LASTEST NEWS

28 ก.ย. 2563โรงเรียนต้นกล้า รับสมัครครูและบุคลากร 14 อัตรา เงินเดือน 20,000 - 25,000.- บาท 28 ก.ย. 2563"ณัฏฐพล"ตีกลับร่างพ.ร.บ. การศึกษา ตั้งคำถามทำไมขาด3ข้อ สำคัญก้าวสู่การศึกษายุคใหม่ 28 ก.ย. 2563ล่าสุด! เปิดสอบครูผู้ช่วย สังกัดท้องถิ่น 23 สาขาวิชาเอก 958 อัตรา 28 ก.ย. 2563กศจ.ตาก เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 19 อัตรา รายงานตัว 1 ตุลาคม 2563 28 ก.ย. 2563(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปีพ.ศ.2563 ทุกจังหวัดทั่วประเทศ 28 ก.ย. 2563ท้องถิ่น ปี 63 เปิดสอบปี 64 รับ65 ตำแหน่ง 4,157 อัตรา เฉพาะครูผู้ช่วย 958 อัตรา 23 วิชาเอก 27 ก.ย. 2563โรงเรียนกิตติรวี รับสมัครครู 2 อัตรา ไม่มีวุฒิครูก็สมัครได้ บ้านพักฟรี ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าอินเทอร์เน็ต ฟรี 27 ก.ย. 2563วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดสอบพนักงานมหาวิทยาลัย 10 อัตรา 27 ก.ย. 2563สพฐ.แจ้งโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณฯ ค่าเช่าบ้านเพิ่มเติม 26 ก.ย. 2563กศจ.เพชรบูรณ์ ประกาศผลการประเมิน ภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปีพ.ศ.2563

กระบวนการพัฒนานักเรียนในการจัดสวนถาดสู่ความเป็นเลิศ

usericon

กระบวนการพัฒนานักเรียนในการจัดสวนถาดสู่ความเป็นเลิศ
กระบวนการพัฒานักเรียนในการจัดสวนถาดสู่ความเป็นเลิศ

