LASTEST NEWS

22 เม.ย. 2561มีใครเรียนจบครูมาแล้วไม่อยากเป็นครูบ้างไหมคะ แล้วทำประกอบอาชีพอะไร 22 เม.ย. 2561กรมท่าอากาศยานเปิดสอบ ลูกจ้างชั่วคราว695อัตรา สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต เริ่ม 23 เม.ย. - 7 พ.ค.นี้ 22 เม.ย. 2561สรุปผลสืบสวนคดีทุจริตทุนเสมาเม.ย.นี้ 22 เม.ย. 2561ไฟเขียวโครงสร้างกระทรวงการอุดมศึกษา 22 เม.ย. 2561“โน้ส อุดม” เผย ถ้าได้เป็น ‘รมว.ศึกษา’ ต้องเรียกครูทั้งประเทศมา ‘ปรับทัศนคติ!?’ (คลิป) 22 เม.ย. 2561โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา รับสมัครเจ้าหน้าที่ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ สมัครบัดนี้-26เม.ย.61 22 เม.ย. 2561สพป.นครราชสีมา เขต 5 เปิดสอบพนักงานราชการครู และลูกจ้างจ้างคราว 2 อัตรา (สมัคร25เม.ย.-1พ.ค.61) 21 เม.ย. 2561สพป.สกลนคร เขต 1 เปิดสอบพนักงานราชการครู 6 อัตรา (สมัคร26เม.ย.-2พ.ค.61) 21 เม.ย. 2561สพป.ลพบุรี เขต 1 เปิดสอบพนักงานราชการครูและครูอัตราจ้าง 14 อัตรา (สมัคร26เม.ย.-2พ.ค.61) 21 เม.ย. 2561สพป.สิงห์บุรี เปิดสอบพนักงานราชการครู 10 อัตรา วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน18,000.-บ. (สมัคร26เม.ย.-4พ.ค.61)

รวมแนวข้อสอบ สสจ./สธ./โรงพยาบาลทั่วประเทศ/กระทรวงสาธารณสุข

usericon

รวมแนวข้อสอบ สสจ./สธ./โรงพยาบาลทั่วประเทศ/กระทรวงสาธารณสุข
http://www.xn--12cby7cgh3dec8a8a9ab6ec2ukc5d.com/webboard/viewtopic/7

คำสั่ง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
1. คำในข้อใดอ่านผิด
ก. ประวัติศาสตร์ = ประ – หวัด – ติ – สาด ข. ประสบการณ์ = ประ - สบ - กาน
ค. ปราชัย = ปรา – ไช ง. ปรัชญา = ปรัด - ยา

2. 2ฯ5 อ่านว่าอย่างไร
ก. วันศุกร์ เดือนยี่ แรมห้าค่ำ ข. วันจันทร์ เดือนห้า ขึ้นหกค่ำ
ค. วันอังคาร เดือนห้า ขึ้นหกค่ำ ง. วันศุกร์ เดือนห้า ขึ้นสองค่ำ

3. คำที่ขีดเส้นใต้คำใดที่แปลว่า “ไม่ได้”
ก. ฉันคิดไม่ตก ข. เขาสอบไม่ตก
ค. สีไม่ตก ง. ฝนไม่ตก

4. ป.ล. ย่อมาจาก ปัจฉิมลิขิต หมายความว่าอย่างไร
ก. คือ เขียนเรื่องใหม่นอกเหนือจากเรื่องเดิม
ข. เขียนภายหลัง คือ หนังสือที่เขียนเพิ่มเติมลงท้ายเมื่อเซ็นชื่อแล้ว
ค. คำขึ้นต้น ก่อนดำเนินเรื่องต่อไป
ง. เขียนใต้สุดหน้ากระดาษหนังสือ เป็นการอ้างอิง

5. ข้อใดให้ใช้ไม้ยมกแทนการเขียนซ้ำคำเดิม
ก. ช่วยกันกันเขาออกไป
ข. กรุงเทพฯ กำลังประสบปัญหานานาประการ
ค. ให้เขาขับรถไปจังหวัดเลยเลย
ง. การแจกของเป็นคนคนจะสะดวกกว่า

