LASTEST NEWS

29 ก.พ. 2563คืบหน้า..ล่าสุด..อนุมัติตัดโอนตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงาน กศน. 1,023 อัตรา  29 ก.พ. 2563โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา(เงินเดือน 15,000.-บาท) สมัคร 6-12 มี.ค.2563 29 ก.พ. 2563โรงเรียนวัดจันดี รับสมัครครูอัตราจ้าง สมัคร 16-31 มี.ค.2563 29 ก.พ. 2563สพฐ.มีหนังสือสั่งการ กรณีโรงเรียนจัดสอบปลายภาคเสร็จแล้ว ให้ประกาศปิดภาคเรียนและไม่ควรดำเนินกิจกรรมอื่นๆ ต่อไป 29 ก.พ. 2563ด่วนที่สุด มาตรการป้องกันการทุจริตในการสรรหาข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา สังกัดสพฐ. ปีพ.ศ.2563 28 ก.พ. 2563กศจ.ตราด เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 26 อัตรา - รายงานตัว วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563 28 ก.พ. 2563(ไม่ต้องใช้วุฒิครู)สพป.พิษณุโลก เขต 3 เปิดสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง สมัคร 2-6 มีนาคม 2563 27 ก.พ. 2563เตรียมเปิดสอบท้องถิ่น 2563 ตำแหน่งสายงานบริหาร หากตำแหน่งที่สอบผ่าน ยังไม่พอกับตำแหน่งว่าง 27 ก.พ. 2563กศจ.สระแก้ว เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 13 อัตรา- รายงานตัว 9 มีนาคม 2563 27 ก.พ. 2563สพป.สุรินทร์ เขต 3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานราชการ ครูผู้สอน ครูพี่เลี้ยง และครูขาดแคลนขั้นวิกฤต

การจัดกิจกรมการเรียนรู้แบบโครงงานประกอบเอกสารการจัดการเรียนรู้ ช

usericon

การจัดกิจกรมการเรียนรู้แบบโครงงานประกอบเอกสารการจัดการเรียนรู้ ช
บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง     การพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
    (สาระเศรษฐศาสตร์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ผู้วิจัย     นางสาวรุ่งอรุณ จันทร์มณี
ปีที่วิจัย     2555
    
    การพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (สาระเศรษฐศาสตร์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีจุดมุ่งหมายในการศึกษาค้นคว้า คือ 1) เพื่อพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (สาระเศรษฐศาสตร์)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนโดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (สาระเศรษฐศาสตร์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนด้วยหนังสือส่งเสริมการอ่าน สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม (สาระเศรษฐศาสตร์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ประชากรกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนดิศกุล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ภาคเรียนที่ 2/2555 จำนวน 22 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าประกอบด้วย แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (สาระเศรษฐศาสตร์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 8 แผน หนังสือส่งเสริมการอ่าน สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (สาระเศรษฐศาสตร์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 8 เล่ม แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระประวัติศาสตร์ ชนิด เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ ซึ่งมีค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ 0.25 ถึง 0.76 และมีค่าความเชื่อมั่น
ทั้งฉบับเท่ากับ 0.93 และแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระเศรษฐศาสตร์โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน แบบมาตรส่วนประมาณค่า
3 ระดับ จำนวน 10 ข้อมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .88

ผลการวิจัย พบว่า

    1. คะแนนเฉลี่ยจากการทำแบบทดสอบย่อยท้ายหนังสือส่งเสริมการอ่าน คิดเป็นร้อยละ
86.53 คะแนนจากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน คิดเป็นร้อยละ 84.39 ซึ่งหมายความว่า ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน เท่ากับ 86.53 /84.39 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 เป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้
    2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระเศรษฐศาสตร์ จากการทดสอบก่อนเรียน (Pre - test)
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 14.77 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1. 41 ส่วนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระเศรษฐศาสตร์ จากการทดสอบหลังเรียน (Post - test) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 25.32 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.29 และทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยการทดสอบค่าที พบว่า มีค่าทีเท่ากับ 25.75 แสดงว่าคะแนนหลังเรียนด้วยหนังสือส่งเสริมการอ่านสาระเศรษฐศาสตร์ กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระเศรษฐศาสตร์ สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
    3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยหนังสือส่งเสริมการอ่าน สาระ
เศรษฐศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 2.61 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.48 และทุกข้ออยู่ในระดับมากที่สุด

rattanapeem 18 มิ.ย. 2557 เวลา 12:37 น. 0 461
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^