LASTEST NEWS

22 เม.ย. 2564บุคลากรวิทย์-คณิต แถลงการณ์ แสดงจุดยืนรักษาสิทธิ ต่อ สพฐ. ติดตามงบจ้างต่อ ปีงบประมาณ 2565 22 เม.ย. 2564ครูไทยงานหนัก-รายได้ต่ำ! จัดผ้าป่าจ้างเดือนละ 5 พัน ขณะที่ “เยอรมนี” เริ่มต้น 1.4 แสน 22 เม.ย. 2564ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 22 เม.ย. 2564โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง 7 อัตรา สมัครบัดนี้-26 เม.ย.2564 22 เม.ย. 2564สทศ.ประกาศผลสอบ โอเน็ต ม.3 ปีการศึกษา 2563 แล้ว!! 22 เม.ย. 2564สพฐ.แจ้งโอนจัดสรรค่าจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 5 เดือน (เม.ย.-ส.ค.64) 22 เม.ย. 2564(21 เม.ย.64) สพฐ.เห็นชอบและอนุมัติรายชื่อโรงเรียน จัดจ้างครูวิทย์-คณิต ครั้งที่2 ปี2564 จำนวน 1,964 อัตรา 22 เม.ย. 2564สพฐ.ถกเตรียมพร้อมเปิดภาคเรียนปี64 21 เม.ย. 2564ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว1988 สำรวจข้อมูลสถานศึกษา 21 เม.ย. 2564ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่กฎกระทรวงฯ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2564

แจกแนวข้อสอบครูผู้ช่วย 2556 ใหม่ล่าสุดติวสุดแม่น

usericon

แจกแนวข้อสอบครูผู้ช่วย 2556 ใหม่ล่าสุดติวสุดแม่น
1. เจตคติ(Atttitude)หมายถึงข้อใด?�
ก. การรับรู้พฤติกรรมในการสื่อสาร�
ข.การสร้างมนุษย์สัมพันธ์ในการแสดงออก�
ค. ความรู้สึกของบุคคลทั้งทางบวกและทางลบ ที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง�
ง. การสร้างสถานการณ์ แสดงออกให้บุคคลยอมรับ�
� � � � � � ตอบ� � �ค. ความรู้สึกของบุคคลทั้งทางบวกและทางลบ ที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง�
2. ข้อใดกล่าวถูกต้อง?�
� � � � � � ก. เจตคติเปลี่ยนแปลงไม่ได้� � � � � � � � � � � ��
ข.เจตคติเกิดจากความรู้สึกของบุคคลเฉพาะทางบวกเท่านั้น�
� � � � � � ค. เจตคติเริ่มเกิดขึ้นครั้งแรกกับวัยรุ่น� � � � � ��
ง. ไม่มีข้อถูก�
� � � � � � ตอบ� � �ง. ไม่มีถูกข้อถูก�
3. เจตคติเกิดได้ ต้องมีองค์ประกอบ 3 ประการคือ?�
ก.ด้านความคิด ด้านความรู้สึก ด้านพฤติกรรม�
� � � � � � ข. ด้านความคิด ด้านความรู้สึก ด้านพันธุกรรม�
� � � � � � ค. ด้านพันธุกรรม ด้านพฤติกรรม ด้านความรู้สึก�
ง. ไม่มีข้อใดถูก�
� � � � � � ตอบ� � �ก. ด้านความคิด ด้านความรู้สึก ด้านพฤติกรรม�
4. ข้อใดเป็นเจตคติจากการเลียนแบบ?�
� � � � � � ก. ประสบการณ์ความรู้สึก� � � � � � � � � � � � � � � � � � �ข. อารมณ์และสิ่งแวดล้อม�
� � � � � � ค.� เอาแบบอย่างจากพ่อแม่� � � � � � � � � � � � � � � � � ง. การรับรู้และสิ่งเร้า�
� � � � � � ตอบ� � �ค. เอาแบบอย่างจากพ่อแม่�
5. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง?�
� � � � � � ก. เจตคติเกิดจากการเรียนรู้� � � � � � � � � � � � � � � � � �ข. เจตคติเป็นสิ่งที่ซับซ้อน�
� � � � � � ค. เจตคติเกิดจากการเลียนแบบ� � � � � � � � � � � � � � �ง. ไม่มีคำตอบ�
� � � � � � ตอบ� � �ง. ไม่มีคำตอบ�
6. จากคำกล่าวที่ส่า”เจตคติเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้”อะไรคือสาเหตุที่ทำให้เจตคติของบุคคลเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว�
� � ที่สุด�
� � � � � � ก.พฤติกรรม� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ข. ความรู้สึก�
� � � � � � ค.ความคิด� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �ง.ไม่มีข้อถูก�
ตอบ� � �ค. ความคิด�
7. วิธีการที่ใช้วัดเจตคติของผู้เรียนที่เหมาะที่สุดคือข้อใด?�
ก. การสอบถาม� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �ข. การสังเกต�
� � � � � � ค. การตรวจผลงาน� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ง. ไม่มีข้อใดถูก�
� � � � � � ตอบ� � �ก. การสอบถาม�
8. เจตคติ คือ ความพร้อม โน้มเอียง ที่แสดงออกว่าชอบไม่ชอบเป็นคำกล่าวของใคร?�
� � � � � � ก. Hilgacd� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �ข. .Anastasi�
� � � � � � ค. Frederic� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ง. Good�
� � � � � � �ตอบ� � ข. Anastasi�
9. ประสบการณ์ที่ทำไห้พฤติกรรมเปลี่ยนเรียกว่าอะไร?�
� � � � � � ก. การระลึกได้� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ข. การทดสอบ�
� � � � � � ค. การสอน� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �ง. การเรียนรู้�
� � � � � � ตอบ� � �ง. การเรียนรู้�
10. ข้อใดหมายถึง เจตคติจากประสบการณ์รุนแรง?�
� � � � � � ก. กฎระเบียบของโรงเรียน�
� � � � � � ข.แม่ดุลูกที่ไม่ตั้งใจเรียน�
� � � � � � ค. เขียวเล่นคอมพิวเตอร์� � � � � � � � � � � � � ��
ง. แดงกินอาหารชนิดหนึ่ง และเกิดอาการแพ้อาหารอย่างรุนแรง�
ตอบ� � �ง. แดงกินอาหารชนิดหนึ่ง และเกิดอาการแพ้อาหารอย่างรุนแรง�
11. ข้อใดมีอิทธิพล ต่อการเกิดเจตคติ ต่อเด็กมากที่สุด?�
� � � � � � ก.อิทธิพลจากสื่อมวลชน� � � � � � � � � � � � � � � � � � � �ข. อิทธิพลจากการเลี้ยงดู�
� � � � � � ค.อิทธิพลจากกลุ่มต่างๆกลุ่มในโรงเรียน� � � � � � � � � �ง. อิทธิพลจากประสบการณ์ตรง�
� � � � � � ตอบ� � �ค. อิทธิพลจากกลุ่มต่างๆกลุ่มในโรงเรียน�
12. ข้อใดกล่าวถูกต้องมากที่สุด?�
� � � � � � ก. เจตคติของบุคคลเปลี่ยนแปลงได้เพียงครั้งเดียว�
� � � � � � ข. เจตคติอาจเปลี่ยนแปลงได้ แต่ไม่ได้หมายความว่าจะเปลี่ยนได้ในเวลาอันรวดเร็ว�
� � � � � � �ค. เจตคติ เกิดขึ้นจากความต้องการขั้นพื้นฐาน�
� � � � � � �ง. เจตคติ เกิดขึ้นจากประสบการณ์เป็นอันดับแรก�
� � � � � � ตอบ� � �ข. เจตคติอาจเปลี่ยนแปลงได้ แต่ไม่ได้หมายความว่าจะเปลี่ยนได้ในเวลาอันรวดเร็ว�
13. เราสามารถรู้พฤติกรรมที่บุคคลนั้นแสดงออกมาได้อย่างไร?�
� � � � � � ก. การสัมผัส� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �ข. การซักถาม�
� � � � � � ค. การสังเกต� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ง. การทดสอบ�
� � � � � � ตอบ� � �ค. การสังเกต�
14. เด็กเกิดเจตคติจากสื่อมวลชนข้อใดมากที่สุด?�
� � � � � � ก. วิทยุ� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ข. หนังสือพิมพ์�
� � � � � � ค. โทรทัศน์� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �ง. นิตยสาร�
� � � � � � ตอบ� � �ค. โทรทัศน์�
15. การวัดเจตคติที่นิยมกัน ได้แก่ การวัดของใคร?�
� � � � � � ก. Maslow� � � � � � � � � � �ข. Likert� � � � � � � � � � � � � � � � � � ค. Pavlova� � � � � � � � � � �ง. Skinner�
� � � � � � ตอบ� � �ข. Likert�

