⛱ เริ่ม ลงทะเบียนจองได้ทันที ส่วนชำระการจองนั้นก่อนการอบรม 15 วัน ระยะที่ 1

Workshop การจัดทำผลงานทางวิชาการ Startup ครูเชี่ยวชาญ คศ.4 Step by Step ก่อนวันอบรม 15 วัน โดยรุ่นที่ 6-13 รวม 8 รุ่น มีทั้งหมด รุ่นละ 4 ระยะ โทร- 081 939 1946

โดยลงทะเบียนการสมัครทาง Link ผ่าน Google form ด้านล่าง

https://forms.gle/C2KT1LMajGwBVE5n9