LASTEST NEWS

24 ก.ย. 2563สพฐ.แจ้งโอนจัดสรรฯ ค่าจ้างครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤตและค่าจ้างธุรการฯ เพิ่มเติม 24 ก.ย. 2563(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปีพ.ศ.2563 ทุกจังหวัดทั่วประเทศ 24 ก.ย. 2563กศจ.น่าน ประกาศผลการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปีพ.ศ.2563 (เช็กการขึ้นบัญชีครูผู้ช่วยได้ที่นี่) 24 ก.ย. 2563กศจ.พังงา ประกาศผลการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปีพ.ศ.2563 (เช็กการขึ้นบัญชีครูผู้ช่วยได้ ที่นี่) 24 ก.ย. 2563สำนักงาน กศน. ออกหนังสือ ด่วนที่สุด! เรื่อง การเกลี่ยอัตรากำลังพนักงานราชการ 24 ก.ย. 2563กศจ.บึงกาฬ ประกาศผลการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปีพ.ศ.2563 24 ก.ย. 2563กศจ.ระยอง ประกาศผลการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปีพ.ศ.2563 24 ก.ย. 2563กศจ.ระยอง ประกาศแก้ไขตำแหน่งว่าง ของผู้สอบขึ้นบัญชีแข่งขันได้ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปีพ.ศ.2563 24 ก.ย. 2563กศจ.ตาก ประกาศผลการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปีพ.ศ.2563 23 ก.ย. 2563โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รับสมัครครูผู้สอน 8 อัตรา เงินเดือน 15,050 - 15,800 บาท

แผนการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาเพื่อพัฒนาพฤติกรรมทางสังคมด้านความร่ว

usericon

แผนการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาเพื่อพัฒนาพฤติกรรมทางสังคมด้านความร่ว
แผนการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาเพื่อพัฒนาพฤติกรรมทางสังคมด้านความร่วมมือ ชั้นอนุบาลปีที่ 2 สาระการเรียนรู้ ธรรมชาติรอบตัวเด็ก หน่วย สัตว์ที่น่ารัก
กิจกรรมที่ 1 เกมจับคู่ภาพสัตว์ที่น่ารัก
แผนที่ 1 สัปดาห์ที่ 5 สอนวันที่ 11 มิถุนายน 2555 เวลา 14.40 - 15.00 ( 20 นาที )
..........................................................................................................
สาระสำคัญ เกมจับคู่ภาพสัตว์ที่เหมือนกัน เป็นเกมที่เด็กเล่นร่วมกันเป็นการช่วยพัฒนาพฤติกรรมทางสังคมด้านการร่วมมือ ได้แก่การช่วยเหลือเอื้อเฟื้อ ความรับผิดชอบ การยอมรับและการเป็น ผู้นำผู้ตาม
จุดประสงค์การเรียนรู้
    1. ช่วยเหลือเอื้อเฟื้อแบ่งปันกับผู้อื่นได้
    2. มีความรับผิดชอบในการเก็บเกมเข้าที่หลังจากเล่นเสร็จได้
    3. ยอมรับข้อตกลงและปฏิบัติตามข้อตกลงได้
    4. ปฏิบัติตนเป็นผู้นำผู้ตามที่ดีได้
สาระการเรียนรู้
    สาระที่ควรเรียนรู้
        การเล่นเกมจับคู่ภาพสัตว์ที่เหมือนกัน
    ประสบการณ์สำคัญ
        ส่งเสริมพัฒนาด้านร่างกาย
            - การเคลื่อนไหวอยู่กับที่และการเคลื่อนที่
         ส่งเสริมพัฒนาด้านอารมณ์จิตใจ
            - การแสดงออกอย่างสนุกสนาน
         ส่งเสริมพัฒนาด้านสังคม
- การเล่นและทำงานร่วมกับผู้อื่น
- การมีโอกาสได้รับรู้ความรู้สึก ความสนใจและความต้องการของตนเองและผู้อื่น
- การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเคารพความคิดของผู้อื่น
         ส่งเสริมพัฒนาด้านสติปัญญา
            - การสำรวจอธิบายความเหมือน ความต่างของสิ่งต่าง ๆ
- การจับคู่หนึ่งต่อหนึ่ง


