LASTEST NEWS

24 ต.ค. 2563กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดสอบพนักงานราชการ วุฒิป.ตรีทุกสาขา เงินเดือน 18,000.-บาท (ไม่ต้องผ่านภาค ก.) 24 ต.ค. 2563ครูผู้ช่วย กทม. หากบรรจุแล้ว ต้องเป็นข้าราชการครู กทม. ไม่น้อยกว่า 8 ปี จึงขอโอนไปรับราชการสังกัดอื่นได้ 24 ต.ค. 2563สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประกาศรับสมัครพนักงานราชการครู 15 อัตรา (หลายจังหวัด) 24 ต.ค. 2563โรงเรียนจิตพิมล รับสมัครครูผู้สอน 2 อัตรา สมัครบัดนี้เป็นต้นไป 23 ต.ค. 2563(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 ทุกจังหวัด ทุกกศจ.ทั่วประเทศ 23 ต.ค. 2563กศจ.พระนครศรีอยุธยา ประกาศผลย้ายครู รอบ 2 ปีพ.ศ.2563 23 ต.ค. 2563มหาวิทยาลัยนเรศวร ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 7 อัตรา สมัคร 26 ต.ค.-3 พ.ย.63 23 ต.ค. 2563กศจ.ลพบุรี เรียกบรรจุครูผู้ช่วย รอบ2 จำนวน 148 อัตรา - รายงานตัว 30 ต.ค.2563 23 ต.ค. 2563โรงเรียนวัดใต้บ้านบ่อ รับสมัครครูอัตราจ้าง เงินเดือน 12,000.-บาท สมัคร 22-28 ตุลาคม 2563 ไม่เว้นวันหยุดราชการ 22 ต.ค. 2563ที่ ศธ 04009/ว6264 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นกรณีพิเศษ

สมาชิกใหม่ แนะนำตัวที่นี่เลยครับ

usericon

สมาชิกใหม่ แนะนำตัวที่นี่เลยครับ
 สมัครสมาชิกแล้ว เข้ามารายงานตัวครับผม 
03 พ.ค. 2554 เวลา 11:17 น. 0 14,449
usericon

[blockquote] อ้างถึง สมาชิกใหม่ แนะนำตัวที่นี่เลยครับ[hr] สมัครสมาชิกแล้ว เข้ามารายงานตัวครับผม [/blockquote]สวัสดีครับ ครูตราดครับ สพป อยากย้ายเข้ามัธยม ที่ใหนก็ได้ ีใครอยากย้ายมาประถมบ้างครับ
ความคิดเห็นที่ #1 jongwi 22 ธ.ค. 2557 เวลา 15:52 น. 182.52.xxx.xxx
usericon

สวัสดีค่ะ เว็บนี้มีประโยชน์มาก รายงานตัวด้วยคน รุ้งค่ะ
ความคิดเห็นที่ #2 Prattanee17 27 พ.ย. 2557 เวลา 14:41 น. 203.172.xxx.xxx
usericon

บทคัดย่อ รายงานโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านสำหรับผู้เรียนโรงเรียนบ้านหนองแปก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
ความคิดเห็นที่ #3 tasneeboss 21 ต.ค. 2557 เวลา 13:53 น. 49.230.xxx.xx
usericon

สวัสดีคะ
ความคิดเห็นที่ #4 14 ต.ค. 2557 เวลา 13:08 น. 27.145.xxx.xx
usericon

:em18:สวัสดีครับ สมาชิกใหม่ครับ แนะนำตัวด้วยครับ กฤษณะ ครับ
ความคิดเห็นที่ #5 Moohamber 03 ต.ค. 2557 เวลา 23:16 น. 202.143.xxx.xx
usericon

ชื่อเรื่อง                    การพัฒนาชุดแบบฝึกทักษะแบบร่วมมือกันเรียนรู้(Cooperative Learning)
                    วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ผู้วิจัย                    นางสาวณัฐพร ดำรงชาติ
ที่ทำงาน         โรงเรียนคอนสวรรค์ ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์
         จังหวัดชัยภูมิ 36140

