LASTEST NEWS

02 ธ.ค. 2563โรงเรียนวัดราชบพิธ รับสมัครครูผู้สอนวิชาเอกภาษาอังกฤษ เงินเดือน 15,000.- บาท 02 ธ.ค. 2563กศจ.ร้อยเอ็ด เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 50 อัตรา (ครั้งที่ 3) - รายงานตัว 9 ธ.ค.2563 02 ธ.ค. 2563แก้เกมเด็กใส่ไปรเวท! แนะครูใส่ชุดข้าราชการไปสอนทุกวัน ห้ามแต่งหน้า-ทำผม เพื่อความเท่าเทียม 02 ธ.ค. 2563ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 7147 ขอให้ตรวจสอบข้อมูลการจ่ายเงินเดือน 02 ธ.ค. 2563ศธ.รื้อระเบียบลงโทษนักเรียนปรับให้ทันสมัย       02 ธ.ค. 2563ศธ. เปิดทางรร.ออกระเบียบลงโทษนักเรียนได้เอง กรอบภาพกว้าง ให้ยึดตามตามลักษณะกลุ่มพฤติกรรมของเด็ก 02 ธ.ค. 2563คุรุสภาประกาศ!! วิธีการ ขั้นตอน และเงื่อนไขในการลงทะเบียน สมัครสอบรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 02 ธ.ค. 2563พรุ่งนี้แล้วนะ! (3-17 ธันวาคม 2563) เปิดระบบรับสมัครสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 02 ธ.ค. 2563“ณัฏฐพล” ขอบคุณนร.ส่วนใหญ่ไม่ใส่ไปรเวท ชี้ศธ.ผ่านความกดดัน 02 ธ.ค. 2563"ณัฏฐพล"ลั่นยอมทุ่มหลายหมื่นล.ยกระดับศก.จังหวัดด้วยการศึกษา เชื่อเป็นการปฎิรูปที่แท้จริง

การพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่อง ฟังก์ชัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสต

usericon

การพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่อง ฟังก์ชัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสต
ชื่อเรื่อง             การพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่อง ฟังก์ชัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
            ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ผู้ศึกษา            นางปทิตตา ขัณฑ์ชลา
โรงเรียน    ยางตลาดวิทยาคาร
ปีที่ศึกษา    2555

บทคัดย่อ

    การศึกษาครั้งนี้มี วัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่อง ฟังก์ชัน กลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 2) ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะ เรื่อง ฟังก์ชัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะ เรื่อง ฟังก์ชัน
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน และ
4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะ เรื่อง ฟังก์ชัน กลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 จำนวน 33 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียน
เป็นหน่วยในการสุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ ประกอบการใช้แบบฝึกทักษะ จำนวน 18 แผน แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ฟังก์ชัน จำนวน 10 ชุด แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 40 ข้อ มีค่าความยาก ตั้งแต่ 0.30 - 0.59 ค่าอำนาจจำแนกรายข้อ (B) ตั้งแต่ 0.26 - 0.80 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.83 แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียน
ที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะ จำนวน 20 ข้อ มีค่าอำนาจจำแนกรายข้อ ตั้งแต่ 0.59 - 0.96 มีความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.85 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t-test Dependent Sample group)

    ผลการศึกษาปรากฏดังนี้
        1. ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะ เรื่อง ฟังก์ชัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เท่ากับ 77.52/76.97 แสดงว่าแบบฝึกทักษะ เรื่อง ฟังก์ชัน มีประสิทธิภาพ
สูงกว่าเกณฑ์ 75/75 ที่กำหนดไว้
        2. ดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะ เรื่อง ฟังก์ชัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เท่ากับ 0.6424 หมายความว่า แบบฝึกทักษะ เรื่อง ฟังก์ชัน ทำให้นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีความรู้เพิ่มขึ้นเท่ากับ 0.6424 คิดเป็นร้อยละ 64.24
        3. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ฟังก์ชัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ของนักเรียนหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะ สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01
        4. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะ เรื่อง ฟังก์ชัน กลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด
    จากผลการศึกษาสรุปได้ว่า แบบฝึกทักษะ เรื่อง ฟังก์ชัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เป็นนวัตกรรมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ และดัชนีประสิทธิผลตามเกณฑ์ ส่งผลให้นักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น เกิดการเรียนรู้คณิตศาสตร์อย่างมีความสุข
สามารถนำมาใช้แก้ปัญหาการเรียนการสอน เรื่อง ฟังก์ชัน ได้เป็นอย่างดี
patidying 22 มี.ค. 2557 เวลา 15:56 น. 0 582
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^