LASTEST NEWS

11 ส.ค. 2563กศจ.พิจิตร ขอใช้บัญชีครูผู้ช่วย กศจ.ปทุมธานี 3 อัตรา - รายงานตัว 19 สิงหาคม 2563 11 ส.ค. 2563ก.ค.ศ.อนุมัติจัดสรรอัตราว่างเกษียณอายุ 23,321 อัตรา 11 ส.ค. 2563อย่างเป็นทางการ สพฐ.แจ้งให้สถานศึกษาทุกแห่งทดลองเปิดเรียน On-Site เต็มรูปแบบ ตั้งแต่ 13 ส.ค.63 เป็นต้นไป 11 ส.ค. 2563(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปีพ.ศ.2563 ทุกจังหวัดทั่วประเทศ 11 ส.ค. 2563(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการคัดเลือก รองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2563 11 ส.ค. 2563กศจ.กระบี่ ขอใช้บัญชีครูผู้ช่วย ปทุมธานี, ยะลา และนราธิวาส บรรจุครูผู้ช่วย 24 อัตรา รายงานตัว 20 สิงหาคม 2563 11 ส.ค. 2563กศจ.สมุทรปราการ เรียกบรรจุครูผู้ช่วย ครั้งที่ 9 รายงานตัว 19 สิงหาคม 2563 11 ส.ค. 2563สพฐ.มีหนังสือให้สำรวจสถานศึกษาที่ไม่มีผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งนักการภารโรง 11 ส.ค. 2563การคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งอื่น 11 ส.ค. 2563รื้อกลไกตรวจสอบ ประเมินผลจัดการศึกษา เพิ่มดีกรีบทบาทผู้ตรวจเข้มข้นขึ้น

สมาชิกใหม่ แนะนำตัวที่นี่เลยครับ

usericon

สมาชิกใหม่ แนะนำตัวที่นี่เลยครับ
 สมัครสมาชิกแล้ว เข้ามารายงานตัวครับผม 
03 พ.ค. 2554 เวลา 11:17 น. 0 14,387
usericon

[blockquote] อ้างถึง สมาชิกใหม่ แนะนำตัวที่นี่เลยครับ[hr] สมัครสมาชิกแล้ว เข้ามารายงานตัวครับผม [/blockquote]สวัสดีครับ ครูตราดครับ สพป อยากย้ายเข้ามัธยม ที่ใหนก็ได้ ีใครอยากย้ายมาประถมบ้างครับ
ความคิดเห็นที่ #1 jongwi 22 ธ.ค. 2557 เวลา 15:52 น. 182.52.xxx.xxx
usericon

สวัสดีค่ะ เว็บนี้มีประโยชน์มาก รายงานตัวด้วยคน รุ้งค่ะ
ความคิดเห็นที่ #2 Prattanee17 27 พ.ย. 2557 เวลา 14:41 น. 203.172.xxx.xxx
usericon

บทคัดย่อ รายงานโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านสำหรับผู้เรียนโรงเรียนบ้านหนองแปก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
ความคิดเห็นที่ #3 tasneeboss 21 ต.ค. 2557 เวลา 13:53 น. 49.230.xxx.xx
usericon

สวัสดีคะ
ความคิดเห็นที่ #4 14 ต.ค. 2557 เวลา 13:08 น. 27.145.xxx.xx
usericon

:em18:สวัสดีครับ สมาชิกใหม่ครับ แนะนำตัวด้วยครับ กฤษณะ ครับ
ความคิดเห็นที่ #5 Moohamber 03 ต.ค. 2557 เวลา 23:16 น. 202.143.xxx.xx
usericon

ชื่อเรื่อง                    การพัฒนาชุดแบบฝึกทักษะแบบร่วมมือกันเรียนรู้(Cooperative Learning)
                    วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ผู้วิจัย                    นางสาวณัฐพร ดำรงชาติ
ที่ทำงาน         โรงเรียนคอนสวรรค์ ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์
         จังหวัดชัยภูมิ 36140