บทคัดย่อ

        การดำเนินงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อพัฒนาชุดแบบฝึกทักษะแบบร่วมมือ
กันเรียนรู้ (Cooperative Learning) วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 ขึ้นไป (2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือกันเรียนรู้ (Cooperative Learning)
วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน
(3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนด้วยชุดแบบฝึกทักษะแบบร่วมมือกันเรียนรู้ (Cooperative Learning) วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ประชากร ที่ใช้ในการดำเนินงานในครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนคอนสวรรค์
ปีการศึกษา 2555 จำนวน 192 คน ปีการศึกษา 2556 จำนวน 189 คน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนคอนสวรรค์ ปีการศึกษา 2556 จำนวน 33 คน ซึ่งผู้วิจัยได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับมอบหมายให้สอน เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินงาน ได้แก่ (1) ชุดแบบฝึกทักษะแบบร่วมมือกันเรียนรู้ (Cooperative Learning) เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (3) แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการเรียนรู้โดยใช้ชุดแบบฝึกทักษะแบบร่วมมือกันเรียนรู้(Cooperative Learning) เรื่อง ระบบ
จำนวนเต็ม วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการทดสอบค่าสถิติ t-test
แบบ Dependent
        ผลการศึกษาพบว่า ผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อชุดแบบฝึกทักษะ
แบบร่วมมือกันเรียนรู้ (Cooperative Learning) เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม วิชาคณิตศาสตร์ ทั้ง 6 ชุด
อยู่ในระดับที่เหมาะสมมากที่สุดทุกด้าน ประสิทธิภาพของชุดแบบฝึกทักษะแบบร่วมมือกันเรียนรู้ (Cooperative Learning) เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม วิชาคณิตศาสตร์ ทั้ง 6 ชุด มีประสิทธิภาพ คือ

ชุดที่ 1 เรื่อง จำนวนเต็ม มีประสิทธิภาพ 77.63/76.16 ชุดที่ 2 เรื่อง การบวกจำนวนเต็ม
มีประสิทธิภาพ 77.97/76.36 ชุดที่ 3 เรื่อง การลบจำนวนเต็ม มีประสิทธิภาพ 78.87/76.36
ชุดที่ 4 เรื่อง การคูณจำนวนเต็ม มีประสิทธิภาพ 80.00/76.96 ชุดที่ 5 เรื่อง การหารจำนวนเต็ม มีประสิทธิภาพ 80.40/76.96 ชุดที่ 6 เรื่อง สมบัติของจำนวนเต็ม มีประสิทธิภาพ 76.96/76.56และเฉลี่ยทั้ง 6 ชุด มีประสิทธิภาพ 78.64/76.56 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ และคะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดแบบฝึกทักษะแบบร่วมมือกันเรียนรู้ (Cooperative Learning) หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
และความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดแบบฝึกทักษะแบบร่วมมือกันเรียนรู้ (Cooperative Learning) โดยภาพรวมผู้เรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด

ความคิดเห็นที่ #6 krujieab 28 ก.ย. 2557 เวลา 11:44 น. 101.51.xxx.xxx
usericon

สวัสดีค่ะ
ความคิดเห็นที่ #7 Thamomwan 22 ก.ย. 2557 เวลา 23:12 น. 113.53.xxx.xxx
usericon

สวัสดีค่ะ เอค่ะ สมาชิกใหม่จากสระบุรี :em29:
ความคิดเห็นที่ #8 morndoiingfa 15 ก.ย. 2557 เวลา 12:23 น. 124.122.xx.xx
usericon

:em12::em12::em12: สวัสดีครับ ต้นครับ สมาชิกใหม่ จากบุรีรัมย์ ยินดีครับ:em18::em18::em18:
ความคิดเห็นที่ #9 khunton1255 15 ก.ย. 2557 เวลา 11:31 น. 203.144.xxx.xxx
usericon

