LASTEST NEWS

01 ต.ค. 2563(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปีพ.ศ.2563 ทุกจังหวัดทั่วประเทศ 01 ต.ค. 2563กศจ.กาฬสินธุ์ ประกาศผลการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปีพ.ศ.2563 (เช็กการขึ้นบัญชีครูผู้ช่วยได้ที่นี่) 01 ต.ค. 2563กศจ.ฉะเชิงเทรา ประกาศผลการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปีพ.ศ.2563 (เช็กการขึ้นบัญชีครูผู้ช่วยได้ที่นี่) 01 ต.ค. 2563ประกาศแล้ว! สอบแข่งขันข้าราชการ พนก.ท้องถิ่น ให้ใช้หนังสือรับรองผลการสอบผ่าน ภาค ก ของ ก.พ. 30 ก.ย. 2563โรงเรียนวัดชัยมงคล รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 1 อัตรา (มีบ้านพักครูให้) สมัคร 1-7 ต.ค.2563 30 ก.ย. 2563กศจ.ชุมพร ประกาศผลการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปีพ.ศ.2563 (เช็กการขึ้นบัญชีครูผู้ช่วยได้ที่นี่) 30 ก.ย. 2563กศจ.ชัยนาท ประกาศผลการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปีพ.ศ.2563 (เช็กการขึ้นบัญชีครูผู้ช่วยได้ที่นี่) 30 ก.ย. 2563กศจ.ชลบุรี ประกาศผลการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปีพ.ศ.2563 (เช็กการขึ้นบัญชีครูผู้ช่วยได้ที่นี่) 30 ก.ย. 2563โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบํารุงที่ 87 รับสมัครผู้ช่วยครูผู้สอนนักเรียน สมัครบัดนี้-15 ต.ค.2563 30 ก.ย. 2563(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 ทุกจังหวัด ทุกกศจ.ทั่วประเทศ