บทคัดย่อ

        การดำเนินงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อพัฒนาชุดแบบฝึกทักษะแบบร่วมมือ
กันเรียนรู้ (Cooperative Learning) วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 ขึ้นไป (2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือกันเรียนรู้ (Cooperative Learning)
วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน
(3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนด้วยชุดแบบฝึกทักษะแบบร่วมมือกันเรียนรู้ (Cooperative Learning) วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ประชากร ที่ใช้ในการดำเนินงานในครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนคอนสวรรค์
ปีการศึกษา 2555 จำนวน 192 คน ปีการศึกษา 2556 จำนวน 189 คน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนคอนสวรรค์ ปีการศึกษา 2556 จำนวน 33 คน ซึ่งผู้วิจัยได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับมอบหมายให้สอน เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินงาน ได้แก่ (1) ชุดแบบฝึกทักษะแบบร่วมมือกันเรียนรู้ (Cooperative Learning) เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (3) แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการเรียนรู้โดยใช้ชุดแบบฝึกทักษะแบบร่วมมือกันเรียนรู้(Cooperative Learning) เรื่อง ระบบ
จำนวนเต็ม วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการทดสอบค่าสถิติ t-test
แบบ Dependent
        ผลการศึกษาพบว่า ผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อชุดแบบฝึกทักษะ
แบบร่วมมือกันเรียนรู้ (Cooperative Learning) เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม วิชาคณิตศาสตร์ ทั้ง 6 ชุด
อยู่ในระดับที่เหมาะสมมากที่สุดทุกด้าน ประสิทธิภาพของชุดแบบฝึกทักษะแบบร่วมมือกันเรียนรู้ (Cooperative Learning) เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม วิชาคณิตศาสตร์ ทั้ง 6 ชุด มีประสิทธิภาพ คือ

ชุดที่ 1 เรื่อง จำนวนเต็ม มีประสิทธิภาพ 77.63/76.16 ชุดที่ 2 เรื่อง การบวกจำนวนเต็ม
มีประสิทธิภาพ 77.97/76.36 ชุดที่ 3 เรื่อง การลบจำนวนเต็ม มีประสิทธิภาพ 78.87/76.36
ชุดที่ 4 เรื่อง การคูณจำนวนเต็ม มีประสิทธิภาพ 80.00/76.96 ชุดที่ 5 เรื่อง การหารจำนวนเต็ม มีประสิทธิภาพ 80.40/76.96 ชุดที่ 6 เรื่อง สมบัติของจำนวนเต็ม มีประสิทธิภาพ 76.96/76.56และเฉลี่ยทั้ง 6 ชุด มีประสิทธิภาพ 78.64/76.56 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ และคะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดแบบฝึกทักษะแบบร่วมมือกันเรียนรู้ (Cooperative Learning) หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
และความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดแบบฝึกทักษะแบบร่วมมือกันเรียนรู้ (Cooperative Learning) โดยภาพรวมผู้เรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด

ความคิดเห็นที่ #6 krujieab 28 ก.ย. 2557 เวลา 11:44 น. 101.51.xxx.xxx
usericon

สวัสดีค่ะ
ความคิดเห็นที่ #7 Thamomwan 22 ก.ย. 2557 เวลา 23:12 น. 113.53.xxx.xxx
usericon

สวัสดีค่ะ เอค่ะ สมาชิกใหม่จากสระบุรี :em29:
ความคิดเห็นที่ #8 morndoiingfa 15 ก.ย. 2557 เวลา 12:23 น. 124.122.xx.xx
usericon

:em12::em12::em12: สวัสดีครับ ต้นครับ สมาชิกใหม่ จากบุรีรัมย์ ยินดีครับ:em18::em18::em18:
ความคิดเห็นที่ #9 khunton1255 15 ก.ย. 2557 เวลา 11:31 น. 203.144.xxx.xxx
usericon