สวัสดีคะ สุชาดา ชูสุคนธ์ คะ
ความคิดเห็นที่ #10 poosuchada 06 ก.ย. 2557 เวลา 18:53 น. 101.108.xx.xxx
usericon

สวัสดีค่ะ เป็นสมาชิกใหม่ค่ะชื่อ wiwiean
ความคิดเห็นที่ #11 wiwieanneng 03 ก.ย. 2557 เวลา 10:35 น. 101.51.xxx.xxx
usericon

ผมชัยครับ
ความคิดเห็นที่ #12 14 ส.ค. 2557 เวลา 01:14 น. 49.48.xxx.xxx
usericon

เอกคณิต ๑ ตำแหน่ง
เอกวิทย์ ๑ ตำแหน่ง
เอกภาษาอังกฤษ ๑ ตำแหน่ง
เอกภาษาไทย ๑ ตำแหน่ง
ติดต่อ ๐๘๔๑๔๑๐๙๓๔
ความคิดเห็นที่ #13 rutchada 28 มิ.ย. 2557 เวลา 21:57 น. 118.175.xxx.xxx
usericon

สมาชิกใหม่ แนะนำตัวที่นี่เลยครับ
:em18:สวัสดีค่ะ ชื่อครูเจี๊ยบค่ะ สอนแนะแนวที่นครศรีธรรมราชค่ะ ยินดีที่ได้รู้จักค่ะ:em13::em19:
ความคิดเห็นที่ #14 pakasunan 15 มิ.ย. 2557 เวลา 10:37 น. 27.55.x.xxx
usericon

สมาชิกใหม่ แนะนำตัวที่นี่เลยครับ
:em21::em21::em21::em21: ขอฝากเนื้อ ฝากตัวด้วยนะคะ :em9::em9:
ความคิดเห็นที่ #15 10 มิ.ย. 2557 เวลา 11:47 น. 114.109.xx.xx
usericon

สมาชิกใหม่ แนะนำตัวที่นี่เลยครับ
บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อศึกษาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาตามเทคนิคของโพลยา เรื่อง การเคลื่อนที่ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้วัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น ร่วมกับการแก้โจทย์ปัญหาตามเทคนิคของโพลยา ให้มีจำนวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 มีคะแนนความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาตามเทคนิคของโพลยาหลังการเรียนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม และ 2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาฟิสิกส์พื้นฐาน เรื่อง การเคลื่อนที่ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4 โดยใช้วัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น ร่วมกับการแก้โจทย์ปัญหาตามเทคนิคของโพลยา ให้มีจำนวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการเรียนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม รูปแบบการศึกษาเป็นการวิจัยแบบกึ่งทดลอง (Pre-Experimental Design) โดยใช้รูปแบบการวิจัยเป็นแบบ One-Shot Case Study กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น จำนวน 40 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ประกอบด้วย 1) เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น ร่วมกับการแก้โจทย์ปัญหาตามเทคนิคของโพลยา เรื่อง การเคลื่อนที่ จำนวน 6 แผน 2) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาตามเทคนิคของโพลยาและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาฟิสิกส์พื้นฐาน สถิติที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และร้อยละ
ผลการศึกษา พบว่า
1) ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาตามเทคนิคของโพลยาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ที่เรียนโดยใช้วัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น ร่วมกับการแก้โจทย์ปัญหาตามเทคนิคของโพลยา พบว่าในจำนวนนักเรียน 40 คน มีนักเรียนที่ได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม จำนวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 82.50 ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้
2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาฟิสิกส์พื้นฐาน ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ที่เรียนโดยใช้วัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น ร่วมกับการแก้โจทย์ปัญหาตามเทคนิคของโพลยา พบว่าในจำนวนนักเรียน 40 คน มีนักเรียนที่ได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม จำนวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 90.00 ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้        
ความคิดเห็นที่ #16 nicky5497 09 เม.ย. 2557 เวลา 11:56 น. 171.98.xxx.xxx
usericon

