การพัฒนาแบบฝึกทักษะพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้ว
LASTEST NEWS

14 ส.ค. 2561ที่พักฟรี! โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว และครูอัตราจ้าง รวม 16 อัตรา 14 ส.ค. 2561"คุรุสภา" เดินเครื่องทำคลังข้อสอบตั๋วครู 14 ส.ค. 2561นายกฯ ปลื้มโครงการคูปองพัฒนาครู 14 ส.ค. 2561สถานี ก.ค.ศ.ความก้าวหน้าเกี่ยวกับการกำหนดกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอำนาจลงโทษฯ และกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือนฯ 14 ส.ค. 2561สพฐ.รับนโยบาย'หมอธี'ลดภาระงานครูเพิ่มเวลาสอนเด็กเต็มที่ขึ้น 14 ส.ค. 2561โรงเรียนวัดลากค้อน รับสมัครครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอก ดนตรี-นาฏศิลป์ เงินเดือน 15,000.-บาท 14 ส.ค. 2561เช็คอีกที ข้อสอบออกตามนี้! หลักสูตรสอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย ปีพ.ศ.2561 14 ส.ค. 2561ส.ค.ศ.ท.จี้เลิกหลักสูตรป.บัณฑิตวิชาชีพครู 14 ส.ค. 2561วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี เปิดสอบพนักงานราชการครู สมัคร 21-27 สิงหาคม 2561 14 ส.ค. 2561สมาคมจิตแพทย์ฯ แนะทบทวนกิจกรรมเชิญแม่มาโรงเรียน

การพัฒนาแบบฝึกทักษะพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้ว

usericon

การพัฒนาแบบฝึกทักษะพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้ว
ชื่อเรื่อง     การพัฒนาแบบฝึกทักษะพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้วิธีการ
        เรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิคจิ๊กซอว์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
        โรงเรียนรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์
        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
ผู้วิจัย    นายทวีชัย กลีบบัว
สถานศึกษา     โรงเรียนรัตนบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
ปีที่ศึกษาค้นคว้า     2555

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาแบบฝึกทักษะพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิคจิ๊กซอว์ ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
2) ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิคจิ๊กซอว์ 3) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เรื่องการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิคจิ๊กซอว์ และ
4) ศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิคจิ๊กซอว์ โดยมีกลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ปีการศึกษา 2555 จำนวน 44 คน ซึ่งได้จากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 10 แผน ใช้เวลาสอน จำนวน 20 ชั่วโมง แบบฝึกทักษะพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิคจิ๊กซอว์ จำนวน 10 เรื่อง แบบทดสอบหลังแบบฝึกทักษะ จำนวน 10 ชุด แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิคจิ๊กซอว์ เป็นแบบทดสอบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ ซึ่งมีค่าความยากง่ายตั้งแต่ 0.30 ถึง 0.78 ค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ 0.20 ถึง 0.63 ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.87 และแบบวัดความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิคจิ๊กซอว์ จำนวน 10 ข้อ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าเฉลี่ยร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าประสิทธิภาพของกระบวนการและประสิทธิภาพของผลลัพธ์ ( / ) และ ค่าดัชนีประสิทธิผล    ผลการวิจัยพบว่า

     1. แบบฝึกทักษะพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิคจิ๊กซอว์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ผู้ศึกษาค้นคว้าสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 83.33/83.92 แสดงว่าเป็นไปตามเกณฑ์ และสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80
     2. ดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิคจิ๊กซอว์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีค่าเท่ากับ 0.75 แสดงว่าหลังจากการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิคจิ๊กซอว์ นักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 75
     3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การอ่านภาษาอังกฤษ เพื่อความเข้าใจ โดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิคจิ๊กซอว์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
     4. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีความพึงพอใจต่อการเรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิคจิ๊กซอว์ ทั้งโดยรวม ในระดับมาก และรายด้าน ในระดับมาก จำนวน 9 ข้อ และในระดับมากที่สุด จำนวน 1 ข้อkruweerb 24 มี.ค. 2557 เวลา 20:06 น. 0 314
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^