สวัสดีคะ สุชาดา ชูสุคนธ์ คะ
ความคิดเห็นที่ #10 poosuchada 06 ก.ย. 2557 เวลา 18:53 น. 101.108.xx.xxx
usericon

สวัสดีค่ะ เป็นสมาชิกใหม่ค่ะชื่อ wiwiean
ความคิดเห็นที่ #11 wiwieanneng 03 ก.ย. 2557 เวลา 10:35 น. 101.51.xxx.xxx
usericon

ผมชัยครับ
ความคิดเห็นที่ #12 14 ส.ค. 2557 เวลา 01:14 น. 49.48.xxx.xxx
usericon

เอกคณิต ๑ ตำแหน่ง
เอกวิทย์ ๑ ตำแหน่ง
เอกภาษาอังกฤษ ๑ ตำแหน่ง
เอกภาษาไทย ๑ ตำแหน่ง
ติดต่อ ๐๘๔๑๔๑๐๙๓๔
ความคิดเห็นที่ #13 rutchada 28 มิ.ย. 2557 เวลา 21:57 น. 118.175.xxx.xxx
usericon

สมาชิกใหม่ แนะนำตัวที่นี่เลยครับ
:em18:สวัสดีค่ะ ชื่อครูเจี๊ยบค่ะ สอนแนะแนวที่นครศรีธรรมราชค่ะ ยินดีที่ได้รู้จักค่ะ:em13::em19:
ความคิดเห็นที่ #14 pakasunan 15 มิ.ย. 2557 เวลา 10:37 น. 27.55.x.xxx
usericon

สมาชิกใหม่ แนะนำตัวที่นี่เลยครับ
:em21::em21::em21::em21: ขอฝากเนื้อ ฝากตัวด้วยนะคะ :em9::em9:
ความคิดเห็นที่ #15 10 มิ.ย. 2557 เวลา 11:47 น. 114.109.xx.xx
usericon

สมาชิกใหม่ แนะนำตัวที่นี่เลยครับ
บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อศึกษาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาตามเทคนิคของโพลยา เรื่อง การเคลื่อนที่ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้วัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น ร่วมกับการแก้โจทย์ปัญหาตามเทคนิคของโพลยา ให้มีจำนวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 มีคะแนนความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาตามเทคนิคของโพลยาหลังการเรียนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม และ 2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาฟิสิกส์พื้นฐาน เรื่อง การเคลื่อนที่ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4 โดยใช้วัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น ร่วมกับการแก้โจทย์ปัญหาตามเทคนิคของโพลยา ให้มีจำนวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการเรียนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม รูปแบบการศึกษาเป็นการวิจัยแบบกึ่งทดลอง (Pre-Experimental Design) โดยใช้รูปแบบการวิจัยเป็นแบบ One-Shot Case Study กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น จำนวน 40 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ประกอบด้วย 1) เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น ร่วมกับการแก้โจทย์ปัญหาตามเทคนิคของโพลยา เรื่อง การเคลื่อนที่ จำนวน 6 แผน 2) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาตามเทคนิคของโพลยาและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาฟิสิกส์พื้นฐาน สถิติที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และร้อยละ
ผลการศึกษา พบว่า
1) ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาตามเทคนิคของโพลยาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ที่เรียนโดยใช้วัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น ร่วมกับการแก้โจทย์ปัญหาตามเทคนิคของโพลยา พบว่าในจำนวนนักเรียน 40 คน มีนักเรียนที่ได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม จำนวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 82.50 ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้
2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาฟิสิกส์พื้นฐาน ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ที่เรียนโดยใช้วัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น ร่วมกับการแก้โจทย์ปัญหาตามเทคนิคของโพลยา พบว่าในจำนวนนักเรียน 40 คน มีนักเรียนที่ได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม จำนวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 90.00 ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้        
ความคิดเห็นที่ #16 nicky5497 09 เม.ย. 2557 เวลา 11:56 น. 171.98.xxx.xxx
usericon