กิจกรรมการเรียนรู้
    ขั้นนำ
    1. เด็กและครูร่วมกันร้องเพลง เป็ด พร้อมทั้งทำท่าทางประกอบตามจินตนาการ เมื่อเพลงจับให้เด็กจับกลุ่ม 5-6 คน
เพลง เป็ดเดิน
( ไม่ทราบนามผู้แต่ง )
ยามเมื่อเป็ดมันเดิน         มองแล้วไม่น่าดูเลย
จำไว้เถิดเพื่อนเอ๋ย        จงอย่าเดินเหมือนเป็ด
    ขั้นดำเนินกิจกรรม
    2. เด็กและครูร่วมกันกำหนดข้อตกลงในการปฏิบัติกิจกรรมดังนี้
    - เด็กแต่ละกลุ่มเลือกผู้นำ 1 คนโดยการยกมือ ผู้ที่มีผู้ยกมือให้ได้มากกว่าจะได้รับเลือกเป็นผู้นำ
        - ให้หัวหน้ากลุ่มที่เลือกได้ มารับกล่องเกมจากครูนำเกมไปแจกเพื่อนคนละ เท่า ๆ กัน
- ทุกคนต้องปฏิบัติตนเป็นผู้นำผู้ตามที่ดี
        - ในการเล่นเกมเด็กต้องช่วยเหลือเอื้อเฟื้อแบ่งปันซึ่งกันและกัน
        - ในขณะเล่นเกมต้องรอคอยเล่นตามลำดับก่อนหลัง และต้องไม่แย่งกันเล่น
- เมื่อเล่นเสร็จหรือหมดเวลาเด็กต้องร่วมกันเก็บเกมเข้าที่ให้เรียบร้อย
3. เมื่อเด็กเข้าใจข้อตกลงแล้ว แนะกติกาในการเล่นเกม และสาธิตวิธีเล่นเกมจับคู่ภาพสัตว์ที่เหมือนกัน ดังนี้
        - ผู้นำแต่ละกลุ่มออกมารับเกมจับคู่ภาพสัตว์ที่เหมือนกัน จากครูแล้วนำบัตรภาพออกมาวางบนพื้น    
- แนะนำให้เด็กรู้จักภาพและสังเกตภาพสัตว์ที่เหมือนกันและต่างกันทีละภาพ
- เด็กคนที่ 1 นำภาพที่เหมือนกันวางเรียงกันเป็นคู่ ๆ คนที่ 2 , 3 , 4 , 5,6 นำภาพที่เหมือนกันวางเรียงกันเป็นคู่ ๆ โดยเรียงตามลำดับโดยวนไปทางขวามือ จนกว่าจะครบทุกคน
    4. เด็กเล่นเกมจับคู่ภาพสัตว์ที่เหมือนกัน สลับกับเกมที่เคยเล่นมาแล้ว โดยหมุนเวียนกันเล่นเกมชุดใหม่จนครบทุกคน ซึ่งครูต้องดูแลเน้นย้ำให้เด็กช่วยกันเกมเข้ากล่องให้เรียบร้อยทุกครั้งก่อนจะหมุนเวียนกันเล่นเกมชุดใหม่
    5. ขณะที่เด็กเล่นเกมครูควรดูแลเด็กอย่างใกล้ชิดคอยให้คำแนะนำและกระตุ้น ให้กำลังใจเมื่อเด็กเกิดพฤติกรรมทางสังคมด้านการร่วมมือ ได้แก่การช่วยเหลือเอื้อเฟื้อ ความรับผิดชอบ การยอมรับและการเป็น ผู้นำผู้ตาม หรือให้ผู้นำดูแลแนะนำให้เพื่อนในกลุ่มเล่นตามข้อตกลง ส่งเสริมให้เด็กเก่งหรือผู้นำคอยแนะนำช่วยเหลือเมื่อเพื่อนมีปัญหาในการเล่น
    6. ให้เด็กมีส่วนร่วมในตัดสินว่าเพื่อนต่อภาพถูกหรือไม่ โดยการสลับกันตรวจความถูกต้อง
    7. เมื่อเล่นเสร็จ เด็กเก็บของเข้าที่ให้เรียบร้อย
    ขั้นสรุป
    8. เด็กและครูร่วมกันสรุปผลสำเร็จของการเล่นเกมร่วมกันปัญหาและวิธีแก้ไข้ที่เกิดจากการเล่นเกมร่วมกัน
สื่อ / แหล่งเรียนรู้
1. เพลงเป็ด
2. เกมจับคู่ภาพสัตว์ที่เหมือนกัน
3. เกมการศึกษาที่เคยเล่นมาแล้ว
การประเมินพัฒนาการ    
วิธีประเมิน     การสังเกตพฤติกรรมของเด็กตามจุดประสงค์การเรียนรู้
เครื่องมือ     แบบบันทึกพฤติกรรมแนบท้ายแผน
สิ่งที่ต้องการวัด
    1. การช่วยเหลือเอื้อเฟื้อแบ่งปันกับผู้อื่น
    2. การมีความรับผิดชอบในการเก็บเกมเข้าที่หลังจากเล่นเสร็จ
    3. การยอมรับข้อตกลงและปฏิบัติตามข้อตกลง
    4. การปฏิบัติตนเป็นผู้นำผู้ตามที่ดี
    