สมาชิกใหม่ แนะนำตัวที่นี่เลยครับ
ชื่อเรื่อง        รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
เรื่อง การใช้ระบบปฏิบัติการ Windows XP กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ผู้วิจัย        ศุภลักษณ์ ขวัญแสน ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
        โรงเรียนติ้ววิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40
ปีที่ศึกษา    2556

บทคัดย่อ
รายงานนี้มีจุดมุ่งหมาย เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการเรียน
รายวิชา คอมพิวเตอร์เบื้องต้น เรื่อง การใช้ระบบปฏิบัติการ Windows XP กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียนจากการใช้เอกสารประกอบ
การเรียน และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1
โรงเรียนติ้ววิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2556 จำนวน 30 คน ที่ได้จากการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
ได้แก่ เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา คอมพิวเตอร์เบื้องต้น เรื่อง การใช้ระบบปฏิบัติการ
Windows XP กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชา คอมพิวเตอร์เบื้องต้น เรื่อง การใช้ระบบปฏิบัติการ Windows XP กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 ที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้สถิติ t – test แบบ Dependent – Sample
    ผลการศึกษา พบว่า
1. เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา คอมพิวเตอร์เบื้องต้น เรื่อง การใช้ระบบปฏิบัติการ Windows XP กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.96/83.42 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจากใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา คอมพิวเตอร์เบื้องต้น เรื่อง การใช้ระบบปฏิบัติการ Windows XP กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .05    
    3. นักเรียนมีความพึงพอใจในการใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา คอมพิวเตอร์เบื้องต้น เรื่อง การใช้ระบบปฏิบัติการ Windows XP กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 อยู่ในระดับมากที่สุด
ความคิดเห็นที่ #17 krusuphalak 27 มี.ค. 2557 เวลา 15:45 น. 110.77.xxx.xx
usericon

สมาชิกใหม่ แนะนำตัวที่นี่เลยครับ
ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับ
ความคิดเห็นที่ #18 05 มี.ค. 2557 เวลา 08:21 น. 49.48.xxx.xxx
usericon

สมาชิกใหม่ แนะนำตัวที่นี่เลยครับ
สวัสดีครับ ครู วิท ปัตตานีครับ
ความคิดเห็นที่ #19 prawit 19 ก.พ. 2557 เวลา 12:19 น. 182.52.xxx.xxx
usericon

สมาชิกใหม่ แนะนำตัวที่นี่เลยครับ
หวัดดีครับ มิกครับ จังหวัดน่านครับ:em19:
ความคิดเห็นที่ #20 sattapong007 08 ก.พ. 2557 เวลา 21:18 น. 118.172.xxx.xx
usericon

สมาชิกใหม่ แนะนำตัวที่นี่เลยครับ
สวัสดีครับ ชื่อ ภูวภัสสร์ สุขเขตร ครับ อยู่กำแพงเพชร ครับ
ความคิดเห็นที่ #21 addmod 20 ม.ค. 2557 เวลา 12:08 น. 125.25.xxx.xxx
usericon

สมาชิกใหม่ แนะนำตัวที่นี่เลยครับ
ชื่อ บู๋ ค่ะ ....เป็นครูที่จังหวัดระยอง สังกัดอบจ.ระยอง อยากย้ายกลับบ้านที่จังหวัดน่าน
ความคิดเห็นที่ #22 benjaporn0306 17 ม.ค. 2557 เวลา 09:48 น. 182.52.xx.xxx
usericon

สมาชิกใหม่ แนะนำตัวที่นี่เลยครับ
ชื่อโอ๋ครับ ครูสังคม สพม 29 อุบลครับ อยากย้ายสับเปลี่ยนกับครู คอม หรือสังคม ไปขอนแก่นครับ อยากกลับบ้านครับ
ความคิดเห็นที่ #23 oasis2009 03 ธ.ค. 2556 เวลา 11:00 น. 113.53.xxx.x
usericon