สมาชิกใหม่ แนะนำตัวที่นี่เลยครับ
ชื่อเรื่อง        รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
เรื่อง การใช้ระบบปฏิบัติการ Windows XP กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ผู้วิจัย        ศุภลักษณ์ ขวัญแสน ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
        โรงเรียนติ้ววิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40
ปีที่ศึกษา    2556

บทคัดย่อ
รายงานนี้มีจุดมุ่งหมาย เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการเรียน
รายวิชา คอมพิวเตอร์เบื้องต้น เรื่อง การใช้ระบบปฏิบัติการ Windows XP กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียนจากการใช้เอกสารประกอบ
การเรียน และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1
โรงเรียนติ้ววิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2556 จำนวน 30 คน ที่ได้จากการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
ได้แก่ เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา คอมพิวเตอร์เบื้องต้น เรื่อง การใช้ระบบปฏิบัติการ
Windows XP กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชา คอมพิวเตอร์เบื้องต้น เรื่อง การใช้ระบบปฏิบัติการ Windows XP กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 ที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้สถิติ t – test แบบ Dependent – Sample
    ผลการศึกษา พบว่า
1. เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา คอมพิวเตอร์เบื้องต้น เรื่อง การใช้ระบบปฏิบัติการ Windows XP กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.96/83.42 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจากใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา คอมพิวเตอร์เบื้องต้น เรื่อง การใช้ระบบปฏิบัติการ Windows XP กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .05    
    3. นักเรียนมีความพึงพอใจในการใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา คอมพิวเตอร์เบื้องต้น เรื่อง การใช้ระบบปฏิบัติการ Windows XP กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 อยู่ในระดับมากที่สุด
ความคิดเห็นที่ #17 krusuphalak 27 มี.ค. 2557 เวลา 15:45 น. 110.77.xxx.xx
usericon

สมาชิกใหม่ แนะนำตัวที่นี่เลยครับ
ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับ
ความคิดเห็นที่ #18 05 มี.ค. 2557 เวลา 08:21 น. 49.48.xxx.xxx
usericon

สมาชิกใหม่ แนะนำตัวที่นี่เลยครับ
สวัสดีครับ ครู วิท ปัตตานีครับ
ความคิดเห็นที่ #19 prawit 19 ก.พ. 2557 เวลา 12:19 น. 182.52.xxx.xxx
usericon

สมาชิกใหม่ แนะนำตัวที่นี่เลยครับ
หวัดดีครับ มิกครับ จังหวัดน่านครับ:em19:
ความคิดเห็นที่ #20 sattapong007 08 ก.พ. 2557 เวลา 21:18 น. 118.172.xxx.xx
usericon

สมาชิกใหม่ แนะนำตัวที่นี่เลยครับ
สวัสดีครับ ชื่อ ภูวภัสสร์ สุขเขตร ครับ อยู่กำแพงเพชร ครับ
ความคิดเห็นที่ #21 addmod 20 ม.ค. 2557 เวลา 12:08 น. 125.25.xxx.xxx
usericon

สมาชิกใหม่ แนะนำตัวที่นี่เลยครับ
ชื่อ บู๋ ค่ะ ....เป็นครูที่จังหวัดระยอง สังกัดอบจ.ระยอง อยากย้ายกลับบ้านที่จังหวัดน่าน
ความคิดเห็นที่ #22 benjaporn0306 17 ม.ค. 2557 เวลา 09:48 น. 182.52.xx.xxx
usericon

สมาชิกใหม่ แนะนำตัวที่นี่เลยครับ
ชื่อโอ๋ครับ ครูสังคม สพม 29 อุบลครับ อยากย้ายสับเปลี่ยนกับครู คอม หรือสังคม ไปขอนแก่นครับ อยากกลับบ้านครับ
ความคิดเห็นที่ #23 oasis2009 03 ธ.ค. 2556 เวลา 11:00 น. 113.53.xxx.x
usericon