ผู้รายงานใช้กระบวนการ ๔ ส ร่วมกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้โดยเน้นการสร้างวัฒนธรรมวิจัยให้แก่ผู้เรียน (QPAR) ดังนี้
๑.    สอดส่อง คือ ค้นหานักเรียนที่มีแวว
ผู้รายงานทำการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้โดยเน้นการสร้างวัฒนธรรมวิจัยให้กับนักเรียน (QPAR) ซึ่งได้สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนว่านักเรียนคนใดที่มีแววในการจัดสวนบ้าง โดยพิจารณา ดังนี้
- เป็นคนทำงานสะอาดเรียบร้อย พิจารณาได้จากลายมือของนักเรียนที่เขียนลงในสมุด หรือใบงานต่าง ๆ สะอาด เรียบร้อย เขียนแล้วสามารถอ่านได้ง่าย ไม่จำเป็นต้องลายมือสวย ไม่ขีดเขียนผิดมาก สมุดหรือใบงานสะอาด ไม่ยับยู่ยี่
- เป็นคนมีแววด้านศิลปะ พิจารณาได้จาก การระบายสีรูปต่างๆในใบงาน หรือการตกแต่งใบงานด้วยสี ว่ามีความสวยงาม ระบายสีด้วยความตั้งใจ รู้จักเลือกสีที่ใช้ให้เหมาะกับลวดลาย ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างสรรค์ลวดลายต่างๆ หรืองานได้
- เป็นคนตั้งใจทำงานและมุ่งมั่นในการทำงาน พิจารณาได้จากการทำงานที่ได้รับมอบหมายจากครูด้วยความตั้งใจ มุ่งมั่น ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค์ หรือความยาก ไม่อิดออดหรือต่อรอง ขณะที่ทำงานมีสมาธิ ไม่เล่นกับเพื่อนในเวลาทำงาน
- เป็นคนสามารถทำงานเป็นทีมได้ หรือร่วมทำงานกับผู้อื่นได้ พิจารณาได้จากในเวลาทำงานกลุ่มนักเรียนสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ไม่ทะเลาะเบาะแว้งกับเพื่อน ๆ
- เป็นคนที่มีความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี พิจารณาได้จาก ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ ผู้รายงานใช้แผนการจัดการเรียนรู้โดยเน้นการสร้างวัฒนธรรมวิจัยให้กับผู้เรียนนั้น จะเน้นกิจกรรมกลุ่มเป็นสำคัญ นักเรียนทุกคนต้องแบ่งหน้าที่และรู้จักหน้าที่ของตนเองและร่วมมือกันทำงานภายในกลุ่มให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ยอมรับในเหตุผลของเพื่อนๆ
- เป็นคนรับผิดขอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย พิจารณาได้จาก งานที่ครูมอบหมายให้ทำนั้น นักเรียนสามารถทำได้สำเร็จและเสร็จทันเวลาที่กำหนด โดยที่ผลงานนั้นมีความสมบูรณ์และเรียบร้อยดี
            - เป็นคนใจเย็น พิจารณาได้จาก ทำงานอย่างมีสมาธิ ไม่วอกแวก ไม่รีบทำงานให้เสร็จจนเกินไปโดยผลงานที่ได้ไม่ดี ไม่ทำงานแบบขอไปที เพราะการจัดสวนถาดต้องอาศัยความอดทน ความเพียรพยายาม ความละเอียดรอบคอบในการทำงานไม่ว่าจะเป็นการเขียนแบบ หรือการลงมือปฏิบัติ
๒.    สนใจ คือ สอบถามความสนใจตามความสมัครใจ
หลังจากที่ผู้รายงานสอดส่องแววของนักเรียนแล้ว ได้คัดเลือกนักเรียนมาจำนวน
หนึ่งเพื่อสอบถามความสนใจ และสมัครใจของนักเรียน เพราะการจัดสวนถาดต้องอาศัยความชอบเป็นทุน มีความสนใจด้านศิลปะอยู่ไม่น้อย หากนำนักเรียนที่ไม่มีความสนใจ หรือสมัครใจ นักเรียนก็จะไม่อยากจัดสวนหรือทำงานให้ประสบความสำเร็จได้ โดยผู้รายงานจะอธิบายเรื่องการจัดสวนถาดอย่างคร่าวๆ ให้นักเรียนได้ฟัง ว่าการจัดสวนเป็นอย่างไร ทำอย่างไร ทำแล้วได้อะไร นักเรียนต้องทำอย่างไรบ้าง หลังจากนั้นจะให้นักเรียนได้ทดลองทำดูเพื่อทดสอบความชอบ หรือความสนใจอีกครั้ง
๓.    สนับสนุน คือ นำนักเรียนฝึกซ้อม
เมื่อผู้รายงานได้นักเรียนตามความต้องการและความสนใจตามความสมัครใจของ
นักเรียนแล้ว ขั้นตอนต่อไปเป็นการฝึกซ้อมเพื่อให้เกิดความชำนาญ ในหัวข้อต่างๆ ดังนี้
            - การจัดสวน คืออะไร
            - ประเภทของการจัดสวน มีกี่ประเภท
            - วัสดุอุปกรณ์ในการจัดสวน มีอะไรบ้างและใช้อย่างไร
            - พันธุ์ไม้ในการจัดสวน ได้แก่อะไรบ้าง
            - การเขียนแบบ ผู้รายงานต้องอธิบายการเขียนแบบแปลนที่ถูกต้องว่าเขียนอย่างไร มาตราส่วนคืออะไร พันธ์ไม้มีอะไรบ้าง
            - การลงมือปฏิบัติ ขั้นตอนปฏิบัติทำอย่างไร
ทังนี้ผู้รายงานใช้เวลาว่างของผู้รายงานในการฝึกซ้อมนักเรียน โดยไม่ให้กระทบต่อนักเรียนส่วนใหญ่ที่ผู้รายงานรับผิดชอบ
๔.    ส่งเสริม คือ นำนักเรียนลงสู่เวทีการแข่งขันต่างๆ
เมื่อผู้รายงานได้ฝึกซ้อมนักเรียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้รายงานจะส่งเสริมให้นักเรียน
ได้ทดสอบความรู้ความสามารถของนักเรียนเองโดยนำนักเรียนเข้าสู่เวทีการแข่งขันต่างๆ พร้อมกับให้กำลังใจ อาทิ เช่น
            - การแข่งขันในเวทีระดับศูนย์เครือข่าย เพื่อคัดเลือกตัวแทนศูนย์เครือข่ายเข้าแข่งขันในระดับเขตพื้นที่ต่อไป
            - การแข่งขันในระดับเขตพื้นที่ เพื่อคัดเลือกตัวแทนเขตพื้นที่เข้าแข่งขันในระดับจังหวัด (งานชบาเบ่งบาน การศึกษาปัตตานี) หรือเพื่อคัดเลือกเข้าแข่งขันในระดับภาค งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ หรือเพื่อคัดเลือกเข้าแข่งขันในระดับกลุ่มจังหวัด งานมหกรรมวิชาการจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยสำนักงานการศึกษาภาค ๑๒ หรือสำนักงานบริหารยุทธศาสตร์จังหวัดชายแดนภาคใต้ (สบย.๑๒)
            - การแข่งขันในระดับจังหวัด เพื่อคัดเลือกเข้าแข่งขันในระดับภาค งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้
            - การแข่งชันในระดับกลุ่มจังหวัด
            - การแข่งขันในระดับภาคใต้ เพื่อคัดเลือกเข้าแข่งขันระดับประเทศ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
            - การแข่งขันในระดับประเทศ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ณ อิมแพคอารีนา เมืองทองธานี จ.นนทบุรี
jirawat 02 ก.ค. 2557 เวลา 09:36 น. 0 701
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^