รายละเอียดเกณฑ์การประเมินพฤติกรรม
รายการ
    เกณฑ์การสังเกตพฤติกรรม
การช่วยเหลือเอื้อเฟื้อแบ่งปันกับผู้อื่น    ระดับคุณภาพ 3 แบ่งอุปกรณ์ให้เพื่อนด้วยความเต็มใจโดยไม่ต้องให้เพื่อนขอร้อง
    ระดับคุณภาพ 2 แบ่งอุปกรณ์ให้เพื่อนโดยที่เพื่อนและครูต้องขอร้อง
    ระดับคุณภาพ 1 ปฏิเสธหรือไม่สนใจเมื่อเพื่อนร้องขอให้แบ่งอุปกรณ์
กิจกรรม
การมีความรับผิดชอบในการเก็บเกมเข้าที่หลังจากเล่นเสร็จ    ระดับคุณภาพ 3 เก็บของหรืออุปกรณ์เข้าที่ทันทีเมื่อใช้เสร็จได้หลังปฏิบัติกิจกรรมทุกครั้ง
    ระดับคุณภาพ 2 เก็บของเข้าที่ได้หลังปฏิบัติกิจกรรม แต่ต้องเตือนเป็นบางครั้ง
    ระดับคุณภาพ 1 ไม่เก็บของเข้าที่หลังปฏิบัติกิจกรรม ต้องเตือนทุกครั้ง