สมาชิกใหม่ แนะนำตัวที่นี่เลยครับ
ยินดีที่รู้จักทุกๆท่านนะคะ
ความคิดเห็นที่ #24 nudinh2523 04 ต.ค. 2556 เวลา 10:42 น. 182.93.xxx.xx
usericon

สมาชิกใหม่ แนะนำตัวที่นี่เลยครับ

สวัสดีครับ ชื่อ จิรภัทร ชื่อเล่นบ๋อม อยู่หนองบัวลำบาก โอ๊ะ ลำภู ครับ สอนศิลปะ (ทัศนศิลป์) แนะนำแนเด้อคร๊าบ
ความคิดเห็นที่ #25 jirapatmapiboon 23 ก.ย. 2556 เวลา 18:43 น. 110.49.xxx.xxx
usericon

สมาชิกใหม่ แนะนำตัวที่นี่เลยครับ
:em17:หวัดดีสมาชิกทุกคนนะคะ ชื่อหน่อย จากอุตรดิตถ์ ค่ะ
ความคิดเห็นที่ #26 suwara99 23 ก.ย. 2556 เวลา 14:39 น. 106.0.xxx.xxx
usericon

สมาชิกใหม่ แนะนำตัวที่นี่เลยครับ
เศกสรรค์ ครับจากลำปาง สอบติดเอกประถมที่ สพป.ลำปางเขต 3 ขึ้นบัญชีไว้22คน เพิ่งเรียกบรรจุไปแค่ 1 คนเอง...เศร้า....
ความคิดเห็นที่ #27 sekson 18 ก.ย. 2556 เวลา 08:57 น. 182.93.xxx.xx
usericon

สมาชิกใหม่ แนะนำตัวที่นี่เลยครับ
nuning ค่ะ:em8:
ความคิดเห็นที่ #28 nuning 03 ก.ย. 2556 เวลา 10:56 น. 125.26.xx.xxx
usericon

สมาชิกใหม่ แนะนำตัวที่นี่เลยครับ
แนนค่ะ .. ฝากเนื้อ ฝากตัวด้วยนะค่ะ
ความคิดเห็นที่ #29 jaroenpol 02 ก.ย. 2556 เวลา 11:48 น. 180.183.xx.xxx
usericon

สมาชิกใหม่ แนะนำตัวที่นี่เลยครับ
ชื่อ Goro ครับ เป็นอดีตครูปัจจุบันเป็นพ่อของครู
ความคิดเห็นที่ #30 naiGoro 31 ส.ค. 2556 เวลา 10:32 น. 171.99.xxx.xxx
usericon

สมาชิกใหม่ แนะนำตัวที่นี่เลยครับ
สวัสดีค่ะ เป็นสมาชิกใหม่ ชื่อนกค่ะ
ขอคำปรึกษาเรื่องการสอบบรรจุเป็นครูผู้ช่วยหน่อยนะคะ
ความคิดเห็นที่ #31 maliwanSriauttha 17 ก.ค. 2556 เวลา 11:51 น. 114.109.xx.xx
usericon

สมาชิกใหม่ แนะนำตัวที่นี่เลยครับ
สวัสดีครับ โจ๊กเกอร์ครับ ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับ
ความคิดเห็นที่ #32 jokermio 16 ก.ค. 2556 เวลา 11:57 น. 110.164.xx.xx
usericon

สมาชิกใหม่ แนะนำตัวที่นี่เลยครับ
สวัสดีครับผมนายหนิง แนะนำตัวกับสมาชิกทุกท่านครับๆๆๆ :em17:
:em1:
ความคิดเห็นที่ #33 ningning 04 ก.ค. 2556 เวลา 14:39 น. 118.175.xxx.xxx
usericon