สมาชิกใหม่ แนะนำตัวที่นี่เลยครับ
ยินดีที่รู้จักทุกๆท่านนะคะ
ความคิดเห็นที่ #24 nudinh2523 04 ต.ค. 2556 เวลา 10:42 น. 182.93.xxx.xx
usericon

สมาชิกใหม่ แนะนำตัวที่นี่เลยครับ

สวัสดีครับ ชื่อ จิรภัทร ชื่อเล่นบ๋อม อยู่หนองบัวลำบาก โอ๊ะ ลำภู ครับ สอนศิลปะ (ทัศนศิลป์) แนะนำแนเด้อคร๊าบ
ความคิดเห็นที่ #25 jirapatmapiboon 23 ก.ย. 2556 เวลา 18:43 น. 110.49.xxx.xxx
usericon

สมาชิกใหม่ แนะนำตัวที่นี่เลยครับ
:em17:หวัดดีสมาชิกทุกคนนะคะ ชื่อหน่อย จากอุตรดิตถ์ ค่ะ
ความคิดเห็นที่ #26 suwara99 23 ก.ย. 2556 เวลา 14:39 น. 106.0.xxx.xxx
usericon

สมาชิกใหม่ แนะนำตัวที่นี่เลยครับ
เศกสรรค์ ครับจากลำปาง สอบติดเอกประถมที่ สพป.ลำปางเขต 3 ขึ้นบัญชีไว้22คน เพิ่งเรียกบรรจุไปแค่ 1 คนเอง...เศร้า....
ความคิดเห็นที่ #27 sekson 18 ก.ย. 2556 เวลา 08:57 น. 182.93.xxx.xx
usericon

สมาชิกใหม่ แนะนำตัวที่นี่เลยครับ
nuning ค่ะ:em8:
ความคิดเห็นที่ #28 nuning 03 ก.ย. 2556 เวลา 10:56 น. 125.26.xx.xxx
usericon

สมาชิกใหม่ แนะนำตัวที่นี่เลยครับ
แนนค่ะ .. ฝากเนื้อ ฝากตัวด้วยนะค่ะ
ความคิดเห็นที่ #29 jaroenpol 02 ก.ย. 2556 เวลา 11:48 น. 180.183.xx.xxx
usericon

สมาชิกใหม่ แนะนำตัวที่นี่เลยครับ
ชื่อ Goro ครับ เป็นอดีตครูปัจจุบันเป็นพ่อของครู
ความคิดเห็นที่ #30 naiGoro 31 ส.ค. 2556 เวลา 10:32 น. 171.99.xxx.xxx
usericon

สมาชิกใหม่ แนะนำตัวที่นี่เลยครับ
สวัสดีค่ะ เป็นสมาชิกใหม่ ชื่อนกค่ะ
ขอคำปรึกษาเรื่องการสอบบรรจุเป็นครูผู้ช่วยหน่อยนะคะ
ความคิดเห็นที่ #31 maliwanSriauttha 17 ก.ค. 2556 เวลา 11:51 น. 114.109.xx.xx
usericon

สมาชิกใหม่ แนะนำตัวที่นี่เลยครับ
สวัสดีครับ โจ๊กเกอร์ครับ ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับ
ความคิดเห็นที่ #32 jokermio 16 ก.ค. 2556 เวลา 11:57 น. 110.164.xx.xx
usericon

สมาชิกใหม่ แนะนำตัวที่นี่เลยครับ
สวัสดีครับผมนายหนิง แนะนำตัวกับสมาชิกทุกท่านครับๆๆๆ :em17:
:em1:
ความคิดเห็นที่ #33 ningning 04 ก.ค. 2556 เวลา 14:39 น. 118.175.xxx.xxx
usericon