6. “ฉันยังอาศัยอยู่ที่เดิมไม่เปลี่ยนแปลง แต่ไม่คิดโยกย้ายอีกแล้ว” ข้อความนี้บกพร่องในด้านใด
ก. ใช้คำฟุ่มเฟือย และคำเชื่อมผิด ข. ใช้คำกำกวม และความขัดแย้งกันเอง
ค. ใช้คำฟุ่มเฟือยและลำดับคำผิด ง. ให้คำกำกวม และความหมายไม่ชัดเจน

7. “ถอยหลังเข้าคลอง” หมายความว่าอย่างไร
ก. ไม่มีความก้าวหน้า ข. อนาคตไม่แจ่มใส
ค. หันกลับไปหาแนวทางเดิม ง. ความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอด

8. คนที่ละเอียดรอบคอบในเรื่องเล็กแต่ไม่ระวังในเรื่องใหญ่ ตรงกับสำนวนว่าอย่างไร
ก. เห็นช้างเท่าหมู ข. โลภนักมักลาภหาย
ค. เสียน้อยเสียยาก เสียมากเสียง่าย ง. ถี่ลอดตาช้างห่างลอดตาเล็น

จงพิจารณาข้อความแล้วเติมคำในช่องว่างให้ถูกต้อง
9. เครื่องสำอางปัจจุบันมีหลายชนิด .......หลายยี่ห้อ การเลือกใช้..........ควรระมัดระวัง .........อาจก่อให้เกิด
การแพ้เป็นอันตรายต่อร่างกายได้
ก. ทั้ง ....... ก็ .......ดังนั้น ข. กับ...จึง......เพราะฉะนั้น
ค. และ......จึง......เพราะ ง. ตลอดจน......ต้อง.......เพื่อ

10. คำขึ้นต้นและลงท้ายจดหมายได้แก่คำที่......ไว้เป็น......ซึ่งจะต้องใช้ให้.......ตามความนิยมและเหมาะสม
แก่ชั้นของบุคคล
ก. บัญญัติ เบื้องต้น เหมาะสม ข. กำหนด เบื้องต้น เหมาะสม
ค. บัญญัติ ธรรมเนียม ถูกต้อง ง. กำหนด ธรรมเนียม ถูกต้อง

11. การใช้สิ่งของเครื่องใช้อย่างคุ้มค่านั้น ต้องรู้จักถนอมของที่ใช้โดยการหมั่น........สิ่งของเครื่องใช้ไม่ให้
ชำรุดเสียหาย
ก. สำรวจ ข. สังเกต
ค. ควบคุม ง. ตรวจตรา

12. ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือสัตว์ ถ้าอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะก็ต้อง ........ตามกฎ
ก. ประพฤติ ข. ปฏิบัติ
ค. กระทำ ง. ดำเนินการ

13. ประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง เป็นประเพณีที่แสดงออกถึง..........ของชาวบ้านที่มีต่อประสาทพนมรุ้ง
ก. ความเคารพ ข. ความเลื่อมใสศรัทธา
ค. ความหวงแหน ง. ความจงรักภักดี

14. สาเหตุหนึ่งที่ต้องย้ายราชธานีจากกรุงศรีอยุธยาไปตั้งที่กรุงธนบุรี เพราะกรุงศรีอยุธยา ......เกินกว่าที่จะ
บูรณปฏิสังขรณ์ได้
ก. เก่าแก่ ข. ทรุดโทรม
ค. เสื่อมโทรม ง. ผุพัง

15. บุคคลสัญชาติไทยทุกคนที่มีอายุ 15 ปีบริบูรณ์ จนถึงอายุ 70 ปีบริบูรณ์ ต้องมี .............
ก. สำเนาทะเบียนบ้าน ข. บัตรประจำตัวประชาชน
ค. ใบขึ้นทะเบียน ง. บัตรประจำตัวผู้เสียภาษี