สมาชิกใหม่ แนะนำตัวที่นี่เลยครับ
สวัดดีค่ะ ขอสอบถามหน่อยนะค่ะ ตอนนี้เป็นครูธุรการโรงเรียนแล้วมีใบประกอบวิชาชีพครูจะสามารถไปสมัครสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษได้ไหมค่ะ
ถ้ามีคำสั่งแต่งตั้งจากสถานศึกษาให้ปฏิบัติการสอนในบ้างรายวิชา แต่สัญญาจ้างเป็นของเขตพื้นที่การศึกษาเป็นเงินงบประมาณจากเขตพื้นที่การ
ศึกษา
ความคิดเห็นที่ #34 icetenlove 02 ก.ค. 2556 เวลา 10:57 น. 182.93.xxx.xxx
usericon

สมาชิกใหม่ แนะนำตัวที่นี่เลยครับ
สวัสดีครับ AMNUAY ขอรายงานตัวครับผม
ความคิดเห็นที่ #35 180599 23 มิ.ย. 2556 เวลา 17:24 น. 1.2.xxx.x
usericon

สมาชิกใหม่ แนะนำตัวที่นี่เลยครับ
Juorn ค่ะ
ความคิดเห็นที่ #36 juorn23 19 มิ.ย. 2556 เวลา 10:46 น. 223.207.xx.xxx
usericon

สมาชิกใหม่ แนะนำตัวที่นี่เลยครับ
สวัสดีค่ะ เรียก beauty ตามชื่อล็อคอินได้เลยนะคะ เพิ่งเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ค่ะ :em17::em17:
ความคิดเห็นที่ #37 beauty 19 มิ.ย. 2556 เวลา 02:55 น. 223.207.xxx.xxx
usericon

สมาชิกใหม่ แนะนำตัวที่นี่เลยครับ
อยากเป็นครูคะ มีที่ไหนรับบอกด้วยนะคะ
ความคิดเห็นที่ #38 ayudhya 30 พ.ค. 2556 เวลา 10:58 น. 110.77.xxx.xxx
usericon

สมาชิกใหม่ แนะนำตัวที่นี่เลยครับ
สวัสดีครับ สุทธิโรจน์  ครูธุรการ จ.กาญจนบุรี
ความคิดเห็นที่ #39 suthiros 15 พ.ค. 2556 เวลา 10:28 น. 182.93.xxx.xx
usericon

สมาชิกใหม่ แนะนำตัวที่นี่เลยครับ
สวสดีค่ะ อยากมาเป็นครูสอนภาษาอังกฤษค่ะ พอดีเพิ่งเข้ามาเป็นสมาชิก ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะค่ะ รบกวนแนะนำด้วยค่ะ
ความคิดเห็นที่ #40 CawaiiAmpere31 19 เม.ย. 2556 เวลา 17:47 น. 192.168.x.xxx
usericon

สมาชิกใหม่ แนะนำตัวที่นี่เลยครับ
ขอแนะนำตัวค่ะ ษา ค่ะ
ความคิดเห็นที่ #41 nisa2523 31 มี.ค. 2556 เวลา 23:42 น. 124.122.xxx.xx
usericon

สมาชิกใหม่ แนะนำตัวที่นี่เลยครับ

    เป็นพยาบาลคะ  อยากโอนไปเป็นครู  จะมีโอกาสไหมน้อ แนะนำด้วยคะ

ความคิดเห็นที่ #42 papepe 30 มี.ค. 2556 เวลา 13:35 น. 122.154.xxx.x
ความคิดเห็นที่ #43 nookairx7 27 มี.ค. 2556 เวลา 09:15 น. 49.50.xxx.xxx
usericon

สมาชิกใหม่ แนะนำตัวที่นี่เลยครับ

    สวัสดีครับผม ชื่อ โจครับ ธุรการ สพป.ชัยนาท ยินดีที่ได้รู้จักทุกคนครับผม

ความคิดเห็นที่ #44 JoeFreedom 06 มี.ค. 2556 เวลา 20:56 น. 203.172.xxx.xxx
usericon

สมาชิกใหม่ แนะนำตัวที่นี่เลยครับ
หวัดดีครับ
ความคิดเห็นที่ #45 airkung2779 05 ก.พ. 2556 เวลา 21:58 น. 118.173.xxx.xxx
usericon