สมาชิกใหม่ แนะนำตัวที่นี่เลยครับ
สวัดดีค่ะ ขอสอบถามหน่อยนะค่ะ ตอนนี้เป็นครูธุรการโรงเรียนแล้วมีใบประกอบวิชาชีพครูจะสามารถไปสมัครสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษได้ไหมค่ะ
ถ้ามีคำสั่งแต่งตั้งจากสถานศึกษาให้ปฏิบัติการสอนในบ้างรายวิชา แต่สัญญาจ้างเป็นของเขตพื้นที่การศึกษาเป็นเงินงบประมาณจากเขตพื้นที่การ
ศึกษา
ความคิดเห็นที่ #34 icetenlove 02 ก.ค. 2556 เวลา 10:57 น. 182.93.xxx.xxx
usericon

สมาชิกใหม่ แนะนำตัวที่นี่เลยครับ
สวัสดีครับ AMNUAY ขอรายงานตัวครับผม
ความคิดเห็นที่ #35 180599 23 มิ.ย. 2556 เวลา 17:24 น. 1.2.xxx.x
usericon

สมาชิกใหม่ แนะนำตัวที่นี่เลยครับ
Juorn ค่ะ
ความคิดเห็นที่ #36 juorn23 19 มิ.ย. 2556 เวลา 10:46 น. 223.207.xx.xxx
usericon

สมาชิกใหม่ แนะนำตัวที่นี่เลยครับ
สวัสดีค่ะ เรียก beauty ตามชื่อล็อคอินได้เลยนะคะ เพิ่งเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ค่ะ :em17::em17:
ความคิดเห็นที่ #37 beauty 19 มิ.ย. 2556 เวลา 02:55 น. 223.207.xxx.xxx
usericon

สมาชิกใหม่ แนะนำตัวที่นี่เลยครับ
อยากเป็นครูคะ มีที่ไหนรับบอกด้วยนะคะ
ความคิดเห็นที่ #38 ayudhya 30 พ.ค. 2556 เวลา 10:58 น. 110.77.xxx.xxx
usericon

สมาชิกใหม่ แนะนำตัวที่นี่เลยครับ
สวัสดีครับ สุทธิโรจน์  ครูธุรการ จ.กาญจนบุรี
ความคิดเห็นที่ #39 suthiros 15 พ.ค. 2556 เวลา 10:28 น. 182.93.xxx.xx
usericon

สมาชิกใหม่ แนะนำตัวที่นี่เลยครับ
สวสดีค่ะ อยากมาเป็นครูสอนภาษาอังกฤษค่ะ พอดีเพิ่งเข้ามาเป็นสมาชิก ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะค่ะ รบกวนแนะนำด้วยค่ะ
ความคิดเห็นที่ #40 CawaiiAmpere31 19 เม.ย. 2556 เวลา 17:47 น. 192.168.x.xxx
usericon

สมาชิกใหม่ แนะนำตัวที่นี่เลยครับ
ขอแนะนำตัวค่ะ ษา ค่ะ
ความคิดเห็นที่ #41 nisa2523 31 มี.ค. 2556 เวลา 23:42 น. 124.122.xxx.xx
usericon

สมาชิกใหม่ แนะนำตัวที่นี่เลยครับ

    เป็นพยาบาลคะ  อยากโอนไปเป็นครู  จะมีโอกาสไหมน้อ แนะนำด้วยคะ

ความคิดเห็นที่ #42 papepe 30 มี.ค. 2556 เวลา 13:35 น. 122.154.xxx.x
ความคิดเห็นที่ #43 nookairx7 27 มี.ค. 2556 เวลา 09:15 น. 49.50.xxx.xxx
usericon

สมาชิกใหม่ แนะนำตัวที่นี่เลยครับ

    สวัสดีครับผม ชื่อ โจครับ ธุรการ สพป.ชัยนาท ยินดีที่ได้รู้จักทุกคนครับผม

ความคิดเห็นที่ #44 JoeFreedom 06 มี.ค. 2556 เวลา 20:56 น. 203.172.xxx.xxx
usericon

สมาชิกใหม่ แนะนำตัวที่นี่เลยครับ
หวัดดีครับ
ความคิดเห็นที่ #45 airkung2779 05 ก.พ. 2556 เวลา 21:58 น. 118.173.xxx.xxx
usericon

