LASTEST NEWS

29 มี.ค. 2563อกศจ.เพชรบูรณ์ ประกาศคะแนนย้ายครูฯ ครั้งที่ 1 ปี 2563 29 มี.ค. 2563ล่าเกียรติบัตร..อยู่บ้านต้านโควิด-19 อบรมออนไลน์ หลักสูตร วิทยาการคำนวณและโค้ดดิ้ง  29 มี.ค. 2563คอร์สอบรมออนไลน์เยอะมาก! เหมาะกับคุณครู ผู้ปกครองและผู้สนใจ อบรมผ่านแล้วรับเกียรติบัตรกันไปเลย! 28 มี.ค. 2563Course อบรมออนไลน์ สุขภาพดีในภาวะโลกร้อน Chulalongkorn University เสร็จแล้วรับเกียรติบัตร 28 มี.ค. 2563สพฐ.แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณฯ ค่าจ้างนักการภารโรง เม.ย.- มิ.ย.63 28 มี.ค. 2563รับสมัครครูผู้สอน 20 อัตรา เงินเดือนเริ่มต้น 12,000 บาท (ไม่จำเป็นต้องมีวุฒิครู) สมัครทาง E-mail 28 มี.ค. 2563โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครครูผู้สอน 5 อัตรา เงินเดือน 16,000-21,170 บาท 28 มี.ค. 2563แจกแบบฝึกทักษะ สำหรับเด็กๆ การนับเลขและสมาชิก (ช่วงกักตัวอยู่บ้าน หนี COVID-19) 28 มี.ค. 2563การคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งอื่น 28 มี.ค. 2563ศธ 04009/ว 1853 เรื่อง การจัดทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐแบบคอมพิวเตอร์

ชื่อเรื่อง : รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน ชุด ทัศนธาตุ

usericon

ชื่อเรื่อง	:	รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน ชุด ทัศนธาตุ
ชื่อเรื่อง    :    รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน ชุด ทัศนธาตุ
ลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ( ทัศนศิลป์ ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ผู้ศึกษา    :     นายธนากร ต่วนศิริ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
หน่วยงาน    :    โรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนักงานเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
ปีการศึกษา    :    2556
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนการสอน ชุด ทัศนธาตุ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์ ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนักงานเขต
พระนคร กรุงเทพมหานคร ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียนการสอน ชุด ทัศนธาตุ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์ ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีเอกสารประกอบการเรียนการสอน ชุด ทัศนธาตุ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์ ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้สถิติ ค่าเฉลี่ย ( )ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D.) และค่า ( t-test )
    ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4 โรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนักงานเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 จำนวน 20 คน ซึ่งได้มาโดยใช้ตาราง กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ เครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan) เลือกกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling)
    เครื่องมือที่ใช่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน เอกสารประกอบการเรียนการสอน ชุด ทัศนธาตุ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์ ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน30ข้อ ที่มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.7866 แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียนการสอน ชุด ทัศนธาตุ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์ ) จำนวน 10 ข้อ วิเคราะห์ข้อมูลโดยดูผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน ชุด ทัศนธาตุ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์ ) เปรียบเทียบคะแนนด้วยการทดสอบค่าที (t-test) วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียนการสอน ชุด ทัศนธาตุ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์ ) โดยใช้ค่าเฉลี่ย ( )และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D.)

ผลการศึกษาพบว่า
1.ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนการสอน ชุด ทัศนธาตุ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์ ) ชั้นประถมศึกษาปีที่4 ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ ของกระบวนการ / ผลลัพธ์ เท่ากับร้อยละ 83.20/82.00 ซึ่งมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียนการสอน ชุด ทัศนธาตุ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์ ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยคะแนนหลังเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียนการสอน ชุด ทัศนธาตุ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์ ) สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .0.1 แสดงว่านักเรียนมีพัฒนาการและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นจริง
3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียนการสอน ชุด ทัศนธาตุ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์ ) ชั้นประถมศึกษาปีที่4 โดยรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุดค่าเฉลี่ย ( ) 4.47 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D.) 0.44 ซึ่งเกณฑ์ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
tuansiri 13 พ.ค. 2557 เวลา 03:08 น. 0 734
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^