ศ.2555-2559
- สรุป + แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
- แนวข้อสอบกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
- แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544
- แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555
- แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2552
- แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549
- สรุปสาระสำคัญ+แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11
- แนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
คู่มือแนวข้อสอบ มี 2 รูปแบบให้เลือก คือ

ติดตามข่าวสารการเปิดสอบงานราชการ ธนาคาร รัฐวิสาหกิจ facebook คลิกที่นี่ครับ
คลิก Follow twitter ข่าวเปิดสอบราชการ ธนาคาร รัฐวิสาหกิจ

****1. ไฟล์ PDF ราคา 399 บาท (ได้รับภายใน 1-3 ชั่วโมงหลังแจ้งโอนเงิน)****

****2. VCD + หนังสือ ราคา 899 บาท (ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ได้รับภายใน 3 วัน)****

ขั้นตอนที่ 1 สอบถามการสั่งซื้อ

vijjadh@gmail.com หรือ 080-4505746 / 085-3949028

ขั้นตอนที่ 2 ชําระเงิน เลือกที่ท่านสะดวก

1. ธนาคารไทยพาณิชย์ SCB ชื่อบัญชี น.ส.สุพินดา ตั้งรุ่งเรืองอยู่

เลขที่บัญชี 349-221072-2 ออมทรัพย์

2. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ชื่อบัญชี น.ส.สุพินดา ตั้งรุ่งเรืองอยู่

เลขที่บัญชี 450-1-13291-9 ออมทรัพย์

3. ธนาคารธนชาต ชื่อบัญชี น.ส.สุพินดา ตั้งรุ่งเรืองอยู่

เลขที่บัญชี 025-6-02565-4 ออมทรัพย์

4. ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี น.ส.สุพินดา ตั้งรุ่งเรืองอยู่

เลขที่บัญชี 630-2-19890-8 ออมทรัพย์

ขั้นตอนที่ 3 แจ้งชื่อธนาคาร วัน และเวลา การชําระเงิน รวมถึงอีเมล์

หรือ ที่อยู่ของท่าน มาที่

vijjadh@gmail.com หรือ 080-4505746 / 085-3949028

Line ID: vijjadh
chaiyan 05 ก.ค. 2557 เวลา 14:13 น. 0 1,310
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^