สมาชิกใหม่ แนะนำตัวที่นี่เลยครับ

    สวัสดีครับ ผม sendo5146 สมาชิกใหม่ครับ...ชื่อต่ายครับ

ความคิดเห็นที่ #46 sendo5146 30 ม.ค. 2556 เวลา 10:47 น. 113.53.xxx.xxx
usericon

สมาชิกใหม่ แนะนำตัวที่นี่เลยครับ
 
ความคิดเห็นที่ #47 saree024 03 ต.ค. 2555 เวลา 09:49 น. 172.16.x.xxx
usericon

สมาชิกใหม่ แนะนำตัวที่นี่เลยครับ

สวัสดีครับทุกท่าน ผมเอกสังคมศึกษา สอบขึ้นบัญชีที่สพม.36 ได้ที่ท้ายๆ ไม่รู้จะได้เรียกรึเปล่า รอต่อไปครับ

ความคิดเห็นที่ #48 Phisanuwat 19 ก.ย. 2555 เวลา 23:15 น. 223.204.xx.xx
usericon

สมาชิกใหม่ แนะนำตัวที่นี่เลยครับ
สวัสดีครับ ผม Sillyfools ปัจจุบันครูLD อนาคตครูผู้ช่วย,ครู,ครูค.ศ.1,ครูค.ศ.2,ครูค.ศ.3 และครูค.ศ.4 รายงานตัวขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับ
ความคิดเห็นที่ #49 sillyfools 16 ก.ย. 2555 เวลา 11:33 น. 61.19.xx.x
usericon

สมาชิกใหม่ แนะนำตัวที่นี่เลยครับ
 ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ร่วมสมัครสมาชิก
ความคิดเห็นที่ #50 12 ก.ย. 2555 เวลา 16:22 น. 10.10.x.xxx
usericon

สมาชิกใหม่ แนะนำตัวที่นี่เลยครับ
สวัสดีคะ ครูสอนพิเศษ ที่ลิตเติ้ล สตาร์ อคาเดมีคะ
ความคิดเห็นที่ #51 view123 09 ก.ย. 2555 เวลา 23:16 น. 223.207.xxx.xxx
usericon

สมาชิกใหม่ แนะนำตัวที่นี่เลยครับ
รายงานตัวค้าาาา
usericon

สมาชิกใหม่ แนะนำตัวที่นี่เลยครับ
สวัสดีค่ะ ชื่อเหมียวค่ะ

ความคิดเห็นที่ #53 tumeow 11 ส.ค. 2555 เวลา 03:44 น. 171.5.xxx.xxx
usericon

สมาชิกใหม่ แนะนำตัวที่นี่เลยครับ
 สวัสดีคะ..ทุกคน
ความคิดเห็นที่ #54 aewkks 06 ส.ค. 2555 เวลา 00:07 น. 49.48.xxx.xx
usericon

สมาชิกใหม่ แนะนำตัวที่นี่เลยครับ

สวัสดีค่ะ..สมาชิกใหม่ค่ะชื่อสุค่ะ

ความคิดเห็นที่ #55 songpim59 02 ส.ค. 2555 เวลา 19:15 น. 223.205.xxx.xxx
usericon

สมาชิกใหม่ แนะนำตัวที่นี่เลยครับ
สวัสดีค่ะ ดิฉัน pawana สมัครสมาชิกเรียบร้อย มาแนะนำตัวค่ะ
ความคิดเห็นที่ #56 pawana 27 มิ.ย. 2555 เวลา 10:47 น. 125.27.xx.xxx
usericon

สมาชิกใหม่ แนะนำตัวที่นี่เลยครับ
 สวัสดีค่ะ
ความคิดเห็นที่ #57 pimjai 04 มิ.ย. 2555 เวลา 16:44 น. 182.52.xx.xxx
usericon

สมาชิกใหม่ แนะนำตัวที่นี่เลยครับ
 
ความคิดเห็นที่ #58 Jumroenman 01 มิ.ย. 2555 เวลา 08:01 น. 192.168.xxx.xxx
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^