เก็งข้อสอบครูผู้ช่วยภาค ข สพฐ.56 มีข้อสอบเก่ากว่า 2,000 ข้อ�
เป็นแนวข้อสอบครูผู้ช่วย ภาค ข ที่ใช้ออกทั่วประเทศ ประกอบด้วยเนื้อหาที่จะออกดังนี้�
���ความรู้ความสามารถทั่วไป�
���สังคมคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน�
���นโยบายของรัฐทีเกี่ยวข้องกับการศึกษา�
���เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร�
���กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ�
���พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ�
���กฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา�
���กฎหมายว่าด้วยระเบียบราชการครุและบุคลากรทางการศึกษา�
���กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก�
���กฎหมายว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี�
���กฎกระทรวง กฎ ก.ค.ศ. ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงาน�
���ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง�
���ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา�
���หลักการศึกษา�
���หลักสูตรและการพัฒนาพัฒนาสูตร�
���การจัดกระบวนการเรียนรู้�
���จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว�
���สื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา�
���การวัดผลประเมินผลการศึกษา�
���ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพครู�
���เจตคติต่อวิชาชีพ�
���จรรยาบรรณวิชาชีพ�
���คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม�
���ความมีวินัยและการรักษาวินัย�
���ความเป็นพลเมืองดี�
���การปรับตัวและมนุษย์สัมพันธ์�
���การทำงานร่วมกับผู้อื่น�
���ความคิดสร้างสรรค์ต่อต่อวิชาชีพ�
���การจัดการความรู้�
���การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน


รายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊กที่นี่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ �โทร 087-0708815
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย �ในราคาเพียงชุดละ � 399 บาท�
ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ 399-
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ�
เลขที่บัญชี 402-654466-2 ธ.ไทยพาณิชย์�
สาขาเซ็นทรัลขอนแก่น ชื่อบัญชี ณัฐพล จูมศิลป์ � ออมทรัพย์�
โอนเงินแล้วแจ้งที่ �nas_za.za@hotmail.com
nasza2534 21 ก.พ. 2556 เวลา 18:29 น. 0 7,941
usericon

แจกแนวข้อสอบครูผู้ช่วย 2556 ใหม่ล่าสุดติวสุดแม่น
ทดสอบ
ความคิดเห็นที่ #1 nasza2534 24 ก.พ. 2556 เวลา 00:15 น. 110.77.xxx.xx
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^