16. ตำรวจมีหน้าที่บำบัด.......บำรุง..........ดูแลความ.............ให้บริการแก่ประชาชนและ ......ผู้กระทำผิด
ก. สุข ทุกข์ สงบ ไล่จับ ข. ทุกข์ สุข ปลอดภัย ลงโทษ
ค. สุข ทุกข์ ปลอดภัย จับกุม ง. ทุกข์ สุข ปลอดภัย จับกุม

จากข้อ 17 – 19 ในแต่ละข้อลงพิจารณาข้อความในแต่ละตอนที่มีตัวเลข 1, 2, 3 หรือ 4 กำกับอยู่หน้าข้อความ แล้วเลือกตอบว่าข้อความตอนใดไม่รัดกุม หรือไม่ถูกต้องตามหลักภาษา
17. (ก) พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไทยมาเป็นเวลาช้านาน
(ข) หลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนาเป็นหลักธรรมสำหรับการดำเนินชีวิตหลายระดับ
(ค) มีทั้งหลักในการดำเนินชีวิตของบุคคลและสังคม
(ง) ทุกระดับล้วนมุ่งไปที่สาเหตุเดียวกัน คือ ต้องการพัฒนาชีวิตของแต่ละคนให้เจริญขึ้น

18. (ก) ประโยชน์ของการออกกำลังกายเป็นประจำ
(ข) คือ ช่วยผ่อนคลายความตึงเครียด
(ค) ทำให้สุขภาพแข็งแรง ต้านทานโรคภัยไข้เจ็บได้ดี
(ง) และทำให้หุ่นสมส่วน

19. (ก) การลงแขกเกี่ยวข้าว หมายความว่า การขอแรงเพื่อนบ้านให้มาช่วยกันเกี่ยวข้าว
(ข) โดยไม่ต้องว่าจ้างจะผลัดเปลี่ยนช่วยกันเป็นบ้านๆไป
(ค) ซึ่งนับวันจะสาบสูญไปเพราะปัจจุบันค่าครองชีพสูงขึ้น
(ง) ต่างคนต้องดิ้นรนช่วยตนเองในการหาเลี้ยงชีพ จึงทำให้ไม่มีเวลามาช่วยกันอย่างแต่ก่อน

จากข้อ 20 - 27 จงอ่านบทความที่กำหนดให้ แล้วตอบคำถามในแต่ละข้อโดยพิจารณาเลือกตัวเลือก
1,2,3 หรือ 4 ที่ถูกต้องที่สุด ทั้งนี้ให้ยึดเนื้อความในบทความเป็นหลัก
“วัฒนธรรม” หมายถึง ความเจริญงอกงามทางด้านจิตใจและวัตถุ ความเป็นระเบียบตลอดจน ความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติ วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่ได้จากการเรียนรู้ และมนุษย์สร้างสรรค์ขึ้นเปลี่ยนแปลงได้ ขนบธรรมเนียมประเพณี คือ แบบอย่างที่นิยมปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นระยะเวลานานจนกลายเป็นคุณลักษณะสำคัญของชาติ เช่น การแสดงความเคารพ ประเพณีทำบุญ การต้อนรับแขก เป็นต้น”
20. ข้อใดต่อไปนี้กล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับวัฒนธรรม
ก. การแต่งกายจัดเป็นวัฒนธรรม
ข. วัฒนธรรมย่อมมีการเปลี่ยนแปลงได้
ค. วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้น
ง. สังคมหนึ่งไม่จำเป็นต้องไปรับวัฒนธรรมของอีกสังคมหนึ่ง