การยอมรับข้อตกลงและปฏิบัติตามข้อตกลง    ระดับคุณภาพ 3 ยอมรับและปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ กติกาอย่างถูกต้องด้วยความเต็มใจ    ระดับคุณภาพ 2 ยอมรับและปฏิบัติตนตามกฎกติกาได้ถูกต้องแต่ต้องกระตุ้นเตือนให้ปฏิบัติ    ระดับคุณภาพ 1 ไม่ ยอมรับและไม่ปฏิบัติตนตามกฎกติกาต้องกระตุ้นเตือนตลอดกิจกรรม
การปฏิบัติตนเป็นผู้นำผู้ตามที่ดี    ระดับคุณภาพ 3 ปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับเพื่อนและเป็นผู้นำผู้ตามได้    ระดับคุณภาพ 2 ปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับเพื่อนได้ปฏิบัติเป็นผู้นำผู้ตามได้เป็นส่วนใหญ่แต่ต้องกระตุ้นเตือนเป็นบางครั้ง    ระดับคุณภาพ 1 ปฏิบัติกิจกรรมคนเดียวเป็นส่วนใหญ่ไม่ยอมปฏิบัติเป็นผู้นำผู้ตามแบบสังเกตพฤติกรรมการพัฒนาทางสังคม
เลขที่    ชื่อ-สกุล    การช่วยเหลือเอื้อเฟื้อแบ่งปัน
    ความรับผิดชอบ    การยอมรับปฏิบัติตามข้อตกลง    การปฏิบัติตนเป็นผู้นำผู้ตาม    รวม    เฉลี่ย
    สรุป
        3    3    3    3    12        
1    เด็กชายคงกระพัน ไชยอุ่ย    3    3    1    2    11    2.75    ดี
2    เด็กชายประสิทธิ์ ชัยรังษี    1    2    2    1    6    1.5    ปรับปรุง
3    เด็กชายนวพล พันธ์แสนกอ    1    1    2    1    5    1.25    ปรับปรุง
4    เด็กชายรัชชานนท์ ซีย่าง    1    2    1    2    6    1.5    ปรับปรุง
5    เด็กชายวสันต์ แซ่เฉิง    2    1    3    2    8    2    พอใช้
6    เด็กชายสาม ลุงวิ    2    3    2    1    8    2    พอใช้
7    เด็กชายเหล่าเอ้อ แซ่หย่าง    2    2    2    2    8    2    พอใช้
8    เด็กชายอัครพงษ์ ใจเรือน    1    1    2    2    6    1.5    ปรับปรุง
9    เด็กชายธนัช ลุงมู    1    2    1    2    6    1.5    ปรับปรุง
10    เด็กหญิงกมลวรรณ ลุงจอ    2    2    2    2    8    2    พอใช้
11    เด็กหญิงชนาภา แซ่หล่อ    2    2    1    2    7    1.75    พอใช้
12    เด็กหญิงณัฐณิชา เทียมทัน    1    1    1    1    4    1    ปรับปรุง
13    เด็กหญิงถิรดา แซ่หย่าง    2    3    2    3    10    2.5    ดี
41.    เด็กหญิงนิติยา ลุงซอย    1    2    1    2    6    1.5    ปรับปรุง
15.    เด็กหญิงพัชฌา ใจปวน    1    1    2    2    6    1.5    ปรับปรุง
16.    เด็กหญิงพัชรินทร์ น้ำหอม    2    2    1    2    7    1.75    พอใช้
17.    เด็กหญิงภัทรธิดา อุตสหพันธ์    1    1    2    1    5    1.25    ปรับปรุง
18.    เด็กหญิงภัทรนันท์ ไชยวรรณ    2    2    2    1    7    1.75    พอใช้
19.    เด็กหญิงมนัสนันท์ เรือนยา    2    1    1    2    6    1.5    ปรับปรุง
20.    เด็กหญิงอาทิตยา จักกอ    1    2    3    2    8    2    พอใช้
21.    เด็กหญิงนวลดา ลุงซอย    3    1    2    1    7    1.75    พอใช้
22.    เด็กหญิงศิริรัตน์ วุฒิธรรม    2    1    2    2    7    1.75    พอใช้
23.    เด็กหญิงพรรณวรท วงค์ตา    2    1    2    2    7    1.75    พอใช้
รวม    38    39    40    40    