แจกแนวข้อสอบครูผู้ช่วย 2556 ใหม่ล่าสุดติวสุดแม่น

usericon

แจกแนวข้อสอบครูผู้ช่วย 2556 ใหม่ล่าสุดติวสุดแม่น
1. เจตคติ(Atttitude)หมายถึงข้อใด?�
ก. การรับรู้พฤติกรรมในการสื่อสาร�
ข.การสร้างมนุษย์สัมพันธ์ในการแสดงออก�
ค. ความรู้สึกของบุคคลทั้งทางบวกและทางลบ ที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง�
ง. การสร้างสถานการณ์ แสดงออกให้บุคคลยอมรับ�
� � � � � � ตอบ� � �ค. ความรู้สึกของบุคคลทั้งทางบวกและทางลบ ที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง�
2. ข้อใดกล่าวถูกต้อง?�
� � � � � � ก. เจตคติเปลี่ยนแปลงไม่ได้� � � � � � � � � � � ��
ข.เจตคติเกิดจากความรู้สึกของบุคคลเฉพาะทางบวกเท่านั้น�
� � � � � � ค. เจตคติเริ่มเกิดขึ้นครั้งแรกกับวัยรุ่น� � � � � ��
ง. ไม่มีข้อถูก�
� � � � � � ตอบ� � �ง. ไม่มีถูกข้อถูก�
3. เจตคติเกิดได้ ต้องมีองค์ประกอบ 3 ประการคือ?�
ก.ด้านความคิด ด้านความรู้สึก ด้านพฤติกรรม�
� � � � � � ข. ด้านความคิด ด้านความรู้สึก ด้านพันธุกรรม�
� � � � � � ค. ด้านพันธุกรรม ด้านพฤติกรรม ด้านความรู้สึก�
ง. ไม่มีข้อใดถูก�
� � � � � � ตอบ� � �ก. ด้านความคิด ด้านความรู้สึก ด้านพฤติกรรม�
4. ข้อใดเป็นเจตคติจากการเลียนแบบ?�
� � � � � � ก. ประสบการณ์ความรู้สึก� � � � � � � � � � � � � � � � � � �ข. อารมณ์และสิ่งแวดล้อม�
� � � � � � ค.� เอาแบบอย่างจากพ่อแม่� � � � � � � � � � � � � � � � � ง. การรับรู้และสิ่งเร้า�
� � � � � � ตอบ� � �ค. เอาแบบอย่างจากพ่อแม่�
5. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง?�
� � � � � � ก. เจตคติเกิดจากการเรียนรู้� � � � � � � � � � � � � � � � � �ข. เจตคติเป็นสิ่งที่ซับซ้อน�
� � � � � � ค. เจตคติเกิดจากการเลียนแบบ� � � � � � � � � � � � � � �ง. ไม่มีคำตอบ�
� � � � � � ตอบ� � �ง. ไม่มีคำตอบ�
6. จากคำกล่าวที่ส่า”เจตคติเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้”อะไรคือสาเหตุที่ทำให้เจตคติของบุคคลเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว�
� � ที่สุด�
� � � � � � ก.พฤติกรรม� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ข. ความรู้สึก�
� � � � � � ค.ความคิด� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �ง.ไม่มีข้อถูก�
ตอบ� � �ค. ความคิด�
7. วิธีการที่ใช้วัดเจตคติของผู้เรียนที่เหมาะที่สุดคือข้อใด?�
ก. การสอบถาม� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �ข. การสังเกต�
� � � � � � ค. การตรวจผลงาน� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ง. ไม่มีข้อใดถูก�
� � � � � � ตอบ� � �ก. การสอบถาม�
8. เจตคติ คือ ความพร้อม โน้มเอียง ที่แสดงออกว่าชอบไม่ชอบเป็นคำกล่าวของใคร?�
� � � � � � ก. Hilgacd� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �ข. .Anastasi�
� � � � � � ค. Frederic� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ง. Good�
� � � � � � �ตอบ� � ข. Anastasi�
9. ประสบการณ์ที่ทำไห้พฤติกรรมเปลี่ยนเรียกว่าอะไร?�
� � � � � � ก. การระลึกได้� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ข. การทดสอบ�
� � � � � � ค. การสอน� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �ง. การเรียนรู้�
� � � � � � ตอบ� � �ง. การเรียนรู้�
10. ข้อใดหมายถึง เจตคติจากประสบการณ์รุนแรง?�
� � � � � � ก. กฎระเบียบของโรงเรียน�
� � � � � � ข.แม่ดุลูกที่ไม่ตั้งใจเรียน�
� � � � � � ค. เขียวเล่นคอมพิวเตอร์� � � � � � � � � � � � � ��
ง. แดงกินอาหารชนิดหนึ่ง และเกิดอาการแพ้อาหารอย่างรุนแรง�
ตอบ� � �ง. แดงกินอาหารชนิดหนึ่ง และเกิดอาการแพ้อาหารอย่างรุนแรง�
11. ข้อใดมีอิทธิพล ต่อการเกิดเจตคติ ต่อเด็กมากที่สุด?�
� � � � � � ก.อิทธิพลจากสื่อมวลชน� � � � � � � � � � � � � � � � � � � �ข. อิทธิพลจากการเลี้ยงดู�
� � � � � � ค.อิทธิพลจากกลุ่มต่างๆกลุ่มในโรงเรียน� � � � � � � � � �ง. อิทธิพลจากประสบการณ์ตรง�
� � � � � � ตอบ� � �ค. อิทธิพลจากกลุ่มต่างๆกลุ่มในโรงเรียน�
12. ข้อใดกล่าวถูกต้องมากที่สุด?�
� � � � � � ก. เจตคติของบุคคลเปลี่ยนแปลงได้เพียงครั้งเดียว�
� � � � � � ข. เจตคติอาจเปลี่ยนแปลงได้ แต่ไม่ได้หมายความว่าจะเปลี่ยนได้ในเวลาอันรวดเร็ว�
� � � � � � �ค. เจตคติ เกิดขึ้นจากความต้องการขั้นพื้นฐาน�
� � � � � � �ง. เจตคติ เกิดขึ้นจากประสบการณ์เป็นอันดับแรก�
� � � � � � ตอบ� � �ข. เจตคติอาจเปลี่ยนแปลงได้ แต่ไม่ได้หมายความว่าจะเปลี่ยนได้ในเวลาอันรวดเร็ว�
13. เราสามารถรู้พฤติกรรมที่บุคคลนั้นแสดงออกมาได้อย่างไร?�
� � � � � � ก. การสัมผัส� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �ข. การซักถาม�
� � � � � � ค. การสังเกต� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ง. การทดสอบ�
� � � � � � ตอบ� � �ค. การสังเกต�
14. เด็กเกิดเจตคติจากสื่อมวลชนข้อใดมากที่สุด?�
� � � � � � ก. วิทยุ� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ข. หนังสือพิมพ์�
� � � � � � ค. โทรทัศน์� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �ง. นิตยสาร�
� � � � � � ตอบ� � �ค. โทรทัศน์�
15. การวัดเจตคติที่นิยมกัน ได้แก่ การวัดของใคร?�
� � � � � � ก. Maslow� � � � � � � � � � �ข. Likert� � � � � � � � � � � � � � � � � � ค. Pavlova� � � � � � � � � � �ง. Skinner�
� � � � � � ตอบ� � �ข. Likert�

เก็งข้อสอบครูผู้ช่วยภาค ข สพฐ.56 มีข้อสอบเก่ากว่า 2,000 ข้อ�
เป็นแนวข้อสอบครูผู้ช่วย ภาค ข ที่ใช้ออกทั่วประเทศ ประกอบด้วยเนื้อหาที่จะออกดังนี้�
���ความรู้ความสามารถทั่วไป�
���สังคมคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน�
���นโยบายของรัฐทีเกี่ยวข้องกับการศึกษา�
���เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร�
���กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ�
���พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ�
���กฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา�
���กฎหมายว่าด้วยระเบียบราชการครุและบุคลากรทางการศึกษา�
���กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก�
���กฎหมายว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี�
���กฎกระทรวง กฎ ก.ค.ศ. ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงาน�
���ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง�
���ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา�
���หลักการศึกษา�
���หลักสูตรและการพัฒนาพัฒนาสูตร�
���การจัดกระบวนการเรียนรู้�
���จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว�
���สื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา�
���การวัดผลประเมินผลการศึกษา�
���ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพครู�
���เจตคติต่อวิชาชีพ�
���จรรยาบรรณวิชาชีพ�
���คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม�
���ความมีวินัยและการรักษาวินัย�
���ความเป็นพลเมืองดี�
���การปรับตัวและมนุษย์สัมพันธ์�
���การทำงานร่วมกับผู้อื่น�
���ความคิดสร้างสรรค์ต่อต่อวิชาชีพ�
���การจัดการความรู้�
���การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน


รายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊กที่นี่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ �โทร 087-0708815
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย �ในราคาเพียงชุดละ � 399 บาท�
ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ 399-
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ�
เลขที่บัญชี 402-654466-2 ธ.ไทยพาณิชย์�
สาขาเซ็นทรัลขอนแก่น ชื่อบัญชี ณัฐพล จูมศิลป์ � ออมทรัพย์�
โอนเงินแล้วแจ้งที่ �nas_za.za@hotmail.com
nasza2534 21 ก.พ. 2556 เวลา 18:29 น. 0 7,856
usericon

แจกแนวข้อสอบครูผู้ช่วย 2556 ใหม่ล่าสุดติวสุดแม่น
ทดสอบ
ความคิดเห็นที่ #1 nasza2534 24 ก.พ. 2556 เวลา 00:15 น. 110.77.xxx.xx
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^