21. ข้อใดต่อไปนี้เป็นประเพณีไทย
ก. แดงชอบแต่งกายแบบไทย
ข. ดำใช้ภาษาไทยได้ถูกกาลเทศะ
ค. ขาวไปรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ในวันสงกรานต์
ง. เขียวใช้สิค้าที่ผลิตขึ้นในประเทศไทย
“ชาวบ้านบางระจันได้ช่วยกันทำการต่อสู้กับพม่าหลายครั้ง จนครั้งสุดท้ายก็ต้องพ่ายแพ้แก่กำลังของพม่า เนื่องจากชาวบ้านบางระจันขาดกำลังคน ขาดอาวุธที่จะต้องสู้กับพม่า เมื่อส่งคนไปขออาวุธปืนใหญ่จากกรุงศรีอยุธยา ทางกรุงศรีอยุธยาไม่ยอมให้ ด้วยเกรงว่าจะถูกข้าศึกแย่งชิงไประหว่างทาง เมื่อไม่ได้อาวุธมาช่วย ชาวบ้านบางระจันก็มิได้ท้อถอย คิดทำปืนใหญ่ขึ้นใช้เอง แต่ปืนที่หล่อก็ร้าวใช้การไม่ได้ ในที่สุดพม่าล้อมค่ายบางระจันเป็นเวลานานถึง 5 เดือนค่ายบางระจันก็ถูกพม่าตีแตกพ่าย วีรกรรมของชาวบ้านบางระจันนับเป็นตัวอย่างของความกล้าหาญของบรรพบุรุษไทย ปัจจุบันอนุสาวรีย์ของชาวบ้านบางระจันตั้งอยู่ที่อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี”

22. สาระสำคัญของบทความนี้กล่าวถึงเรื่องอะไร
ก. สาเหตุที่กรุงศรีอยุธยาแตก ข. ความรักชาติของบรรพบุรุษไทย
ค. อนุสาวรีย์ชาวบ้านบางระจัน ง. วีรกรรมของชาวบ้านบางระจัน

23. บ้านบางระจันต้องเสียแก่พม่า เพราะขาดอะไร
ก. ผู้นำ ข. อาวุธ
ค. อาหาร ง. ความกตัญญู

24. วีรกรรมของชาวบ้านบางระจันเป็นตัวอย่างที่ดีในเรื่องใด
ก. ความเข้มแข็ง ข. ความกล้าหาญ
ค. ความอดทน ง. ความกตัญญู
“ให้แยกแยะข้อเท็จจริงจากข่าวให้ได้ว่าสิ่งใดเป็นจริง เป็นความคิดเห็น หรือเป็นโฆษณาชวนเชื่อ และ
เปรียบเทียบข่าวนั้นกับกฎที่เป็นจริงหรือเหตุการณ์ที่เคยมีมาในอดีตว่าเหมือนหรือต่างกันอย่างไร แล้วจึง ตัดสินใจเชื่อ”

25. สาระสำคัญของบทความนี้กล่าวถึงเรื่องอะไร
ก. การตัดสินใจเชื่อข่าว ข. ข่าวคืออะไร
ค. แหล่งที่มาของข่าว ง. การวิเคราะห์ข่าว

26. ผู้ฟังข่าวที่ดีควรปฏิบัติอย่างไร
ก. เชื่อข่าวนั้นทันที ข. เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่ง
ค. แยกแยะข้อเท็จจริง ง. เล่าข่าวให้ผู้อื่นทราบ

27. ข่าวที่น่าเชื่อถือคือข้อใด
ก. ข่าวที่ได้ยินมาจากการซุบซิบนินทา ข. ข่าวที่เห็นในโฆษณาขายสินค้า
ค. ข่าวที่ได้จากการบอกเล่ามาจากหลายปาก ง. ข่าวที่เคยเกิดขึ้นจริงมาแล้ว
จงอ่านข้อความที่กำหนดให้ แล้วตอบคำถามโดยพิจารณาตัวเลือก 1, 2, 3 หรือ 4 ที่ถูกต้องที่สุด

28. “การหายใจของพืชเกิดขึ้นตลอดเวลา ส่วนขบวนการสร้างอาหารหรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าการสังเคราะห์แสง จะเกิดขึ้นเวลาที่มีแสงสว่างเท่านั้น”
จากข้อความนี้ข้อใดกล่าวผิด
ก. พืชสังเคราะห์แสงในเวลากลางคืนไม่ได้แม้มีแสงสว่าง
ข. แสงสว่างมีความจำเป็นต่อการสังเคราะห์แสง
ค. พืชหายใจโดยไม่ใช้แสงสว่าง
ง. การสร้างอาหารทำเฉพาะเวลามีแสงสว่าง