เฉลี่ย    1.65    1.70    1.74    1.74    
ร้อยละ    55.07    57.97    57.97    56.88    
สรุปพัฒนาทางสังคม     1.71    56.88
เกณฑ์การประเมิน
ระดับคุณภาพ 1 ปรับปรุง คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.00-1.49 ผลสรุปไม่ผ่าน
ระดับคุณภาพ 2 พอใช้ คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.50-2.49 ผลสรุปผ่าน
ระดับคุณภาพ 3 ดี คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.50-3.00 ผลสรุปผ่าน
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของหัวหน้าสถานศึกษา
……………………………………………………………………………………………….
ลงชื่อ……………………………
( นายบุญเลื่อน แสงอรุณ )
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งนก
บันทึกผลหลังการจัดกิจกรรม
    ผลการประเมินพัฒนาการรายบุคคล พบว่า
การช่วยเหลือเอื้อเฟื้อแบ่งปันกับผู้อื่น เด็กสามารถปฏิบัติได้ในระดับดี 2 คน คิดเป็นร้อยละ 8.70 ระดับพอใช้ 11 คน คิดเป็นร้อยละ 47.83 ระดับปรับปรุง 10 คน คิดเป็นร้อยละ 43.48 สรุปผลการประเมินรายพฤติกรรมในภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 1.73 อยู่ในระดับพอใช้
    การมีความรับผิดชอบในการเก็บเกมเข้าที่หลังจากเล่นเสร็จ เด็กสามารถปฏิบัติได้ในระดับดี 3 คน คิดเป็นร้อยละ 13.04 ระดับพอใช้ 10 คน คิดเป็นร้อยละ 43.48 ระดับปรับปรุง 10 คน คิดเป็นร้อยละ 43.48 สรุปผลการประเมินรายพฤติกรรมในภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 1.74 อยู่ในระดับพอใช้
    การยอมรับข้อตกลงและปฏิบัติตามข้อตกลง เด็กสามารถปฏิบัติได้ในระดับ 2 คน คิดเป็นร้อยละ 8.70 ระดับพอใช้ 8 คน คิดเป็นร้อยละ 34.78 ระดับปรับปรุง 13 คน คิดเป็นร้อยละ 56.52 สรุปผล การประเมินรายพฤติกรรมในภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 1.74 อยู่ในระดับพอใช้
    การปฏิบัติตนเป็นผู้นำผู้ตามที่ดี เด็กสามารถปฏิบัติได้ในระดับดี - คน คิดเป็นร้อยละ - ระดับพอใช้ 16 คน คิดเป็นร้อยละ 69.56 ระดับปรับปรุง 7 คน คิดเป็นร้อยละ 30.43 สรุปผลการประเมินรายพฤติกรรมในภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 1.70 อยู่ในระดับพอใช้
ปัญหาและอุปสรรค
    เด็กร้อยละ43.48 ไม่ให้ความช่วยเหลือผู้อื่น ไม่มีการแบ่งปันของเล่น ให้กับผู้อื่นต้องกระตุ้นเตือนตลอดกิจกรรม เด็กร้อยละ 43.48 ไม่เก็บของเข้าที่หลังปฏิบัติกิจกรรม ต้องเตือนทุกครั้งไม่ เด็กร้อยละ 56.52 ไม่ยอมรับและไม่ปฏิบัติตนตามกฎกติกาต้องกระตุ้นเตือนตลอดกิจกรรมเด็กร้อยละ 30.43ปฏิบัติกิจกรรมคนเดียวเป็นส่วนใหญ่ไม่ยอมปฏิบัติเป็นผู้นำผู้ตาม
ข้อเสนอแนะสำหรับการสอนครั้งต่อไป
    ครูควรดูแลเด็กอย่างใกล้ชิดคอยให้คำแนะนำและกระตุ้น ให้กำลังใจเมื่อเด็กเกิดพฤติกรรมทางด้านสังคม และทบทวนข้อตกลงทุครั้งก่อนปฏิบัติกิจกรรม

ลงชื่อ……………………….
(นางปานจันทร์ อุปนันท์ )
ภาคผนวก
เกมจับคู่ภาพสัตว์ที่เหมือนกัน

]


            


            


    


            

PangJan70 29 ม.ค. 2557 เวลา 15:59 น. 0 667
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^