สมาชิกใหม่ แนะนำตัวที่นี่เลยครับ

    สวัสดีครับ ผม sendo5146 สมาชิกใหม่ครับ...ชื่อต่ายครับ

ความคิดเห็นที่ #46 sendo5146 30 ม.ค. 2556 เวลา 10:47 น. 113.53.xxx.xxx
usericon

สมาชิกใหม่ แนะนำตัวที่นี่เลยครับ
 
ความคิดเห็นที่ #47 saree024 03 ต.ค. 2555 เวลา 09:49 น. 172.16.x.xxx
usericon

สมาชิกใหม่ แนะนำตัวที่นี่เลยครับ

สวัสดีครับทุกท่าน ผมเอกสังคมศึกษา สอบขึ้นบัญชีที่สพม.36 ได้ที่ท้ายๆ ไม่รู้จะได้เรียกรึเปล่า รอต่อไปครับ

ความคิดเห็นที่ #48 Phisanuwat 19 ก.ย. 2555 เวลา 23:15 น. 223.204.xx.xx
usericon

สมาชิกใหม่ แนะนำตัวที่นี่เลยครับ
สวัสดีครับ ผม Sillyfools ปัจจุบันครูLD อนาคตครูผู้ช่วย,ครู,ครูค.ศ.1,ครูค.ศ.2,ครูค.ศ.3 และครูค.ศ.4 รายงานตัวขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับ
ความคิดเห็นที่ #49 sillyfools 16 ก.ย. 2555 เวลา 11:33 น. 61.19.xx.x
usericon

สมาชิกใหม่ แนะนำตัวที่นี่เลยครับ
 ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ร่วมสมัครสมาชิก
ความคิดเห็นที่ #50 12 ก.ย. 2555 เวลา 16:22 น. 10.10.x.xxx
usericon

สมาชิกใหม่ แนะนำตัวที่นี่เลยครับ
สวัสดีคะ ครูสอนพิเศษ ที่ลิตเติ้ล สตาร์ อคาเดมีคะ
ความคิดเห็นที่ #51 view123 09 ก.ย. 2555 เวลา 23:16 น. 223.207.xxx.xxx
usericon

สมาชิกใหม่ แนะนำตัวที่นี่เลยครับ
รายงานตัวค้าาาา
usericon

สมาชิกใหม่ แนะนำตัวที่นี่เลยครับ
สวัสดีค่ะ ชื่อเหมียวค่ะ

ความคิดเห็นที่ #53 tumeow 11 ส.ค. 2555 เวลา 03:44 น. 171.5.xxx.xxx
usericon

สมาชิกใหม่ แนะนำตัวที่นี่เลยครับ
 สวัสดีคะ..ทุกคน
ความคิดเห็นที่ #54 aewkks 06 ส.ค. 2555 เวลา 00:07 น. 49.48.xxx.xx
usericon

สมาชิกใหม่ แนะนำตัวที่นี่เลยครับ

สวัสดีค่ะ..สมาชิกใหม่ค่ะชื่อสุค่ะ

ความคิดเห็นที่ #55 songpim59 02 ส.ค. 2555 เวลา 19:15 น. 223.205.xxx.xxx
usericon

สมาชิกใหม่ แนะนำตัวที่นี่เลยครับ
สวัสดีค่ะ ดิฉัน pawana สมัครสมาชิกเรียบร้อย มาแนะนำตัวค่ะ
ความคิดเห็นที่ #56 pawana 27 มิ.ย. 2555 เวลา 10:47 น. 125.27.xx.xxx
usericon

สมาชิกใหม่ แนะนำตัวที่นี่เลยครับ
 สวัสดีค่ะ
ความคิดเห็นที่ #57 pimjai 04 มิ.ย. 2555 เวลา 16:44 น. 182.52.xx.xxx
usericon

สมาชิกใหม่ แนะนำตัวที่นี่เลยครับ
 
ความคิดเห็นที่ #58 Jumroenman 01 มิ.ย. 2555 เวลา 08:01 น. 192.168.xxx.xxx
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^