29. “การสำรวจในเรื่องเพศและวัยของประชากร จะมีประโยชน์ในการทำนายการเปลี่ยนแปลงขนาดประชากรในอนาคตได้ เช่น ถ้ามีเพศหญิงและเพศชายที่อยู่ในวัยหนุ่มสาวมาก ก็อาจทำนายได้ว่า ประชากรของคนในบริเวณนั้นมีแนวโน้มจะเพิ่มมากขึ้น” จากข้อความนี้ ตีความว่าอย่างไร
ก. เพศมีผลมากกว่าวัยต่อการเปลี่ยนแปลงขนาดประชากร
ข. วัยที่ไม่ใช่วัยหนุ่มสาว ไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงประชากร
ค. วัยหนุ่มสาวเป็นวัยเจริญพันธุ์ ทำให้สามารถเพิ่มประชากรได้
ง. วัยหนุ่มสาวเป็นวัยที่ตายยาก ทำให้สามารถเพิ่มประชากรได้

*********************
แนวข้อสอบ นักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สสจ)
1 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข
2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข
3 ความสามารถทางด้านเหตุผล
4 ความสามารถพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
5 ความสามารถด้านภาษาไทย
6 กรอบยุทธศาสตร์งานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคระดับชาติ
7 ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพและ พรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
8 สมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน
9 แนวข้อสอบเฉพาะทางสาธารณะสุข
10 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
11 แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณะสุข
12 การเตรียมตัวสอบภาค ค. และสอบสัมภาษณ์เข้าทำงานโรงพยาบาล
-เลือกตามตำแหน่งที่สอบ
-เจ้าพนักงานสาธารณสุข
-เจ้าพนักงานสาธารณสุข ด้านอายุรเวช
-เจ้าพนักงานสาธารณสุข ด้านเวชกิจฉุกเฉิน
-พยาบาลวิชาชีพ
-นักเทคนิคการแพทย์
-ผู้ช่วยนักวิจัย
-นายช่างไฟฟ้า
-นักวิชาการตรวจสอบภายใน
-วิทยาจารย์
-พนักงานบริการเอกสารทั่วไป
-ผู้ช่วยพยาบาล
-เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
-เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
-เจ้าพนักงานธุรการ
-เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
-เจ้าพนักงานพัสดุ
-เจ้าพนักงานเภสัชกรรม
-เจ้าพนักงานสถิติ
-นักกายภาพบำบัด
-นักจัดการงานทั่วไป
-นักจิตวิทยา
-นักทรัพยากรบุคคล
-นักประชาสัมพันธ์
-นักโภชนาการ
-นักรังสีการแพทย์
-นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
-นักวิชาการคอมพิวเตอร์
-นักวิชาการเงินและบัญชี
-นักวิชาการพัสดุ
-นักวิชาการศึกษา
-นักวิชาการสถิติ
-นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
-นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
-นักสังคมสงเคราะห์
-นายช่างเทคนิค
-นายช่างโยธา
-นิติกร
-พนักงานช่วยเหลือคนไข้
-แพทย์แผนไทย

*****************************************
แนวข้อสอบมี 2 แบบ
สั่งซื้อแบบไฟล์PDF 399.- (ส่งทางอีเมลล์) ได้รับภายในวันที่ชำระเงิน
สั่งซื้อแบบหนังสือ 699.- (ส่งทางไปรษณีย์+ฟรีEMS) ได้รับภายใน 1-3 วัน

***สนใจสั่งซื้อ แนวข้อสอบ สสจ.สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข*** ได้ที่

นาย พงศ์ศิริ เจนวณิชชานนท์ (บิ๊ก)
โทร:095-6473888
Line: papertestthai หรือ http://line.me/ti/p/@ogo5720d (@ogo5720d ) เติม@ด้วยนะครับ
IG: paper_testthai

รายละเอียดการสั่งซื้อและชำระเงิน
http://loadtestthai.com/read.php?tid=10530

แนวข้อสอบ#สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข#สธ./สสจ. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด#โรงพยาบาลทั่วประเทศ/ทุกจังหวัด
เจาะลึก!!!ตรงประเด็น เข้าใจง่าย มีเฉลย อธิบาย เนื้อหาสรุปชัดเจน
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^