LASTEST NEWS

21 ต.ค. 2559( แชร์ด่วนๆ ) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดสอบนายสิบตำรวจ (นสต.) 5,000อัตรา ปีพ.ศ.2560 21 ต.ค. 2559สพฐ.โอนค่าตอบแทนจ้าง ครูอัตราจ้าง/พี่เลี้ยงเด็กพิการ/พนักงานธุรการ/นักการภารโรง/พนักงานราชการ 21 ต.ค. 2559ข่าวดี! สพฐ.โอนค่าตอบแทนพนักงานราชการและเงินประกันสังคม 21 ต.ค. 2559ด่วนที่สุด! การส่งแบบรายงานผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2559 21 ต.ค. 2559บอร์ด กวช.สรุปจัดเทศกาล ‘กฐิน-ลอยกระทง-ปีใหม่-สงกรานต์-ตรุษจีน’ ได้ แต่ห้ามประกวดนางนพมาศ-คอนเสิร์ต-มหรสพ 21 ต.ค. 2559สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดสอบพนักงานราชการ 11 อัตรา 21 ต.ค. 2559ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย รับสมัครพนักงานราชการครู 21 ต.ค. 2559ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย รับสมัครพี่เลี้ยงเด็กพิการ 21 ต.ค. 2559โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง พละหรือสุขศึกษา 21 ต.ค. 2559(ไม่ต้องผ่านภาค ก ) 8 อัตรา กรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดสอบรับราชการ สมัครออนไลน์

การพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่อง ฟังก์ชัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสต

usericon

การพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่อง ฟังก์ชัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสต
ชื่อเรื่อง             การพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่อง ฟังก์ชัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
            ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ผู้ศึกษา            นางปทิตตา ขัณฑ์ชลา
โรงเรียน    ยางตลาดวิทยาคาร
ปีที่ศึกษา    2555

บทคัดย่อ

    การศึกษาครั้งนี้มี วัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่อง ฟังก์ชัน กลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 2) ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะ เรื่อง ฟังก์ชัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะ เรื่อง ฟังก์ชัน
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน และ
4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะ เรื่อง ฟังก์ชัน กลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 จำนวน 33 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียน
เป็นหน่วยในการสุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ ประกอบการใช้แบบฝึกทักษะ จำนวน 18 แผน แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ฟังก์ชัน จำนวน 10 ชุด แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 40 ข้อ มีค่าความยาก ตั้งแต่ 0.30 - 0.59 ค่าอำนาจจำแนกรายข้อ (B) ตั้งแต่ 0.26 - 0.80 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.83 แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียน
ที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะ จำนวน 20 ข้อ มีค่าอำนาจจำแนกรายข้อ ตั้งแต่ 0.59 - 0.96 มีความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.85 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t-test Dependent Sample group)

    ผลการศึกษาปรากฏดังนี้
        1. ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะ เรื่อง ฟังก์ชัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เท่ากับ 77.52/76.97 แสดงว่าแบบฝึกทักษะ เรื่อง ฟังก์ชัน มีประสิทธิภาพ
สูงกว่าเกณฑ์ 75/75 ที่กำหนดไว้
        2. ดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะ เรื่อง ฟังก์ชัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เท่ากับ 0.6424 หมายความว่า แบบฝึกทักษะ เรื่อง ฟังก์ชัน ทำให้นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีความรู้เพิ่มขึ้นเท่ากับ 0.6424 คิดเป็นร้อยละ 64.24
        3. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ฟังก์ชัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ของนักเรียนหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะ สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01
        4. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะ เรื่อง ฟังก์ชัน กลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด
    จากผลการศึกษาสรุปได้ว่า แบบฝึกทักษะ เรื่อง ฟังก์ชัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เป็นนวัตกรรมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ และดัชนีประสิทธิผลตามเกณฑ์ ส่งผลให้นักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น เกิดการเรียนรู้คณิตศาสตร์อย่างมีความสุข
สามารถนำมาใช้แก้ปัญหาการเรียนการสอน เรื่อง ฟังก์ชัน ได้เป็นอย่างดี
patidying 22 มี.ค. 2557 เวลา 15:56 น. 0 146
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^